X

Activităţi recreative desfășurate de către DGASPC Suceava în vederea conștientizării și sensibilizării comunităţii privind problematica copiilor/tinerilor/adulților  din sistemul de protecție în vederea integrării acestora  în societate

 

 • cu ocazia zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități (3 decembrie) a fost organizat un spectacol intitulat “Deschide ochii, deschide inima“ și marșul “Pledoarie pentru demnitate“ la care au participat beneficiari ai Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie “O Nouă Viață“ Suceava, salariați ai complexului, părinții beneficiarilor, ONG-uri, elevi și studenți.
 • un beneficiar al Serviciului echipe mobile din structura DGASPC Suceava și-a lansat cartea cu titlul “Cu cartea pe carte călcând”
 • un tânăr din sistemul de protecție a participat, împreună cu corul “Corale Mitropolit Doroftei“, unde au obținut locul I
 • o tânără aflată în plasament la Centrul de plasament “Speranța“ a obținul marele premiu la Festivalul Internațional de Folclor de la Cernăuți
 • a fost organizat un spectacol de caritate având ca scop sensibilizarea privind problematica copiilor cu dizabilități, intitulat “Cui îi pasă de viața noastră? “
 • a fost organizat un workshop intitulat “Ghidarea vocațională a tinerilor cu autism în contextual socio-economic din România“, la care au participat părinți ai copiilor cu autism, specialiști care lucrează cu copiii diagnosticați cu autism, șefi de servicii din cadrul DGASPC Suceava
 • cu ocazia zilei internaționale de conștientizare a autismului, a fost organizată  acțiunea “Împreună facem lumea mai bună“, având ca scop evitarea discriminării și tratarea în mod egal a tuturor copiilor, indiferent de religie sau sau existența unei dizabilități
 • beneficiari ai atelierului de țesătorie au participat cu lucrări la Târgul caritabil intitulat  “Schimbarea începe cu tine“, la “Olimpiada meșteșugurilor artistice tradiționale“ și la concursul internațional “Mâini de aur“
 • beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial din Gura Humorului au participat la concursul sportiv “Crosul Prieteniei“ și la concursul sportiv din cadrul programului “Disabled persons olympics“
 • la Centrul de plasament “Mihail și Gavril“ Solca a fost organizat atelierul de creație intitulat “Lucrăm, creăm, ne bucurăm împreună“
 • beneficiari ai  Centrului de plasament “Speranța“ Suceava au participat la Competiția Sportivă “Grassroots Day – Să descoperim fotbalul împreună“
 • un grup de 20 elevi din Olanda au paricipat la un workshop și ateliere în cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie “Blijdorp – O Nouă Viață“ Suceava, iar o delegație formată din 6 persoane din Republica Moldova au făcut o vizită la acest complex în cadrul proiectului “Rețea de dezvoltare și incluziune socială bazată pe sprijinul comunității în Republica Moldova“
 • Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie “Blijdorp – O Nouă Viață“ Suceava a organizat Ziua Porților Deschise în cadrul căreia părinții beneficiarilor cu dizabilități din acest centru și studenți ai Facultății de Kinetoterapie au participat la activităț sportive și activități specifice desfășurate în grupe cu copiii/tinerii cu dizabilități din cadrul complexului
 • în baza colaborării cu Asociația Județeană “Sportul pentru toți“, un număr 6 copii din sistemul de protecție au participat la o competiție sportivă în Torino (Italia)
 • specialiști din cadrul Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie “Blijdorp-O nouă Viață“ Suceava au participat la emisiuni radio având ca temă activitățile pe care le desfășoară copiii din acest complex, precum și evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale
 • copii și tineri din sistemul de protecție au participat la  concursul “Europe Affiche“ cu tema “Instrumente muzicale în folclorul țărilor europene“, la Jocurile Naționale “Special Olympics 2015“ și au obținut medalii
 • o persoană, voluntară din Canada, a participat la activitățile desfășurate în cadrul centrelor de zi pentru copii și personoane adulte cu dizabilități
 • a fost desfășurată o acțiune intitulată “Grădina Demnității Umane“, prin care s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice cu privire la persoanele marginalizate social
 • DGASPC a încheiat un protocol de colaborare cu Școala Gimnazială Bosanci având ca scop desfășurarea de activități cultural educative în cadrul Proiectului “Școala-inima comunității din săptămâna Școala Altfel“
 • a fost încheiat un acord de parteneriat cu Bliblioteca Bucovinei “I.G. Sbierea“ Suceava având ca scop acordarea de ajutor copiilor din sistemul de protecție în vederea stimulării potențialului intelectal
 • au fost organizate împreună acțiuni specifice cu ocazia zilei de 1 și 8 Martie, a zilei internaționale a copilului, a sărbătorilor Pascale și de Crăciun, la care au participat copii/tineri din sistemul de protecție