X

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

  Nr. 52.858  din 04.04.2018

Organizează în  ziua de 24.04.2018, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

APARATUL PROPRIU

 

1

MAZARACHE ELENA

 

PSIHOPEDAGOG (S)

 

PSIHOPEDAGOG PRINCIPAL (S)

 

BIROUL  ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII

COMPARTIMENT POSTADOPŢII

 

2

DIMA AURICA

PSIHOLOG PRACTICANT

PSIHOLOG SPECIALIST

SERVICIUL REZIDENTIAL COPII SI PLASAMENTE FAMILIALE

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ   PLASAMENT  ŞI REINTEGRARE FAMILIALĂ

 

3

ZOTA IBOLYA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

SERVICIUL REZIDENŢIAL COPII şi PLASAMENTE   FAMILIALE

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ   PLASAMENT  ŞI REINTEGRARE FAMILIALĂ

 

4

OLARIU IONUT

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

 

5

OVĂS CARMEN

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

 

SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

 

1

MAXIM MIRELA

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

CENTRUL DE RECUPERARE

 

SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

 

1

GALAN ADRIANA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE(M)

 

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

2

RACEC MARIANA

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

3

HUTANU VIORICA

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

4

TCACIUC CORNELIA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

5

PATRU ADRIANA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

6

COVALIU NICOLETA

MUNCITOR CALIFICAT        (BUCĂTAR)

II

MUNCITOR CALIFICAT        (BUCĂTAR)

I

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

 

1

STOICA GEORGETA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

 

2

SÎRBU LĂCRĂMIOARA

 

ASISTENT MEDICAL(PL)

 

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL)

 

CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

 

 

SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

 

1

UNCIULEANU CAMELIA ELENA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

MODUL DE TIP FAMILIAL "MICUL PRINŢ"

 

2

BODALE GABRIELA CORINA

 

ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

MODUL DE TIP FAMILIAL "MICUL PRINŢ"

 

3

HOLCA LILIANA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

 

4

BANDOL PARASCHIVA

 

REFERENT

II (M)

REFERENT

I (M)

CASA DE TIP FAMILIAL   "COLŢ ALB"

 

           

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 24.04.2018, ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  12.04.2018-20.04.2018 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

PSIHOLOG SPECIALIST/PSIHOLOG PRINCIPAL–Aparatul propriu și centre copii  

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3.Psihologia vârstelor- Dezvoltarea psihică a copilului în perioada școlară mică(a treia copilărie), Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

PSIHOPEDAGOG PRINCIPAL–Aparatul propriu

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3.Legea nr.273/2004 Republicată* privind procedura adopţiei( Monitorul Oficial Nr. 739 din 23 septembrie 2016);

4. H.G. Nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale ( Monitorul Oficial Nr. 623 din 12 august 2016);

5. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

INSPECTOR DE SPECIALITATE  IA –Aparatul propriu si centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST/ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL  aparatul propriu si centre copii   

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL) -centre copii 

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009

3.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

REFERENT I – Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

  PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL (M)–Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

 

MUNCITOR CALIFICAT I -Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4.  Hotărârea Guvernului nr.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

  4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Moroșanu Daniela Maria-Expert superior- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

Membri:   Membri:   Roșioru Marina-Asistent medical principal –Servicii sociale pentru adulți cu handicap

                  Hojbotă Sergiu  – Expert superior  – Serviciul juridic și contencios;

                  Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Ilisei Rodica  - Șef Serviciu la Servicile multifuncționale de tip rezidențial Suceava;

  Membri:   Bologa Daniel Cătălin -Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                    Bîrsete Sorin  – Consilier juridic superior  – Serviciul juridic și contencios;

Secretar:    Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

  Nr. 52.857  din 04.04.2018

Organizează în  ziua de 25.04.2018, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

SERVICII SOCIALE PENTRU ADULŢI CU HANDICAP

 

 

1

GĂINĂ DANIELA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

CENTRUL DE ZI PENTRU ADULŢI CU HANDICAP BLIJDORP ROMÂNIA

 

2

POPESCU VIOLETA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE PENTRU PERSOANE ADULTE  CU HANDICAP(DE TIP AMBULATORIU)

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ MITOCU DRAGOMIRNEI    

 

1

ROŞCA ALINA

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCATARIE)

IV

MUNCITOR CALIFICAT (BUCATARIE)

III

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP  "O NOUĂ VIAŢĂ" SIRET

 

1

BUGA RAMONA - MARGARETA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

CASA KILLYBEGS

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ COSTÎNA

 

1

ROZNOVAN ILIE

 

MUNCITOR CALIFICAT  II(tâmplar)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I(tâmplar)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ „O NOUA SANSA”TODIRESTI

 

1

BEJINARIU GEORGE  OVIDIU

PSIHOLOG PRACTICANT ½ NORMA

PSIHOLOG  SPECIALIST ½ NORMA

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SASCA MICĂ

 

1

OIAGA PETRONELA

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

2

DASCĂLU IOANA DELIA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

3

HALOIU RAMONA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

4

LAZAR CORNELIA

 

MASOR (M)

 

MASOR  PRINCIPAL(M)

 

 

CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU CORNU LUNCII

 

5

BLANARI VASILE

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (Fochist)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I  (Fochist)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

6

SIMION FLORIN

 

MUNCITOR CALIFICAT  III bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

7

UNGUREANU PETRONELA ALINA

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) III

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) II

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

8

DARABAN DANIELA

 

MUNCITOR CALIFICAT  IV (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  III (BUCĂTAR)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

 

1

BRÎNZILĂ IOAN

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (tamplar)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (tamplar)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

2

CRĂCIUN MĂDĂLINA ANCUŢA

 

ASISTENT SOCIAL  DEBUTANT

ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

COMPARTIMENT  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

3

DOROFTEI  ELENA RAMONA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

 

 

PEDAGOG  de RECUPERARE  PRINCIPAL (M)

 

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

COMPARTIMENT  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 25.04.2018,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  12.04.2018-20.04.2018 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE  IA- centre persoane adulte 

1.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. H.G.797/2017 Pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale Serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal(M.O. 920/23.11.2017);

4. Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

5.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

 

 

 

MUNCITOR CALIFICAT III/II/I- centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

 

ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT/ ASISTENT SOCIAL  SPECIALIST -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.797/2017 Pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale Serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal(M.O. 920/23.11.2017);

 

PSIHOLOG SPECIALIST/ PSIHOLOG PRINCIPAL  -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.797/2017 Pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale Serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal(M.O. 920/23.11.2017).

 

MASOR  PRINCIPAL(M) /PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL(M) -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2015  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

 4.Comisia de examinare:

  Presedinte :  Doroftei Cristina - Șef centru C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei;

     Membri:  Rotaru Daniela Gabriela - Consilier  superior- Serviciul  rezidențial adulți;

                      Stoica Elena Andreea  – Expert superior  – Serviciul rezidențial  adulți;

     Secretar:  Grigorescu Mihaela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Domșa Vasile Constantin  - Șef centru C.R.R.N. Costîna;

  Membri:  Hariton Mircea Bogdan   - Consilier juridic superior– Serviciul intervenție în regim de urgență și violență în familie;   

                    Ștefăroi Petru  – Șef serviciu –Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

  Secretar:  Grigorescu Mihaela – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

 

DIRECŢIA  GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA

anunţă:

 

Organizarea unui examen în vederea promovării în grad profesional imediat  superior celui deţinut, a unui număr de 10 funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 65 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările  şi completările ulterioare.

 

 a) Denumirea funcţiilor publice supuse promovării:

- două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenţei sociale;

- o funcţie publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional asistent în consilier juridic, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Compartimentul management de caz pentru copii  în sistem rezidenţial;

- două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Compartimentul  persoane  adulte în dificultate;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget și ordonanţări;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Compartimentul financiar – contabil;

- o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Compartimentul financiar – contabil.

 

b) Etapele examenului şi probele stabilite pentru  concurs:

     -  selecţia dosarelor de înscriere

     -  proba scrisă

     -  interviul

 

 c) Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 Data, ora şi locul desfăşurării  probei scrise:

 

     Proba scrisă: 03.05.2018, ora 11.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la examen:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de promovare, la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, et. I la Serviciul  resurse umane şi va conţine în mod obligatoriu:

 a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330401068, persoana de contact:  Hermeniuc Cristina, şef serviciu la Serviciul resurse umane

 

ATRIBUŢIILE SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE EXECUȚIE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI  DEŢINUT

 

SERVICIUL REZIDENȚIAL ADULȚI

ATRIBUȚII PENTRU FUNCȚIA DE EXECUTIE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL 

SUPERIOR (ZĂGAN DANIELA)

 

Atribuţiile postului:

 • eliberarează legitimații de transport urban în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 62 din 23.04.2007 astfel :
 • legitimatiile se ridica de la DGASPC Suceava, se completeaza și se prezintă pentru semnatura și ştampilă unității emitente;
 • introduce în programul D’SMART datele inscrise pe biletele de transport eliberate;
 • primește și verifică actele ce stau la baza eliberării cardului european pentru dizabilitate
 • întocmește un centralizator cu datele solicitanților de carduri europene pentru dizabilitate.
 • completează baza de date cu persoanele pentru care s-au eliberat cardurile pentru dizabilitate, de către ANPD, pentru a fi activitate, apoi le înmânează solicitanților.
 • numărul de legitimație este numărul de dosar al persoanei cu handicap pentru persoana cu handicap, iar pentru asitentul personal același numar de legitimație / A, asistentul pesonal trebuie sa se prezinte pentru a obține legitimație cu copia contractului de muncă încheiat cu primăria de domiciliu;
 • legitimațiile eliberate se înscriu într-un registru care trebuie să cuprindă: nr. curent, numele si prenumele persoanei cu handicap, nr de dosar , localitatea, CNP, data eliberării, seria si numar de BI/CI și semnătura de primire a beneficiarului;
 • lunar se întocmeste în format electronic și listing. Situația legitimațiilor pentru transportul urban eliberate, care va cuprinde: nr. curent, nr. legitimație, numele și prenumele persoanei cu handicap sau asistentului personal, CNP, domiciliul ( localitate, str. nr. bl. sc. ap.), nr. certificat de încadrare îm grad de handicap, termen de valabilitate, grad de handicap, data eliberării, seria și numarul actului de identitate, nr. și data contractului de muncă pentru asistenții personali;
 • oferă relaţii (directe sau telefonice) tuturor cetăţenilor ce i se adresează în legătură cu prevederile Legii nr.448/2006 cu modificările ulterioare;
 • verifică şi primeşte actele care stau la baza întocmirii dosarelor pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.448/2006 a persoanelor cu handicap (gr. I, II, III);
 • primeşte certificatele şi actele privind facilităţile acordate persoanelor cu handicap aflate în evidenţa DGASPC-Suceava;
 • după înregistrarea datelor pe calculator, introduce operativ respectivele acte în dosare şi organizează corespunzător păstrarea dosarelor în cauză  cuprinse intre numerele 274400-288000;
 • acordă facilităţile Legii  nr. 448/2006 (bilete transport, adeverinţe, scutiri etc.) persoanelor cu handicap din localitaţile: Fălticeni,  Baia, Bogdăneşti, Boroaia, Broşteni, Buneşti, Ciocăneşti, Cornu Luncii, Crucea, Coşna, Dărmăneşti, Dolheşti, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Drăguşeni, Forăşti, Fîntîna Mare, Horodniceni, Hîrtop,Iacobeni, Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Mălini,  Panaci, Preuteşti, Poiana Stampei, Rădăşeni, Rîşca,  Slatina, Udeşti, Vadu Moldovei,  Vultureşti , municipiul Suceava si reprezentantului Asociatiei Surzilor filiala Suceava;
 • acordarea biletelor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap se face cu respectarea strictă a prevederilor legale privid numărul la care au dreptul, inscrierea lor in adeverinta de transport si in registrul de evidenta ,care trebuie să cuprindă: numele și prenumele persoanei cu handicap, număr dosar, grad de handicap, localitatea, cod numeric personal, serii bilete eliberate auto sau CFR, numarul biletelor eliberate și semnătura de primire cu inscrierea actului de identitate a persoanei ce ridica biletele;            
 • răspunde de orice reclamaţii care pot parveni în această direcţie, dacă acestea se verifică ca întemeiate şi denotă neglijenţa în tratarea dosarelor reclamate;
 • sesizează compartimentul financiar-contabil atunci când sunt necesare operaţiuni şi măsuri de recuperare a unor sume plătite ilegal;
 • rezolvă orice alte probleme repartizate de conducerea unităţii în funcţie de pregătirea   şi competenţa sa;
 • asigură confidenţialitatea datelor obţinute pe linie de serviciu ;
 • respectă permanent etica şi deontologia în relaţiile cu personalul şi beneficiarii; 
 • respectă statutul funcţionarilor publici

SERVICIUL REZIDENŢIAL COPII şi PLASAMENTE   FAMILIALE

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL  SUPERIOR

Atribuţiile postului;

Managerul de caz (MC) este profesionistul care, indeplinind condiţiile menţionate de standarde, asigura coordonarea activitatilor de asistenta sociala si protecţie speciala desfăşurate in interesul superior al copilului;

Elaborarea planului individualizat de protecţie pentru copiii separaţi de familie, prevăzut de art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului;

respectarea codului etic şi deontologic al profesiei; respectarea metodologiei de lucru conform legislaţiei în vigoare; promovarea respectării drepturilor copiilor;

promovarea îngrijirii familiale temporare în familia extinsă sau substitutivă (care nu sunt asistenţi maternali profesionişti); efectuarea selecţiei primare;

recrutarea şi asigurarea de suport şi sprijin în vederea întocmirii actelor necesare;

verificarea anchetelor sociale întocmite de primăriile locale pentru familiile substitutive (care nu sunt rude cu copilul ocrotit şi nici asistenţi maternali profesionişti);

evaluarea socială prin efectuarea unui număr de 2-3 întâlniri;

formarea şi monitorizarea activităţii familiei extinse/ substitutive;

definirea în termeni simpli şi clari a noţiunii de tutelă/plasament în concordanţă

cu vârsta copilului;

obţinerea acordului scris al copilului peste 14 ani;

completarea fişelor de e valuare/reeval nare la sediul instituţiei când este cazul; completarea fişelor de informare pentru CMT1S, la cazurile nou intrate în sistem; întocmirea şi prezentarea rapoartelor în CPC /Tribunal care vor cuprinde date privind:

 1. personalitatea, starea fizică şi mentală a copilului;
 2. antecedentele socio-medicale şi educaţionale ale copilului;
 3. condiţiile în care copilul a fost crescut şi în care a trăit;
 4. propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip rezidenţial în care ar putea fi plasat copilul;
 5. orice alte date referitoare la creşterea şi educarea copilului, care pot servi soluţionării cauzei.

consilierea familiei extinse/substitutive şi a copilului, în colaborare cu alţi specialişti ai Direcţiei şi reţeaua comunitară în vederea depăşirii situaţiilor dificile;

oferirea de suport, sprijin, consiliere în cazul îmbolnăvirii copilului i evaluarea situaţiei sociale şi a nevoilor de asistenţă şi sprijin a familiei; consilierea la cerere în vederea depăşirii eventualelor probleme apărute de la ultima vizită;

 • reevaluarea situaţiei sociale a familiei extinse / substitutive (şi familiei naturale dacă este cazul);
 • consilierea familiei extinse / substitutive cu privire la pregătirea copilului pentru revenirea în familia naturală unde este cazul;
 • solicitarea revizuirii planului individual de permanenţă al copilului la apariţia unor schimbări semnificative;
 • reevaluarea situaţiei sociale a familiei naturale în vederea determinării posibilităţilor de reintegrare a copilului;
 • consilierea părinţilor în vederea soluţionării situaţiilor conflictuale sau de criză;
 • consilierea părinţilor în vederea reintegrării copilului unde este cazul;
 • consilierea părinţilor în vederea menţinerii legăturii fireşti cu minorul şi a reintegrării acestuia în familia naturală unde este posibil;
 • consilierea părinţilor cu privire la consecinţele traumelor provocate copiilor prin abuz sau maltratare;
 • consilierea părinţilor cu privire la apariţia, conţinutul şi aplicarea legii violenţei în familie;
 • sesizarea organelor în drept să intervină în situaţii limită;
 • consilierea părinţilor cu privire la obţinerea suporturilor financiare şi/sau materiale la care au dreptul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri sau persoane fizice dispuse să asigure suportul financiar şi/sau material al copiilor în vederea facilitării accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
 • colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri sau persoane fizice dispuse să asigure suportul financiar şi/sau material al copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar;
 • colaborare cu reprezentanţii locali personal, prin adrese şi/sau telefonic în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
 • colaborare cu MMFS, Agenţia de Prestaţii Financiare în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
 • menţine contactul cu familia extinsă / substitutivă sau cu beneficiarul în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
 • respectarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participarea activă la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 • să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare;

 

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenţei sociale

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

6. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Ordin nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

5. Hotărârea nr.395/2016 norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Compartimentul adopţii

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 273/2004 republicată, privind procedura adopţiei;

5. Hotărârea nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;

6. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional principal la Compartimentul postadopţii

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 273/2004 republicată, privind procedura adopţiei;

5. Hotărârea nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Lege nr. 217/2003 republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

6. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

6. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

6. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget şi ordonanţări

 

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002;

5. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

6. Legea contabilităţii nr.82/1991 (r4).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Compartimentul financiar - contabil 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

6. Legea contabilităţii nr.82/1991 (r4).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Compartimentul SSM şi PSI

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr.319/2006 a securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă(Monitorul Oficial Partea I nr. 646 din 26.07.2006);

5. Hotărârea nr.1425/2006 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  prevederilor Legii  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă nr.319/2006;

6. Legea nr. 307/2006 privind  apărarea împotriva  incendiilor.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. şofer I la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

2. asistent medical (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Mitocu Dragomirnei 

3. asistent social practicant la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. şofer I la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

- studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite  cu diploma de bacalaureat;

- vechime în profesia de şofer: minimum 3 ani;

- permis conducere categoria B și D.

2. asistent medical (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Mitocu Dragomirnei

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, valabil pentru anul 2018;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 6 luni.

 

  3. asistent social practicant la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;

- să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România și aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. aviz psihologic pentru postul de asistent medical (PL) şi asistent social practicant;
 9. cazier auto pentru postul de şofer.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 23.03.2018, ora 14.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 02.04.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 05.04.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava,   B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şofer I la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi

1. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Cap.I - Cap. III (Monitorul  Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Monitorul  Oficial, Partea I nr.  670 din 03.08.2006);

3. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Monitorul  Oficial, Partea I nr. 876 din 26.10.2006);

4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/26.11.2004);

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Servicii multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, Casa de tip familial ” Orhideea” pentru copilul cu dizabilităţi.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011)

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Ordonanţă nr. 68/2003 privind serviciile sociale (Monitorul Oficial Partea I nr. 619/2003);

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de

asistent medical (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Mitocu Dragomirnei

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr. 560/2009);

4 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Mitocu Dragomirnei.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale temporar vacante:

1. psiholog principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali Suceava

2. asistent social principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali Suceava

3.educator principal (S) la Casa de tip familial "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

4. logoped la Compartiment echipa mobilă  Siret

5. muncitor calificat I(bucătar) la Casa de tip familial "Colţ Alb" Suceava

6. inspector de specialitate IA la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. psiholog principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali Suceava

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  psihologiei;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani;

- atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

2. asistent social principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali Suceava

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani;

- să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România și aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

3. educator principal (S) la Casa de tip familial "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi certificat absolvire  educator/modul pedagogic sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale, psihologiei, psihopedagogiei, ştiinţele educaţiei, filosofie;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani 6 luni.

4. logoped la Compartiment echipa mobilă  Siret

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihopedagogiei speciale sau psihologiei, cu specializare în logopedie;

- vechime în profesia de logoped: minimum 6 luni.

5. muncitor calificat I (bucătar) la Casa de tip familial "Colţ Alb"  Suceava

- studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite  cu diploma de bacalaureat;

- curs de calificare în profesia de bucătar;

- vechime în specialitatea calificarii: minimum 9 ani.

6. inspector de specialitate IA la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic pentru postul de psiholog principal, asistent social principal, educator       principal (S) şi logoped.

.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 16.03.2018, ora 14.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 26.03.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 29.03.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

      Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de psiholog principal şi asistent social principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali din cadrul Serviciului de asistenţă maternală

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 27.05.2003);

3. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 23.06.2003);

4. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de educator principal (S) la Casa de tip familial  "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Servicii multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, Casa de tip familial ”Iris” pentru copilul cu dizabilităţi.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de logoped la Compartiment echipa mobilă  Siret

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Servicii multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, Casa de tip familial ”Iris” pentru copilul cu dizabilităţi.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat I (bucătar) la Casa de tip familial "Colţ Alb"

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Servicii multifuncţionale  de tip rezidenţial Suceava, Casa de tip familial „Colţ Alb” .

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate IA la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. educator(M) la Casa de tip familial  Sidorovici  Gura Humorului;

2. asistent social practicant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului;

3. psiholog stagiar la Casa de tip familial Şcheia;

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta;

5. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică;

6. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II. Condiţii specifice:

1. educator(M) la Casa de tip familial  Sidorovici  Gura Humorului

Condiţii specifice:

- studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- curs de calificare în domeniu;

- vechime în specialitatea studiilor: minimum  6 luni.

2. asistent social practicant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

-  vechime în specialitatea studiilor: minimum 1  an;

- să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România și aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

 3. psiholog stagiar la Casa de tip familial Şcheia

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  psihologiei, cu obligativitatea obţinerii

atestatului de libera practica în specialitatea psihologie clinică;

- nu necesită vechime în muncă.

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

 

5. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

6. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 29.12.2017, ora 13.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 15.01.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 18.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de educator(M) la Casa de tip familial  Sidorovici  Gura Humorului

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale (Monitorul Oficial Partea I nr. 619/2003)

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Ordonanţă nr. 68/2003 privind serviciile sociale (Monitorul Oficial Partea I nr. 619/2003).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar la Casa de tip familial Şcheia

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Ordonanţă nr. 68/2003 privind serviciile sociale (Monitorul Oficial Partea I nr. 619/2003).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta, la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică și la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

 

 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

 

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

 

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale temporar vacante:

1. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

2. inspector de specialitate I la Centrul de plasament "Mihail şi Gavril"  Solca

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II. Condiţii specifice:

1. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

 

2. inspector de specialitate I la Centrul de plasament "Mihail şi Gavril"  Solca

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 20.12.2017, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 22.01.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate I la Centrul de plasament "Mihail şi Gavril"  Solca

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru                                                                                                                                                                                  de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi;

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului;

3. inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului;

4. paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea;

5. paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna;

6. spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

7. muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II. Condiţii specifice:

1. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi  

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

-  vechime în muncă: minimum 6 luni.

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

3. inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni.

4. paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

Condiţii specifice:

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

-  posesor al atestatului pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine, în condiţiile Legii nr. 333/2003 /în caz contrar cu obligativitatea obţinerii atestatului profesional în termen de 3 luni de la angajare;

- nu necesită vechime în muncă.

5. paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

Condiţii specifice:

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

-  posesor al atestatului pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine, în condiţiile Legii nr. 333/2003 /în caz contrar cu obligativitatea obţinerii atestatului profesional în termen de 3 luni de la angajare;

- nu necesită vechime în muncă.

6. spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- nu necesită vechime în muncă.

7. muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- nu necesită vechime în muncă.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic pentru postul de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi şi Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 29.12.2017, ora 13.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 11.01.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 16.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi și la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014),

CAP.I – CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărâre nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea și la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

1. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 633/2006);

2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 189/18.03.2014);

3. Hotărârea Guvernului României nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 17.05. 2012 ).

4. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.


DIRECŢIA  GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA

 

anunţă:

Organizarea unui examen în perioada 27.12.2017-29.12.2017, în vederea promovării în grad profesional imediat  superior celui deţinut, a unui număr de 17 funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 65 din  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările  şi completările ulterioare.

 a) Denumirea funcţiilor publice supuse promovării:

1. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate;

2.  două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Serviciul comisiilor de specialitate;

3. o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;

4. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional  superior la Compartiment buget şi ordonanţări din cadrul Serviciului buget-salarizare;

5. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Compartimentul financiar - contabil  din cadrul Serviciului financiar – contabil;

6. o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Compartimentul  SSM şi PSI din cadrul Biroului SSM, PSI şi management calitate.

7. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Compartimentul adopţii din cadrul  Biroului  adopţii şi postadopţii;

8. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional asistent  în expert, grad profesional principal la Compartimentul postadopţii din cadrul  Biroului  adopţii şi postadopţii;

9. o funcţie publică de execuţie de inspector, grad profesional principal în inspector, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

10. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie;

11. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional asistent în expert, grad profesional principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali din cadrul  Serviciului de asistenţă maternală;

12. două funcţii publice de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

b) Etapele examenului şi probele stabilite pentru  concurs:

     -  selecţia dosarelor de înscriere

     -  proba scrisă

     -  interviul

 c) Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 Data, ora şi locul desfăşurării  probei scrise:

Pentru următoarele funcţii publice:

1. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate;

2.  două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Serviciul comisiilor de specialitate;

3. o funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;

4. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în consilier, grad profesional  superior la Compartiment buget şi ordonanţări din cadrul Serviciului buget-salarizare;

5. două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Compartimentul financiar - contabil  din cadrul Serviciului financiar – contabil;

     Proba scrisă: 27.12.2017, ora 09.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

Pentru următoarele funcţii publice:

1. o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, grad profesional principal la Compartimentul  SSM şi PSI din cadrul Biroului SSM, PSI şi management calitate.

2. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Compartimentul adopţii din cadrul  Biroului  adopţii şi postadopţii;

3. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional asistent  în expert, grad profesional principal la Compartimentul postadopţii din cadrul  Biroului  adopţii şi postadopţii;

4. o funcţie publică de execuţie de inspector, grad profesional principal în inspector, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

5. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie;

6. o funcţie publică de execuţie de expert, grad profesional asistent în expert, grad profesional principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali din cadrul  Serviciului de asistenţă maternală;

7. două funcţii publice de execuţie de expert, grad profesional principal în expert, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Proba scrisă: 27.12.2017, ora 12.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la examen:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

  Dosarele se depun în termen  de 20 de zile de la data afişării. Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, et. I la Serviciul  resurse umane şi conţine în mod obligatoriu:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

 

 Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografia, etc. de la Serviciul resurse umane.

 

ATRIBUŢIILE SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE EXECUȚIE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI  DEŢINUT

 

SERVICIUL COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (BERARI ALIN MARCEL)

 

 • informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc; 
 • redactarea hotărârilor de protecţie (plasamente, menţineri, revocări etc);
 • redactează Certificatele de încadrare în grad de handicap copii precum şi hotărârile care aprobă eliberarea lor;
 • redactarea adreselor de înaintare a Certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte;
 • redactarea adreselor de înaintare pentru: hotărâri de protecţie, ce urmează să fie trimise: copiilor peste 14 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socială Suceava etc;
 • întocmirea corespondenţei (plicuri şi borderouri) care urmează să fie trimise copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, etc;
 • redactează Atestatele de asistenţi maternali profesionişti;
 • îndosarierea în bibliorafturi pe categorii a tuturor actelor: dovezi de primire (de la persoane şi primării); plicuri returnate; copiile adreselor trimise familiilor şi primăriilor;
 • înregistrarea în registrele de evidenţă a copiilor cu handicap, a tuturor cazurilor prezentate în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • înregistrarea în registrul de evidenţă a atestatelor şi reatestărilor asistenţilor maternali profesionişti;
 • arhivează orice tip de document specific Serviciului Comisiilor de Specialitate.

 

 

ATRIBUŢIILE  PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (GOLEA DRAGOŞ ADRIAN)

 

 • informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc; 
 • modificări permanente în fişierele Programului „Sensitive-DSmart”, conform nevoilor Serviciului comisiilor de specialitate, necesare pentru redactarea şi imprimarea certificatelor de încadrare în grad de handicap adulţi şi copii, hotârâri,adrese de înaintare primării şi familii etc;
 • instalare/update de Program „Sensitive-DSmart” pe staţiile de calculator unde este necesar pentru lucrarea dosarelor de handicap adulţi şi copii, legitimaţii, plăţi prestaţii sociale, deconturi bilete, închideri de lună, centralizare sume etc;
 • raportarea lunară către RENPH - Registrul Electronic Naţional al Persoanelor cu Handicap a registrului electronic şi rapoarte statistice;
 • redactarea hotărârilor de protecţie (plasamente, menţineri, revocări);
 • redactează Certificatele de încadrare în grad de handicap copii precum şi hotărârile care aprobă eliberarea lor;
 • redactarea adreselor de înaintare pentru: hotărâri de protecţie, ce urmează să fie trimise: copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socialăSuceava etc;
 • întocmirea corespondenţei (plicuri şi borderouri) care urmează să fie trimise copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, etc;
 • redactează Atestatele de asistenţi maternali profesionişti;
 • îndosarierea în bibliorafturi pe categorii a tuturor actelor: dovezi de primire (de la persoane şi primării); plicuri returnate; copiile adreselor trimise familiilor şi primăriilor;
 • înregistrarea în registrele de evidenţă a copiilor cu handicap, a tuturor cazurilor prezentate în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • înregistrarea în registrul de evidenţă a atestatelor şi reatestărilor asistenţilor maternali profesionişti;
 • arhivează orice tip de document specific Serviciului Comisiilor de Specialitate.

 

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (CIOBANU LIVIU OCTAVIAN)

 

 • informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc;
 • redactează adresele de înaintare a Certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte; 
 • înregistrează toate cazurile prezentate în CEPAH în registrul de intrări/ieşiri și în registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul în care sunt înregistrate deciziile de admitere, menţinere, înlocuire şi revocare e persoanelor adulte în centre rezidenţiale pentru adulţi din subordinea D.G.A.S.P.C. Suceava;
 • transmite, prin scrisoare recomandată, documentele aprobate de comisia de evaluare, in termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei;
 • eliberează certificatele de încadrare în grad de handicap persoanelor care se prezintă personal pentru ridicarea certificatului. Predarea certificatelor se face pe baza buletinului/cărţii de identitate a primitorului  şi se consemnează în registrul special de eliberări certificate handicap cu semnătura celui care le ridică;
 • redactarea adreselor de înaintare pentru: hotărâri de protecţie, ce urmează să fie trimise: copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, Agenţiei judeţene de plăţi şi inspecţie socialăSuceava etc;
 • întocmirea corespondenţei (plicuri şi borderouri) care urmează să fie trimise copiilor peste 10 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, etc;
 • arhivează orice tip de document specific Serviciului Comisiilor de Specialitate.

 

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (URSAN LILIANA BRÎNDUŞA)

 

- informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc; 

-primeşte pe bază de proces-verbal de la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dosarele ce urmează să fie analizate de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • înregistrează toate cazurile prezentate în registrul de intrări/ieşiri;
 • consemnează într-un registru de procese verbale special (numerotat, semnat şi ştampilat cu ştampila C.E.P.A.H.  în prealabil), certificatele de încadrare în grad de handicap şi deciziile ce au fost adoptate în şedinţe care se semnează de către preşedintele şi membrii comisiei şi se contrasemnează de către secretarul comisiei;
 • redactează şi contrasemnează Certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, în termen de trei zile lucrătoare de la data şedinţei;
 • gestionează registrul  internărilor în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte; 
 • redactează şi contrasemnează deciziile de menţinere / internare / revocare în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte;
 • redactează deciziile de admitere, menţinere, înlocuire şi revocare a persoanelor adulte în centre rezidenţiale pentru adulţi din subordinea D.G.A.S.P.C. Suceava, după aprobarea lor de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Suceava ;
 • transmite, prin scrisoare recomandată, documentele aprobate de comisia de evaluare, in termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei;
 • eliberează certificatele de încadrare în grad de handicap persoanelor care se prezintă personal pentru ridicarea certificatului. Predarea certificatelor se face pe baza buletinului/cărţii de identitate a primitorului  şi se consemnează în registrul special de eliberări certificate handicap cu semnătura celui care le ridică;  
 • arhivează orice tip de document specific Serviciului Comisiilor de Specialitate.

 

ATRIBUŢIILE  PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

 

- răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare privind planificarea, organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de servicii sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;

- elaborează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica, in colaborare cu serviciile, birourile şi compartimentele care releva necesitatea si oportunitatea achizitiei, in functie de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii  de atribuire;

- realizează activităţile de achiziţie directa de produse/servicii/lucrări din catalogul electronic postat în SEAP, cu respectarea prevederilor legale;

- ţine evidenţa achiziţiilor directe realizate şi întocmeşte dosare pentru fiecare achiziţie;

- indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum acestea sunt prevazute in Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;

- raspunde de transmiterea documentatiei catre ofertanti sau candidati;

- elaboreaza strategiile de contractare şi/sau notele justificative pentru procedurile de atribuire  propuse pentru a fi aplicate, cu aprobarea conducatorului institutiei si cu avizul serviciului juridic, numai după inscrierea in PAAP sau Anexa CD;

- asigura activitatea de informare şi de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor,     obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice respectarea  principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice;

- raspunde de derularea si finalizarea procedurilor de achizitie publica de produse, servicii şi lucrari, încredinţate;

- transmite tuturor centrelor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul DGASPC Suceava, contractele sau extrase de pe contractele încheiate, în funcţie de interesul manifestat de către acestea  pentru achiziţia publică realizată;

- raspunde de administrarea/executarea contractelor de furnizare produse, prestare servicii şi executare lucrări pe care le urmareste;

- înştiinţează conducerea instituţiei, cu cel puţin 60 zile înainte, despre încetarea contractelor, pentru care urmăreşte executarea, şi propune măsuri pentru încheierea unui nou contract daca acest lucru se impune; 

- colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor  legate de procedura de atribuire si pentru urmărirea contractelor incheiate;

- raspunde de intocmirea si actualizarea PAAP si ale Anexei CD;

- urmareste si asigura respectarea prevederilor legale, la desfasurarea procedurilor privind  păstrarea confidentialitătii documentelor de licitatie si a securitătii acestora;

- asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice, document cu caracter public după constituire;

- raspunde de aplicarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica  conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016;

- participă, în cadrul comisiilor de evaluare la analizarea ofertelor/candidaturilor; numirea în cadrul comisiei se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei;

- are obligatia sa informeze conducerea executiva a DGASPC Suceava, in cazul aparitiei situatiilor  de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale;

- are obligatia sa informeze conducerea executiva a DGASPC Suceava, daca a participat la  intocmirea documentatiei, si are intenţia/dreptul de a fi ofertant, dar numai in cazul in care  implicarea sa sa nu fie de natura sa distorsioneze concurenta;

- are obligatia sa informeze conducerea executiva a DGASPC Suceava, daca este implicat direct  in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor si participat ca si candidat, ofertant  asociat sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire;

- are obligatia sa informeze conducerea executiva a DGASPC Suceava, ca nu are dreptul de   implicare in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor dacă se afla in una din următoarele situatii:

- deţin parti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau, fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;

- este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac  parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidati;

- raspunde de intocmirea dosarului de achizitie publica pentru fiecare contract/acord-cadru  incheiat, repartizat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie publica  electronica:

- raspunde de dosarul achizitiei publice care trebuie sa fie întocmit conform prevederilor art. 148  din HG nr. 395/2016:

- raspunde de comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor incât sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective:

- are obligatia de a pastra secretul de serviciu.

           

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL BUGET ȘI ORDONANȚĂRI

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR(CAZAC ANIȘOARA LOREDANA)

 

 • urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava asigurând respectarea

            limitelor maxime a creditelor bugetare;

 • execută modificările ce intervin în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, ca    urmare a aprobării unor acte normative;
 • întocmește situația privind contul de execuție a sumelor defalcate din T.V.A.;
 • transmiterea electronica a rapoartelor și accesul la funcționalitatea Sistemului national de raportare – Forexebug prin accesarea site-ului Ministerului Finantelor Publice, prin „Punctul Unic de Acces”- Sistemul National de raportare – Forexebug, conform ordinului 517/13.04.2016 
 • întocmește deschiderile de credite în cadrul normelor și creditelor aprobate, pe titluri de cheltuieli, colaborând în acest sens cu serviciile și birourile de specialitate, ținând la zi evidența creditelor dschise și confruntând-o periodic cu Trezoreria;
 • organizează, coordonează și redactează formularele pentru încheierea situațiilor financiare trimestriale, pentru bugetul local de venituri și cheltuieli;
 • întocmește formularul Anexa 7 – “ Contul de execuție ” al instituției publice  - pentru bugetul local – în Sistemul Integrat pentru Contabilitate (SICO);
 • urmărește periodic corelația între creditele aprobate prin buget, nivelul dispozițiilor de repartizare și cel al plăților;
 • urmărește ținerea la zi a evidenței creditelor aprobate pe capitole, subcapitole, articole și alineate, în vederea acoperirii la finanțare a cheltuielilor aprobate , potrivit bugetului aprobat;
 • participă la fundamentarea și elaborarea la termenul stabilit, a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • întocmește evidența bugetară centralizată pe subcapitole bugetare;
 • conform OMFP 1792/2002, întocmește evidența:

                   - propunere de angajare a unei cheltuieli ( anexa 1 );

                   - angajament bugetar individual ( anexa 2 );

                   - ordonanțare la plată ( anexa 3 );

 • participă la efectuarea situațiilor lunare.

 

 

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR(POPESCU LUMINIŢA AFRODITA)

 

- întocmeşte şi elaborează la cererea ordonatorului principal de credite proiectul bugetului de venituri şi cheltuileli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, colaborând în acest scop cu toate centrele de copii şi adulţi, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul unităţii la Titlul „Cheltuieli de personal”.

-urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava asigurând respectarea limitelor minime la venituri şi a limitelor maxime la cheltuieli la Titlul „Cheltuieli de personal”;

-analizează şi întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate propuneri, note de fundamentare şi proiecte pentru realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Titlul „Cheltuieli de personal” la începutul fiecărui an calendaristic;

- întocmeşte evidenţa bugetară analitică  ( pe centre de plasament de protecţie a copilului şi a persoanelor adulte) şi sintetică, la titlul cheltuieli de personal conform OMFP 1792/2002.

- întocmeşte evidenţa bugetară analitică şi sintetică la articolul ajutoare sociale, conform OMFP 1792/2002.

-  conform  OMFP 1792/2002, întocmeşte evidenţa :- propunere de angajare a unei cheltuieli ( anexa 1 );

   angajament bugetar individual ( anexa 2) ;  ordonanţare de plată ( anexa 3 );

- angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar realizează în limita creditelor aprobate, pentru Titlurile „Cheltuieli de personal”, şi „Bunuri şi servicii” pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

- întocmeşte Anexa 7 “ Contul de executie “ al instituţiei publice – cheltuieli, pentru cheltuielile de personal in Sistemul Integrat pentru Contabilitate (SICO);

-  redacteaza  “ Situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului 

   pentru plaţi din credite bugetare”;

 • întocmeşte lunar „Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal” Sistemul Integrat pentru  

  Contabilitate (SICO);

      - întocmeşte anual „Situaţia privind repartizarea pe luni cheltuielilor de personal aprobate la inceputul  

         anului”

-execută modificările ce intervin în structura bugetului de venituri şi cheltuieli la Titlul „Cheltuieli de personal”, ca urmare a aprobării unor acte normative;

-răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate;

-răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor deschise pe capitole şi titluri şi confruntă periodic evidenţa cu Trezoreria;

-analizează propunerile făcute de direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava privind rectificarea în cursul anului a bugetului şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean;

-analizează, verifică şi întocmeşte documentaţia necesară pentru virările de credite şi modificarea creditelor la activităţile finanţate prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava;

-asigura intocmirea lunara a contului de executie a cheltuielilor bugetare;

- transmiterea electronica a rapoartelor si accesul la functionalitatea Sistemului national de raportare – Forexebug prin accesarea site-ului Ministerului Finantelor Publice, prin „Punctul Unic de Acces”- Sistemul National de raportare – Forexebug, conform ordinului 517/13.04.2016;

-tine evidenta contului de sponsorizari pe capitole si alineate întocmind propunerile de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli pe subcapitole si alineate bugetare în baza contractelor încheiate conform destinaţiei.

 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL 

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (RUSU CRISTINA)

 

 • întocmește propunerile de angajare a cheltuielilor pentru achitarea prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap;
 • primește lunar situațiile privind consumul de bilete speciale de la compartimentul persoane adulte în dificultate  și Asociatia Nevăzătorilor – Filiala Suceava, pe care le verifică, stabilește consumul de bilete total lunar și îl înregistreaza în contabilitate;
 •  întocmește, fundamentează și transmite lunar Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Suceava necesarul de fonduri pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap aflate în sistem familial;
 • întocmește lunar contul de execuție pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare la capitolul 68.02.05 ”Transferuri din bugetul de stat pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap” art 58 „Drepturi bănești” din legea 448/2006.
 • întocmește trimestrial și semestrial și le transmite în termenul prevăzut compartimentului persoane adulte în dificultate situațiile statistice  N6 si respectiv N8 privind monitorizarea plaților în funcție de natura lor și pe categorii de beneficiari;
 • întocmește și fundamentează propuneri privind bugetul de cheltuieli la cap. 68.02.05”Transferuri din bugetul de stat pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap”pentru anul urmator și estimări pentru următorii 5 ani;
 • întocmește bugetul de cheltuieli pentru anul în curs în baza sumelor aprobate prin fila de buget primită de la A.N.P.D. București;
 • urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare la capitolul –Transferuri din bugetul de stat pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap;
 • întocmește lunar mandate poștale manuale pentru persoanele cu handicap plătitoare de pensii alimentare și cărora, din motive obiective nu li s-au achitat drepturile băneşti de către Directia Regionala de Posta, mandate care se repun în plată la solicitarea beneficiarilor;
 • înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planului de        conturi şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, operaţiunile de intrari si consumuri de materiale si servicii  în conturi sintetice şi analitice;
 • asigura inregistrarea în jurnalele de intrări și consumuri a  notelor contabile de la următoarele centre: CRRN Costîna, CRRN Sasca Mică;
 • efectuează punctajul stocurilor valorice cu cele existente în evidența centrelor;
 • asigură evidența si intocmeste notele contabile la consumul timbrelor postale, biletelor de transport CFR si a biletelor de transport auto la D.G.A.S.P.C. Suceava;
 • tine evidenta furnizorilor de la centrele mai sus mentionate;
 • se preocupa de arhivarea corecta a documentelor, cunoasterea la zi a legislatiei, inregistrarea rezultatelor inventarierii, cunoasterea componentei soldurilor si reflectarea realitatii soldurilor, respectarea stricta a termenelor de efectuare a lucrarilor.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (BĂDĂLUŢĂ ELENA)

 

 • înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planului de conturi şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, toate operaţiunile de intrari si consumuri de materiale si servicii  în conturi sintetice şi analitice;
 • întocmeşte jurnale analitice:Jurnal Intrari Materiale (intrari materiale si servicii), Jurnal Consumuri (consumuri de materiale si servicii) pentru centrele de adulti din subordinea institutiei;
 • răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat a notelor contabile şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate privind intrările și consumurile de materiale și servicii pentru centrele de adulți din subordinea institutiei;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile cu privire la intrările și consumurile de materiale și servicii pentru centrele de adulți din subordinea instituției;
 • asigură înregistrarea în jurnalele de intrări și consumuri a  notelor contabile de la următoarele centre: Complexul  O noua viata  Siret,  CRRN Zvoriștea, CRRN Pojorâta,  CRR și LMP Mitocu Dragomirnei, Centrul de zi pentru  adulți cu handicap Blijdorf;
 • se ocupă cu evidența gestionară a stocurilor la centrele de mai sus;
 • efectuează punctajul stocurilor cu cele existente, la toate centrele;
 • asigură evidența carburanților și întocmește notele contabile referitoare la         consumurile bonurilor valorice la D.G.A.S.P.C. Suceava;
 • se ocupă cu evidența gestionară, tehnic-operativă ca parte a evidenței economice, contribuie la reflectarea și controlul existenței valorilor materiale din gestiunea proprie a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 • asigură obținerea de date exacte, cantitative și valorice, în orice moment, cu privire la existența și răspândirea valorilor materiale la locurile de depozitare sau la locurile de folosință la sediul institutiei;
 • asigura baza de date necesara efectuarii inventarierilor periodice și anuale prin furnizarea datelor scriptice pe locuri de  folosință a valorilor materiale;
 • efectuează punctajul stocurilor scriptice  cu cele existente, la centrele menționate și la sediul instituției;
 • tine evidenta furnizorilor de la centrele mai sus mentionate si la sediul institutiei;
 • întocmește centralizatoarele cu consumurile lunare la  sediul instituției;
 • efectuează verificarea lunară a fiecărui furnizor de la centrele mai sus menționate;
 • este autorizată să semneze ordinele de plată privind plata cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, transferuri și capital cu semnatura a doua - înlocuitor;
 • se preocupa de arhivarea corecta a documentelor, cunoasterea la zi a legislatiei, inregistrarea rezultatelor inventarierii, cunoasterea componentei soldurilor si reflectarea realitatii soldurilor, respectarea stricta a termenelor de efectuare a lucrărilor.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL SSM şi PSI

 

 • asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare
 • organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţia muncii, apărare la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor
 • organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţie a muncii, apărarea la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea 319/2006, Legea 307/2006 şi Legea 481/2004
 • asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor cât şi pentru apărarea civilă;
 • controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • propune şi urmăreşte dotarea DGASPC Suceava cu tehnică şi materiale în conformitate cu normele de înzestrare stabilite de normele legale în vigoare;
 • întocmeşte planul de evacuare şi intervenţie;
 • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare, alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;
 • stabileşte responsabilităţi și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul DGASPC Suceava, le actualizează ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;
 • organizează propagandă de protecţia muncii, P.S.I. şi apărare la calamităţi naturale
 • asigură prin conducerea D.G.A.S.P.C., pregătirea profesională a personalului din subordine
 • asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste şi examinări
 • verifică instructajele generale la locul de muncă şi periodic pe linie de PM şi PSI în toată DGASPC Suceava, conform legislaţiei în vigoare
 • ţine prin personalul propriu evidenţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale
 • coordonează din punct de vedere metodologic cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă şi accidente uşoare
 • comunică la ITM Suceava şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava accidentele de muncă grave
 • colaborează cu serviciul medical de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a evoluţiei stării de sănătate a salariaţilor
 • propune sancţiuni pentru neluarea sau nerespectarea măsurilor şi normelor de protecţie a muncii
 • îndrumă personalul cu atribuţii pe linia PSI şi Apărare Civilă pentru  aprobarea listelor cuprinzând echipamentul individual de protecţie conform legislaţiei în vigoare.
 • să întocmească, să actualizeze permanent şi să trasmită, cu aprobarea conducătorului instituţiei, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă ISU lista cu substanţele periculoase cu menşiuni privind proprietăţile fizico-chimice, metodele de intervenţie şi prim ajutor
 • îndrumă personalul cu atribuţii pe linia PSI şi Apărare CIvilă pentru  aprobarea listelor cuprinzând echipamentul individual de protecţie conform legislaţiei în vigoare
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea unitaţii în limitele prevederilor legale
 • să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment
 • să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie, cu personal atestat
 • să utilizeze numai mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii
 • să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor
 • să întocmească dispoziţii scrise, cu aprobarea directorului executiv al instituţiei, cu responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în sediul instituţiei, a centrelor şi subunităţilor subordonate
 • să prezinte organelor de control, documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora.

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL ADOPŢII

 

- evaluează și formează familiie adoptive;

-participă împreună cu responsabilul de caz la monitorizarea post adopție a copiilor adoptați;

-participă împreună cu responsabilul de caz al copilului la potrivirea practică  a copilului cu familia adoptivă;

 -păstrează evidenţa copiilor a căroral căror plan individualizat de protecţie este adopţia internă;

-consilierea copilului în vederea plecării în adopţie şi respectarea opiniei acestuia;

-realizarea rapoartelor de întrevedere cu copilul si familia adoptiva;

-consilierea familiei adoptive care doreşte să adopte în vederea conştientizării a ceea ce înseamnă  caracteristicile copilului adoptabil si intocmeste rapoarte in acest sens;

-vizite bilunare în perioada de încredinţare în vederea adopţie care se finalizează cu rapoarte;

-intocmeste împreună cu asistentul social fisa sintetica de potrivire si raportul final de potrivire a copilului cu familiile din RNA.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL POSTADOPŢII

 

- păstrează evidența copiilor a caror plan individualizat de protecție este adopția;

- păstrează baza de date și o actualizează cu privire la ieșirea din sistem prin adopție a copiilor;

- transmite sentințele la ANPCDA a copiilor adoptabili;

- întocmirea de rapoarte trimestriale de post adoptie  si de rapoarte finale;

- păstrează evidenţa copiilor adoptaţi;

- monitorizarea adopţiilor încuviinţate trimestrial, o perioadă de 2 ani sau ori de câte ori este sesizată o neregulă;

- organizarea de grupuri suport cu familiile adoptive;

- efectuează vizite bilunare în perioada de monitorizare postîncredințare  a copiilor în familiile adoptive;

- inițiază împreună cu asistentuil social responsabil de copil vizite de potrivire practică;

- întocmirea de rapoarte de vizită;

- soluţionarea sesizărilor şi petiţiilor de la persoane fizice sau instituţii în limita competenţei instituţiei şi a postului;

- rezolvarea solicitărilor sosite de la instituţii similare sau alte instituţii din ţară în limita competenţei instituţiei şi a postului.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI

 

- relaţii cu publicul prin identificarea nominală a clienţilor (părinţi ai copiilor cu dizabilităţi si/sau copii cu dizabilităţi) care solicită certificat de handicap;

- preluarea cererilor şi actelor specifice dosarului prin care se solicită unul din cele două tipuri de certificate;

- verificare şi îndrumare pt. piesele componente ale dosarului;

-asigură relaţiile  cu publicul,  analizează nevoile și facilitează accesul beneficiarilor la serviciile de specialitate,

-sprijină familia copilului cu dizabilități in vederea facilitării accesului la informaţii din punct de vedere social și juridic ( acte, documente),

- responsabil depozitare și păstrare documentație ( dosarele copiilor cu dizabilități aflați în evidența serviciului, documentatie responsabili de caz primării etc),

- responsabil managementul calității ( elaborarea  și evolutia  implementării procedurilor operaționale, a registrului de riscuri și a chestionarului de autoevaluare a serviciului),

-se implică în activităţile de mediatizare a activităţii serviciului;

-înregistrarea tuturor informaţiilor în dosarele de caz conform procedurilor standard;

-respectarea metodologiei de lucru conform legislaţiei în vigoare;

-emiterea de propuneri pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite beneficiarilor serviciului;

-respectarea programului de lucru;

-participarea la raportările periodice către conducerea instituţiei;

-asigurarea respectării deontologiei profesionale şi a confidenţialităţii informaţiilor în activitatea desfăşurată.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ŞI VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

- efectuează evaluări iniţiale şi detaliate ale cazurilor;

- întocmeşte corespondenţa necesară soluţionării cazurilor;

- întocmeşte răspunsul la petiţiile instrumentate;

- elaborează rapoarte informative şi de referire;

- intervievează beneficiarii şi asigură consiliere în limita competenţelor profesionale;

-desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea situaţiilor de criză;

- monitorizează cazurile instrumentate ;

- va identifica reţeaua socială necesară rezolvării cazurilor şi va asigura mobilizarea resurselor existente;

- identifică, ierarhizează şi corelează nevoile clientului cu resursele interne şi externe ale acestuia;

- planifică activităţile şi estimează timpul de realizare a lor;

- implementează acţiunile planificate;

- evaluează riscurile şi impactul activităţilor desfăşurate;

- colaborează cu specialiştii din cadrul instituţiei şi a altor instituţii cu competenţă  pentru instrumentarea eficientă a cazurilor;

-colectează şi introduce  date pentru monitorizarea cazurilor de violenţă in familie ;

- coordoneaza activitatile de verificare si evaluareaa semnalarilor privind cazurile de abuz, neglijare si exploatare a copiilor;

- coordoneaza activitatea echipei de interventie;

- coordoneaza activitatea echipei intersectoriale locale privind prevenirea si monitorizarea exploatarii prin munca a copiilor; 

- coordoneaza activitatea de prevenire a abandonului in unitatile sanitare;

- coordoneaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia naturala;

- respectarea caracterului confidential al activitatii serviciului;

- participa la verificarea si evaluarea sesizarilor nevoilor imediate ale copilului si potentialului de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare si exploatare;

- participa la evaluarea resurselor personale si comunitare care pot fi folosite pentru depasirea situatiilor de criza;

- participa la intocmirea rapoartelor de evaluare initiala ale sesizarilor;

- verifica raportele de evaluare intocmite de ceilalti angajati ai serviciului;

- intervine imediat ce se stabileste existenta unei situatii de urgenta definita prin punerea in pericol a vietii copilului, prin abuz, neglijare sau exploatare grave;

- participa la punerea in executare a ordonantelor presedentiale;

- insoteste copilul/copii care este luat din familia naturala si dus la un AMP sau un centru;

- asigura circuitul si regimul actelor si dosarelor, confidentialitatea informatiilor;

- participa la intocmirea de statistici sau alte acte, situatii cerute de conducerea directiei;

- participa la discutarea in sedinte de supervizarea cazurilor mai dificile si realizarea unei analize obiective pentru luarea deciziei corecte in beneficiul familiei si copilului;

- participa la derularea procedurilor privind declararea si inregistrarea nasterilor copiilor parasiti de mamele lor;

- primeşte şi verifică sesizările privind cazurile de abuz/neglijare/exploatare a copilului, precum şi solicitările de ajutoare materiale, servicii sociale, servicii socio-medicale ;

- evaluează nevoile imediate şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz/neglijare/exploatare şi face propuneri privind acordarea de ajutoare materiale, financiare, servicii sociale ;

- efectuează rapoarte de evaluare iniţială şi întocmeşte dosarul copilului pentru care se impune măsură de protecţie specială, dosarul cuplului mamă-copil în cazul în care se realizează internarea într-un centru maternal,  precum şi dosarul copilului care este menţinut în familia naturală;

-răspunde de întocmirea la timp şi de exactitatea datelor statistice şi a altor materiale informative cerute de alte instituţii.

 

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE CAZ ASISTENŢI MATERNALI

 

- efectuează evaluarea nevoilor copilului plasat la asistentul maternal;

- elaborează planul individualizat de protecţie pentru copilul plasat la asistentul maternal profesionist şi a raportului de evaluare a nevoilor copilului;

- prezintă în Comisia pentru Protecţia Copilului planul individualizat de protecţie, raportului de evaluare a nevoilor copilului şi propunerea sa în vederea  soluţionării cazului;

- înaintează către Instanţă dosarul copilului care necesită măsură de protecţie la asistent maternal profesionist, unde este cazul;

- asigură implicarea şi conlucrarea, a unei echipe de specialişti, multidisciplinară şi, după caz, interinstituţională, precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar;

- monitorizează implementarea planului individualizat de protecţie, respectiv progresele care se înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului până când procesul de protecţie în asistenţă maternală nu mai este necesar;

- oferirea de suport, sprijin, consiliere în cazul unor situaţii neprezătute (integrare şcolară, încadrare în grad de handicap, spitalizări, etc.);

- reevaluează situaţia socială a familiei extinse/naturale în vederea determinării posibilităţilor de înlocuire a măsurii de protecţie/reintegrare a copilului;

- elaborează şi înaintează Compartimentului Adopiţii dosarul copilului a cărui finalitate este adopţia;

- asigură derularea activităţilor de monitorizare post-plasament pentru o perioadă minim  de 3 luni;

- preia atribuţiile şefului de serviciu când acesta lipseşte din unitate.

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR(ASISTENT SOCIAL)

 • Realizează evaluarea/reevaluarea socială a adultului la sediul DGASPC Suceava;
 • Realizează evaluarea/reevaluarea socială a adultului la domiciliul persoanei;
 • Completează, ca urmare a evaluării/reevaluării sociale a adultului, în Raportul de Evaluare Complexă, datele de identificare a persoanei şi rubrica „Rezultatele evaluării sociale” pentru fiecare persoană evaluată/reevaluată;
 • Analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 6 alineat 4 şi 5 din Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Recomandă, ca urmare a evaluării/reevaluării sociale a adultului, în Raportul de Evaluare Complexă, măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • Comunică şi ţine legătura, în interes de serviciu, cu asistenţii sociali şi serviciile de asistenţă socială din primării;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor.

ATRIBUŢIILE PENTRU FUNCŢIA DE EXPERT, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR(PSIHOLOG)

 • Efectuează evaluarea/reevaluarea psihologică a adultului la sediul DGASPC;
 • Completează, ca urmare a evaluării/reevaluării psihologice a adultului, în Raportul de Evaluare Complexă, datele de identificare a persoanei şi rubrica „Rezultatele evaluării psihologice” pentru fiecare persoană evaluată/reevaluată din punct de vedere psihologic;
 • Realizează evaluarea/reevaluarea psihologică a adultului la domiciliul persoanei;
 • Analizează, din perspectivă psihologică, dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 6 alineat 4 şi 5 din Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Recomandă, ca urmare a evaluării/reevaluării psihologice a adultului, în Raportul de Evaluare Complexă, măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor;
 • Se preocupă de adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze în mod pozitiv imaginea şi interesele instituţiei;  
 • Se preocupă să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată şi să evite orice fel de manifestări necorespunzătoare în raporturile cu beneficiarii şi colegii de serviciu;
 • Aplică standardele de calitate în activitatea profesională pe care o desfăşoară;
 • Respectă şi pune in aplicare procedurile standardizate şi operaţionale.          

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Serviciul comisiilor de specialitate

 

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                     

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul comisiilor de specialitate

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

6. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Hotărârea nr. 430/ 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

5. Ordin nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale

 

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

5. Hotărârea nr.395/2016 norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Compartimentul adopţii

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 273/2004 republicată, privind procedura adopţiei;

5. Hotărârea nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;

6. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional principal la Compartimentul postadopţii

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 273/2004 republicată, privind procedura adopţiei;

5. Hotărârea nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                              

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional superior la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Lege nr. 217/2003 republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

6. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Hotărâre nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

6. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional principal la Compartimentul management de caz asistenţi maternali

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

5. Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

6. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartimentul buget şi ordonanţări

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002;

5. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

6. Legea contabilităţii nr.82/1991 (r4).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Compartimentul financiar - contabil 

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

 

6. Legea contabilităţii nr.82/1991 (r4).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Compartimentul SSM şi PSI

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

3. Constituţia României, republicată;

4. Legea nr.319/2006 a securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă(Monitorul Oficial Partea I nr. 646 din 26.07.2006)

5. Hotărârea nr.1425/2006 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  prevederilor Legii  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă nr.319/2006;

6. Legea nr. 307/2006 privind  apărarea împotriva  incendiilor.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

Organizează în  ziua de 19.12.2017,  ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

Anexa nr.5 la Dispoziția nr.2.412/27.11.2017         

                                               

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

 

1

MATEICIUC MIHAELA  PETRONELA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

(PL)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

2

NASTASI ELENA -LARISA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

(PL)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

3

SERDENCIUC CRISTINA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

(PL)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

4

CUCIUREANU CRISTINA MARIA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

5

PATRU ADRIANA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

6

MACOVEI STEFANIA

 

MUNCITOR CALIFICAT        (BUCĂTAR)

III

MUNCITOR CALIFICAT        (BUCĂTAR)

II

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

 

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

 

1

BOGDAN MIHAELA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

(PL)

CENTRUL DE TIP RESPIRO PT COPII

 

2

IVAN ELENA

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (BUCĂTAR)

 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

 

3

OSTAFICIUC DESPINA

 

INSPECTOR SPECIALITATE  I

 

INSPECTOR SPECIALITATE  IA

 

CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

 

4

PISOSCHI OLGA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CASA DE TIP FAMILIAL ŞCHEIA

 

SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE    FĂLTICENI

 

1

GRIGORAŞ  IONELA MIRELA

 

PSIHOLOG SPECIALIST 

 

PSIHOLOG PRINCIPAL 

 

 

2

MARCIUC CRISTINA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

APARTAMENT  SOCIAL  NR.2 FALTICENI

 

3

ONEA ELENA

 

EDUCATOR (PL)

 

EDUCATOR PRINCIPAL (PL)

 

APARTAMENT NR.5

 

 

4

TANASA CATINCA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

APARTAMENT NR.10

 

5

IFTIMIE MIHAELA-ALINA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

CASA DE TIP FAMILIAL"DOMINO"

 

6

RUSU SIMONA MARIA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CASA DE TIP FAMILIAL"DOMINO"

 

7

ROŞCA RODICA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

CASA DE TIP FAMILIAL"DOMINO"

 

8

IORDACHE ELISABETA-CARMEN

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

ADĂPOST DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII "LIZUCA"  FĂLTICENI

 

SERVICII DE PROTECŢIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE DOLHASCA

 

1

(1/2 NORMA) BIRLEANU RODICA

 

1/2 EDUCATOR(S)

 

1/2 EDUCATOR PRINCIPAL(S)

 

CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL GHEORGHE" DOLHASCA

 

2

TITIANU TUDORICA

 

 

REFERENT

I(M)

REFERENT

IA(M)

CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL GHEORGHE" DOLHASCA

 

3

SUCIU RODICA

 

REFERENT

I(M)

REFERENT

IA(M)

CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL GHEORGHE" DOLHASCA

 

4

PĂVĂLOAIA MARIA-LUMINITA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (BUCĂTAR)

 

CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL GHEORGHE" DOLHASCA

 

SERVICII DE PROTECŢIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE RĂDĂUŢI- SOLCA

 

 

 

1

MOROŞAN VERONICA

 

EDUCATOR (PL)

 

EDUCATOR PRINCIPAL  (PL)

 

CASA DE TIP FAMILIAL "UNIVERSUL COPIILOR " RĂDĂUŢI

 

 

2

FURDUI MIRELA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (BUCĂTAR)

 

CENTRUL DE PLASAMENT "MIHAIL ŞI GAVRIL" SOLCA

 

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 19.12.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse          umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  28.11-07.12.2017 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

PSIHOLOG PRINCIPAL- Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3.Psihologia vârstelor- Dezvoltarea psihică a copilului în perioada școlară mică(a treia copilărie), Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL - Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

6. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

MUNCITOR CALIFICAT-Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4.  Hotărârea Guvernului nr.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

  PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL(M)–Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

 

 

 

  EDUCATOR  PRINCIPAL / INSPECTOR DE SPECIALITATE–Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ,(Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

 

 

REFERENT – Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL) -centre copii 

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009

3.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

 4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Buzdugan Monica Liliana   – psiholog principal– Serviciul de asistență maternală;

Membri:   Rosioru Marina-Asistent medical principal –Servicii sociale pentru adulți cu handicap

                   Troană Adina- Asistent social principal- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

                  Secretar:  Nichițelea Rolanda – Referent  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

                    Presedinte :  Hojbotă Sergiu   – Expert  superior – Serviciul juridic și contencios;

  Membri:   Moroșanu Daniela   - Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                    Lulciuc Lidia – asistent medical principal-Servicii pentru copilul aflat în dificultate Siret

Secretar:  Secretar:  Nichițelea Rolanda – Referent  superior la Serviciul resurse umane.

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

Organizează în  ziua de 13.12.2017, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

Anexa nr.3 la Dispoziția nr.2.412/27.11.2017                                                          

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ  ZVORIŞTEA

 

1

CALINCIUC  ŞTEFAN

 

ADMINISTRATOR

II  (M)

ADMINISTRATOR

I  (M)

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

2

 

AILOAIE ROMEO IOAN

 

MUNCITOR CALIFICAT  III  (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  II  (BUCĂTAR)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

3

AMARIŢEI LOREDANA

 

MUNCITOR CALIFICAT(bucătar)

III

 

MUNCITOR CALIFICAT(bucătar)

II

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

4

TOFAN VASILICĂ

 

MUNCITOR CALIFICAT(zugrav)

III

 

MUNCITOR CALIFICAT(zugrav)

II

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

5

RIZAC ALINA FLORENTINA

 

ASIST SOCIAL SPECIALIST

ASIST SOCIAL PRINCIPAL

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

COMPARTIMENT   ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

6

ACSINTE  GETA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

(PL)

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ COSTÎNA

 

1

GOIAN MARIA

 

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE

(M)

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE PRINCIPAL

(M)

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

2

SELIUC ELENA BRÎNDUŞA

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE

(M)

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE PRINCIPAL

(M)

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

3

SELIUC GHEORGHE

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE

(M)

INSTRUCTOR de ERGOTERAPIE PRINCIPAL

(M)

 

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALĂ

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

4

PANTIR DUMITRU

 

MUNCITOR CALIFICAT(lacatuş)

III

MUNCITOR CALIFICAT(lacatuş)

II

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

5

IGNĂTESCU VIORICA

 

MUNCITOR CALIFICAT(frizer)

III

MUNCITOR CALIFICAT(frizer)

II

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

6

TOMĂSCU MATEI VALICĂ

 

MUNCITOR CALIFICAT(fochist)

III

MUNCITOR CALIFICAT(fochist)

II

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM şi PSI

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ „O NOUA SANSA”TODIRESTI

 

1

TOMA MARA

 

INSPECTOR SPECIALITATE

II

INSPECTOR SPECIALITATE

I

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

2

BADALUTA AURORA

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCATARIE)

IV

 

MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATARIE)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

3

BOCANCEA-STAFIE NICOLETA

 

MUNCITOR CALIFICAT  IV (BUCATARIE)

 

MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATARIE)

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

4

RÂPAN ADRIANA-NICOLETA

 

MUNCITOR CALIFICAT  IV (BUCATARIE)

 

MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATARIE)

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

5

PENTIUC DANIEL -IONEL

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

IV

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

III

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

6

CAJVANEAN ADRIAN - IONUT

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

IV

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

III

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

7

PENTILESCU DUMITRU

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

IV

MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST)

III

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

8

PENTILESCU DOINA ANA

 

KINETOTERAPEUT

 

KINETOTERAPEUT

PRINCIPAL

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

9

CIUHAN FLOAREA

 

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

10

ROTAR  DANIELA CORINA

 

INSTRUCTOR  de ERGOTERAPIE

(M)

INSTRUCTOR  de ERGOTERAPIE PRINCIPAL

(M)

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

11

TANASAN RUXANDRA

 

PEDAGOG  de RECUPERARE

(M)

PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL

(M)

COMPARTIMENT DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 13.12.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  28.11-07.12.2017 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

ADMINISTRATOR- centre persoane adulte 

1.Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (M.O.  nr.704 din 20.10.2009.);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. H.G.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (M.O. 547/2008);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirii garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice  (B.O. nr.132/18.11.1969).

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE- centre persoane adulte 

1.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. H.G.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (M.O. 547/2008);

4. Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

 

MUNCITOR CALIFICAT-- centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor    M.O.(525/22.07.2003) modificată şi completată

 

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL) -centre persoane adulte 

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009

3.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST/PRINCIPAL -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

 

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL  -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

 

INSTRUCTOR  DE  ERGOTERAPIE PRINCIPAL(M)/PEDAGOG DE RECUPERARE -centre persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

 4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Rotaru Daniela Gabriela - Consilier  superior- Serviciul  rezidențial adulți;

                                       Membri:     Petrencic Laura -  asistent medical principal C.R.R.N.Zvoriștea;

                                      Domșa Vasile Constantin-  Șef centru C.R.R.N. Costîna

                  Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Aursulesei Cătălina Elena  - Șef centru C.R.R.N. Zvoriștea;

  Membri:   Roșioru Marina   - Asistent medical principal  – Servicii sociale pentru adulți cu handicap;

                     Stoica Elena Andreea  – Expert superior  – Serviciul rezidențial  adulți;

  Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

Organizează în  ziua de 14.12.2017, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

                                                         Anexa nr.4 la Dispoziția nr.2.412/27.11.2017                                                          

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

 

1

NEGREA GEORGETA

 

EDUCATOR

(PL)

EDUCATOR PRINCIPAL

(PL)

  APARTAMENT  "LICURICI" 

 

2

MIHALEA NICOLETA

 

EDUCATOR

(M)

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(M)

 

APARTAMENT nr. 4 COPIL CU DIZABILITĂŢI

 

3

HARASIM DUMITRU MIHAI

 

MUNCITOR CALIFICAT  II(TAMPLAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (TAMPLAR)

 

CASA DE TIP FAMILIAL  "LOTUS" PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

 

4

ŞANDRU MARIA

 

EDUCATOR

(M)

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(M)

 

APARTAMENT nr. 1

 

5

LERCĂ BRÎNDUŞA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR  PRINCIPAL

(S)

APARTAMENT nr. 2

 

6

SOLCAN DANIELA

 

EDUCATOR

(M)

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(M)

 

APARTAMENT nr. 2

 

7

HOJBOTA LIGIA

 

EDUCATOR (S)

 

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

CASA DE TIP FAMILIAL nr. 6

 

8

PRELUCA ELISABETA

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (BUCĂTAR)

 

CASA DE TIP FAMILIAL nr. 6

 

9

 

MIHOREANU NICOLETA

 

EDUCATOR

(M)

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(M)

 

CASA DE TIP FAMILIAL  "ORHIDEEA" PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

 

 

10

CIELECHI ANTONICA

 

EDUCATOR

(M)

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(M)

 

CASA DE TIP FAMILIAL  SIDOROVICI

 

 

11

URSAN RODICA

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE I

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE  IA

 

CASA DE TIP FAMILIAL  "IASMINA" PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI

 

 

12

TCACIUC DORINA ANCA

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE I

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE  IA

 

CENTRUL DE RECUPERARE

 

13

 

ŞTEFĂNESCU DANIELA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

CENTRUL DE RECUPERARE

 

 

14

SOLCAN DIANA

 

ASIST SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CENTRUL DE RECUPERARE

 

SERVICII DE PROTECŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A CUPLULUI MAMĂ-COPIL

 

 

1

DIMOFTE ELENA-NADIA

 

REFERENT  I

(M)

REFERENT  IA

(M)

CENTRUL MATERNAL SUCEAVA

 

 

SERVICII DE PROTECŢIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE        FUNDU MOLDOVEI

 

 

1

ŞANDRU-ŢĂRAN RADU

 

INSPECTOR  DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR  DE SPECIALITATE

IA

CASA DE TIP FAMILIAL  „VISĂTORII” FUNDU MOLDOVEI

 

 

2

TOLOS GAVRIL VIRGIL

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (INSTALATOR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (INSTALATOR)

 

CASA DE TIP FAMILIAL  „VISĂTORII” FUNDU MOLDOVEI

 

3

ANDRONICESCU ANCUŢA

 

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

III

MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)

II

CASA DE TIP FAMILIAL  „VISĂTORII” FUNDU MOLDOVEI

 

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

 

 

1

PATU MARIA MIHAELA 1/2

 

1/2INSPECTOR DE SPECIALITATE I

 

1/2INSPECTOR DE SPECIALITATE   IA

 

 

CENTRUL SOCIAL CU DESTINAŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ GURA HUMORULUI

 

 

1

COZMINCA GEORGIANA

 

EDUCATOR (S)

 

 

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 14.12.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  28.11-07.12.2017 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

PSIHOLOG PRINCIPAL- Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3.Psihologia vârstelor- Dezvoltarea psihică a copilului în perioada școlară mică(a treia copilărie), Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL - Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

6. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

REFERENT – Centrul maternal Suceava

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O. 458/2006);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

MUNCITOR CALIFICAT-Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4.  Hotărârea Guvernului nr.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

  EDUCATOR  PRINCIPAL /INSPECTOR DE SPECIALITATE–Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ,(Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

 

 

 4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Leonte Doinița Luminița  - Expert superior  – Serviciul de asistență maternală;

Membri:   Bologa Daniel Cătălin  – Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                  Moroșanu Daniela   - Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                  Secretar:  Nichițelea Rolanda – Referent  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Curtui Gabriela  - Șef Serviciu la Servicile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni;

  Membri:   Hojbotă Sergiu   - Expert superior  – Serviciul juridic ;i contencios;

                   Troană Adina- Asistent social principal- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

  Secretar:  Nichițelea Rolanda – Referent  superior la Serviciul resurse umane.

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

       


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

                                   Organizează în  ziua de 14.12.2017, ora 11,00                                         

la sediul  C.R.R.N. Sasca Mică

EXAMEN

                  pentru promovarea personalului contractual                         

           Anexa nr.1 la Dispoziția nr.2.412/27.11.2017                

                                         

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SASCA MICĂ

 

1

LUPU MIHAELA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

2

IANUŞ VASILE

 

MUNCITOR CALIFICAT  II ( mașinist)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I

 ( mașinist)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

3

MOVILEANU DORU

 

MUNCITOR CALIFICAT  II Fochist

 

MUNCITOR CALIFICAT  I Fochist

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

4

PAVALOAIA MARIA

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  I bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

5

PRUNDEANU MIOARA

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  I bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

6

MIHAI TRAIAN

 

MUNCITOR CALIFICAT  II sudor

 

MUNCITOR CALIFICAT  I sudor

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

7

VODA STEFAN

 

MUNCITOR CALIFICAT  II Lacatus

 

MUNCITOR CALIFICAT  I Lacatus

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

8

BĂIŞANU PETRU

 

MUNCITOR CALIFICAT  II frizer

 

MUNCITOR CALIFICAT  I frizer

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

9

PRUNDEANU NINA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III lenjer

 

MUNCITOR CALIFICAT  II lenjer

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

10

BRADATANU CONSTANTIN

 

MUNCITOR CALIFICAT  III lenjer

 

MUNCITOR CALIFICAT  II lenjer

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

11

NECULAI EUGENIA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III lenjer

 

MUNCITOR CALIFICAT  II lenjer

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

12

TOPLICEANU ILEANA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

13

COZMA LACRAMIOARA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III lenjer

 

MUNCITOR CALIFICAT  II lenjer

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

14

TURCANU ELENA LILIANA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

15

URSULESCU RODICA

 

MUNCITOR CALIFICAT  III bucatarie

 

MUNCITOR CALIFICAT  II bucatarie

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

16

GRANDL AUGUSTIN ROBERT

 

MUNCITOR CALIFICAT   III MECANIC UTILAJ

 

MUNCITOR CALIFICAT   II MECANIC UTILAJ

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

17

ASAFTEI  CONSTANTIN

 

MUNCITOR CALIFICAT  IV instalator

 

MUNCITOR CALIFICAT  III instalator

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

18

HLIHOR MIHAI

 

MUNCITOR CALIFICAT MECANIC UTILAJ

IV

 

MUNCITOR CALIFICAT MECANIC UTILAJ

III

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

19

NISTOR VALERIA

 

MUNCITOR CALIFICAT  IV (BUCĂTAR)

 

MUNCITOR CALIFICAT  III (BUCĂTAR)

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

20

APOPEI DANIEL DUMITRU

 

MUNCITOR CALIFICAT (electrician)  IV

 

MUNCITOR CALIFICAT (electrician) III 

 

COMPARTIMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, SSM ŞI PSI

 

21

GRIGORAS MIHAELA

 

ASISTENT MEDICAL

(PL)

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

(PL)

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALA

 

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 

22

APETREI SORIN DAN

 

EDUCATOR

(PL)

EDUCATOR PRINCIPAL

(PL)

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPATIONALA

 

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

23

CHIRIAC ELENA

 

EDUCATOR

(PL)

EDUCATOR PRINCIPAL

(PL)

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

24

CHELARIU NARCISA FLORENTINA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

 

           

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 14.12.2017,  ora 11,00 la sediul C.R.R.N.Sasca-Mică;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  28.11-07.12.2017 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

INSPECTOR DE SPECIALITATE 

1.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. H.G.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (M.O. 547/2008);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirii garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice  (B.O. nr.132/18.11.1969).

5. Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008).

 

MUNCITOR CALIFICAT 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  M.O.(525/22.07.2003) modificată şi completată

 

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL) 

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009

3.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

EDUCATOR  PRINCIPAL  

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

 

 4.Comisia de examinare:

                  Presedinte : Stoica Elena Andreea -  Expert  superior- Serviciul  rezidențial adulți;

                                        Membri:   Ciubotaru Valeriu -  Inspector de specialitate IA –C.R.R.N.Sasca-Mică;

                                                           Ștefănoaia Maria- Educator principal (S) - C.R.R.N.Sasca-Mică;

                  Secretar:  Grigorescu Mihaela – Consilier superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

                   Presedinte : Fron Luminița  - Șef Centru la C.R.R.N. Sasca-Mică;

                   Membri:   Rotaru Daniela Gabriela –consilier superior Serviciul  rezidențial adulți;

                                      Balan Lenuța  – Inspector de specialitate IA-C.R.R.N. Sasca-Mică;

                    Secretar:  Grigorescu Mihaela – Consilier superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

 

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

Organizează în  ziua de 15.12.2017, ora 10,00

la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16

EXAMEN

 pentru promovarea personalului contractual

Anexa nr.2 la Dispoziția nr.2.412/27.11.2017                    

                                     

.

Crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi gradul

Funcţia şi gradul pe care promovează

Serviciul/Biroul

APARATUL PROPRIU

 

1

BUCATARIU LUCIAN VASILE

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

SERVICIUL REZIDENŢIAL  ADULŢI

 

COMPARTIMENT DE PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI

 

2

BURAC GABRIELA ADRIANA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ MATERNALĂ

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ ASISTENŢI MATERNALI

 

3

GIURCĂ LUMINIŢA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI

 

 

4

HRIŢUC CAMELIA

 

PSIHOLOG SPECIALIST

 

PSIHOLOG PRINCIPAL

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI

 

5

PETRARIU PAULA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

SERVICIUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT TEHNIC- ADMINISTRATIV

 

6

ZOTA IBOLYA

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

SERVICIUL REZIDENŢIAL COPII şi PLASAMENTE   FAMILIALE

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ   PLASAMENT  ŞI REINTEGRARE FAMILIALĂ

 

 

 

SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

 

1

ŞUTAC JANA

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

COMPARTIMENT ECHIPA MOBILĂ    GURA HUMORULUI

 

2

VORNICU LILIANA-NICOLETA

PSIHOLOG SPECIALIST

PSIHOLOG PRINCIPAL

COMPARTIMENT ECHIPA MOBILĂ    GURA HUMORULUI

 

3

TRIFAN SIMONA MARINA

 

KINETOTERAPEUT

 

 

KINETOTERAPEUT

PRINCIPAL

COMPARTIMENT ECHIPA MOBILĂ FĂLTICENI

 

4

DONISAN DOMNICA

 

EDUCATOR

(S)

EDUCATOR PRINCIPAL

(S)

CENTRUL DE PLASAMENT "SPERANŢA" SUCEAVA

 

5

LUNGU GABRIEL

 

REFERENT

II(M)

REFERENT

I(M)

CENTRUL DE PLASAMENT "SPERANŢA" SUCEAVA

 

6

COJOCARIU DOINIŢA

 

MUNCITOR CALIFICAT  II (LENJER)

 

MUNCITOR CALIFICAT  I (LENJER)

 

CENTRUL DE PLASAMENT "SPERANŢA" SUCEAVA

 

 

7

MATEI ELENA-DANIELA

 

REFERENT  I

(M)

REFERENT  IA

(M)

MODUL DE TIP FAMILIAL "MICUL PRINŢ"

 

 

8

MIHĂILĂ MARIANA-VIORICA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

 

9

IONESI LUMINIŢA

 

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

 

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

 

           

 

 

1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 15.12.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

 2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

- examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

- în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  28.11-07.12.2017 la  secretarul comisiei de examen.

 1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

PSIHOLOG PRINCIPAL–Aparatul propriu și Comp.Echipa mobila Gura Humorului  

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3.Psihologia vârstelor- Dezvoltarea psihică a copilului în perioada școlară mică(a treia copilărie), Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE -Serviciul rezidențial copii și plasamente familiale

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3.Ordinul nr.1.733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament (M.O.680/2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

INSPECTOR DE SPECIALITATE -Serviciul  de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati

1. Ordinul nr.1306/2016  pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora Monitorul Oficial Nr. 994 din 9 decembrie 2016

2.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

3.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

  INSPECTOR DE SPECIALITATE -Serviciul de asistență maternală

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (M.O.702/2003);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. HG. nr.679/2003 privind privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

(Monitorul Oficial, Partea I nr.443/2003).

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

ASISTENT SOCIAL –Centrul de primire in regim de urgenta pt.copilul abuzat, neglijat si exploatat-telefonul copilului  și Comp.echipa mobila Gura Humorului    

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE  -persoane adulte 

1.Legea 448/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

 (M.O.116/13.02.2015);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

5. H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

 

REFERENT – Centre copii

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

KINETOTERAPEUT(S)- Compartiment Echipa mobila Falticeni

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

  EDUCATOR (S)–Centrul de Plasament „Speranta” Suceava

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ,(Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE-Serv.administrativ

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3. H.G.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (M.O. 547/2008);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirii garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice  (B.O. nr.132/18.11.1969).

 5. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor    M.O.(525/22.07.2003) modificată şi completată.

 

MUNCITOR CALIFICAT-Centrul de plasament Speranta

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.  Legea nr. 477/2004 Codul de conduită a personalului contractual (M.O. 1105/26.11.2004) ;

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.633/21.07.2006);

4.  Hotărârea Guvernului nr.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

 

 4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Enea Liviana   – Șef serviciu – Serviciul administrativ;

Membri:   Bologa Daniel Cătălin -  Expert  superior- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

                  Troană Adina- Asistent social principal- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

                  Secretar:  Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte : Pintilie Mihaela  - Șef Serviciu la Servicile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului;

  Membri:   Moroșanu Daniela   - Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                    Hojbotă Sergiu  – Expert superior  – Serviciul juridic și contencios;

Secretar:    Tașcă Rodica – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                   - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

 8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

          10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

          11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

          12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

          14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

          16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

     


Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

 

B I B L I O G R A F I E

la concursul organizat  în vederea ocupării funcţiei publice vacante de şef  birou la         

Biroul SSM, PSI şi management calitate

 

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în  domeniul  serviciilor  sociale (Monitorul Oficial Partea I nr. 754 din 09.11.2012);

4. Hotărârea nr.118/2014 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în  domeniul  serviciilor  sociale (Monitorul Oficial Partea I nr.172 din 11.03.2014);

5. Legea nr.319/2006 a securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă (Monitorul Oficial Partea I nr. 646 din 26.07.2006);

6. Hotărârea nr.1425/2006 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  prevederilor Legii  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă nr.319/2006 (Monitorul Oficial Partea I nr. 882 din 30.10.2006);

7. Legea nr. 307/2006 privind  apărarea împotriva  incendiilor (Monitorul Oficial Partea I nr. 633 din 21.07.2006);

8. Ordinul nr. 163/2007-pentru  aprobarea  Normelor  generale  de  apărare  împotriva  incendiilor (Monitorul Oficial Partea I nr. 216 din 29.03.2007);

9. Legea nr. 481/2004-privind  protecţia  civilă (Monitorul Oficial Partea I nr. 554 din 22.07.2008), cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind  organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii  de  urgenţă (Monitorul Oficial Partea I nr.161 din 21.02.2006);

11. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a  deşeurilor  în  instituţiile  publice(Monitorul Oficial Partea I nr. 461 din 06.07.2010);

12. Hotărârea nr. 355/2007- privind  supravegherea  sănătăţii  lucrătorilor  (Monitorul Oficial Partea I nr. 332 din 17.05.2007);

13. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003).

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de conducere vacante de şef birou la Biroul SSM, PSI şi management calitate:

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

2. studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

3.  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice–minimum  2 ani.

Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 21.12.2017, ora 11.00, proba scrisă.

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, telefon 0330401068 (interior 167), e-mail: resurseumane@dgaspcsv.ro , persoana de contact: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional principal la Serviciul resurse umane.

Dosarul de concurs  va conţine în mod obligatoriu:

    a) formularul de înscriere, care se pune la dispoziţie candidaţilor de către instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) cazierul judiciar;

    i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

    (11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la litera f) este prevăzut în anexa nr.2D

    (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la lit.d)-g) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail:  resurseumane@dgaspcsv.ro

    (4) Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

    (5) Formularul de înscriere  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Anexa Nr. 2D

    Denumire angajator

    Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

    Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

    Nr. de înregistrare

    Data înregistrării


ADEVERINŢĂ


    Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........ seria .......... nr. ................., CNP ................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ............/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./......................., în funcţia/meseria/ocupaţia de1) ........................................ .

    Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2) ..................., în specialitatea ....................... .

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

    - vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

    - vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


 


 


 


 


 

 

    În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

    În perioada lucrată, dlui/dnei ................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.


 

    Data

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3),

    .......................................

.......................................


 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului


 

.....................................


 

Ştampila angajatorului

_____________

    1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

    2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

    3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

Atribuţiile postului:

 • Coordonează activitatea compartimentului SSM şi PSI care:
 • asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare
 • organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţia muncii, apărare la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor
 • organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţie a muncii, apărarea la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea 319/2006, Legea 307/2006 şi Legea 481/2004
 • asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor cât şi pentru apărarea civilă;
 • controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • propune şi urmăreştedotarea DGASPC Suceava cu tehnică şi materiale în conformitate cu normele de înzestrare stabilite de normele legale în vigoare;
 • întocmeşte planul de evacuare şi intervenţie;
 • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare, alarmare, de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;
 • stabileşte responsabilităţi li modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul DGASPC Suceava, le actualizează ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;
 • organizează propagandă de protecţia muncii, P.S.I. şi apărare la calamităţi naturale
 • asigură prin conducerea D.G.A.S.P.C., pregătirea profesională a personalului din subordine
 • asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste şi examinări
 • verifică instructajele generale la locul de muncă şi periodic pe linie de PM şi PSI în toată DGASPC Suceava, conform legislaţiei în vigoare
 • ţine prin personalul propriu evidenţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale
 • coordonează din punct de vedere metodologic cercetarea accidentelor cu incapacitate temporară de muncă şi accidente uşoare
 • comunică la ITM Suceava şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava accidentele de muncă grave
 • colaborează cu serviciul medical de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a evoluţiei stării de sănătate a salariaţilor
 • propune sancţiuni pentru neluarea sau nerespectarea măsurilor şi normelor de protecţie a muncii
 • îndrumă personalul cu atribuţii pe linia PSI şi Apărare Civilă pentru  aprobarea listelor cuprinzând echipamentul individual de protecţie conform legislaţiei în vigoare.
 • Coordonează activitatea compartimentului management calitate care:
 • verifică valabilitatea licenţelor de funcţionare;
 • răspunde de implementarea colectării selective a deşeurilor la nivelul DGASPC Suceava în conformitate cu prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea unităţii în limitele prevederilor legale
 •  respectă aplicarea standardelor calităţii
 •  pune în aplicare procedurile standardizate
 • dezvoltă managementul de cel mai înalt nivel şi contribuie la implementarea sistemului de management al calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a acestuia prin:
 • comunicarea în cadrul instituţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor   beneficiarilor, precum şi a cerinţelor legale şi a celor reglementate 
 • stabilirea politicii referitoare la calitate ( în conformitate cu cerinţele impuse de standardele naţionale impuse în strategia guvernamentală şi a legilor în vigoare)
 • verifică şi se asigură de faptul că sunt stabilite obiectivele calităţii
 • se asigură de conducerea analizelor efectuate de management
 • se asigură de disponibilitatea resurselor
 • se asigură ca politica referitoare la calitate:
 • este adecvată scopului instituţiei
 • include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor de management al calităţii în promovarea serviciilor de asistenţă socială
 • asigură un cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii serviciilor prestate
 • comunică şi explică în cadrul instituţiei DGASPC obiectivele calităţii acestor servicii
 • dezvoltă activităţile de analiză şi adecvarea continuă a acestor activităţi
 • analizează şi informează managementul de cel mai înalt nivel (directorul executiv, directorul adjunct, etc.) din instituţie pentru a se asigura că acest management este în continuare corespunzător , adecvat şi se aplic .  Această analiză de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii
 • respectă  programul de lucru şi foloseşte integral timpul de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
 • respectă regulamentul privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu
 • se angajează în vederea apărării şi bunei gospodăriri a bunurilor proprietate a instituţiei
 • să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare
 • se interzice consumul de băuturi alcoolice sau droguri în timpul programului şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând copiilor sau unităţii, manifestări ce se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă
 • în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu poate să conducă maşini ale instituţiei, cu respectarea legalităţii
 • este interzisă agresarea fizică  şi verbală a copiilor, consumul de băuturi alcoolice, sustragerea de bunuri materiale aparţinând unităţii, fapte care se sancţionează cu desfacerea contractului individual de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FORMULAR  ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:________________________________________________

Datele de contact ale candidatului:

Adresă: ____________________________________________________________

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:                                                                 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine 1):

1)  Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, „bine” sau „ foarte bine”;  calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare  calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4)

  1. _______________________________  ______________________________

 

    2. ______________________________________________________________

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

Persoane de contact pentru recomandări5):

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

_____________

    6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.


Subsemnatul(a) .............................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ...................., eliberat(ă) de ............... la data de ......................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost                 |¯|                       destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost            |¯|

şi/sau

- mi-a încetat          |¯|                       contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat     |¯|

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat           |¯|

- nu am desfăşurat      |¯|

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Acord privind datele cu caracter personal7)

_____________

    7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

|¯| Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

|¯| Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.


 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


 

    Data ....................

    Semnătura .............................

             

 

 


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. kinetoterapeut debutant(S) la Centrul de recuperare Gura Humorului;

2. asistent medical debutant (PL) la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului;

3. asistent social specialist la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie;

4. două posturi de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. kinetoterapeut debutant(S) la Centrul de recuperare Gura Humorului

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapiei;

- nu necesită vechime.

2. asistent medical debutant (PL) la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

- studii postliceale de asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- certificat de membru privind exercitarea profesiei, eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, vizat la zi;

- nu necesită vechime.

3. asistent social specialist la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

-  vechime în specialitatea studiilor: minimum 4  ani;

- să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România și aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

Condiţii specifice:

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 27.11.2017,     ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 11.12.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 14.12.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei și pe pagina de internet a instituției în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

     Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

     Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167)

 


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava,

Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. medic  specialist cu jumătate de normă la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

2. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. medic  specialist cu jumătate de normă la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu  dizabilităţi

- diplomă de licenţă în medicină;

- specialitate medicină de familie, neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică;

- certificat de confirmare în gradul profesional de medic specialist;

- aviz anual al Colegiului Medicilor;

- vechime în specialitate: minimum 3 ani.

2. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

- studii postliceale de asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- certificat de membru privind exercitarea profesiei, eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- fără vechime în specialitate.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 23.10.2017,     ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 06.11.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.    

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

 


 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

   DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

Nr.  110387   din 19.09.2017

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

 

Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 28.09.2017 – 03.10.2017                     

Nr.Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pe care candidează

 

Rezultatele    selecţiei dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului

 1.  

IORDACHE LUCIAN

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

ANTON CLAUDIA-IULIANA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

BERIZOSCHI SEBASTIAN

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

GLIGA NICOLAE

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

TODIRCĂ LAVINIA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

FRANCIUC ANCA-DIANA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

     

            Selecţia dosarelor s-a făcut în data 19.09.2017.

Afisat astazi 19.09.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, ora 12.00 cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare  de la data afișării (20.09.2017 ora 12,00), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Secretar:     Anton Nicoleta   - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.

           CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

candidaţilor înscrişi la concursul organizat  încep\nd cu data de 29.08.2017

 pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

 

 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului /

 Postul pe care candidează

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Filip Maria-Iuliana / asistent social principal

Admis

-

2.

Bucovanu Maria / supraveghetor de noapte

Admis

-

3.

Șpetcu Doina / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

4.

Opincă Paraschiva / infirmieră

Admis

-

5.

Trandafir Rahila / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

6.

Rău Elena / infirmieră

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

           

         Selecţia dosarelor s-a facut în data de 19.09.2017.

Afişat astăzi, 19.09.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (20.09.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

      Secretar: Grigorescu Mihaela - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.                            

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

REZULTATUL CONTESTAȚIEI la SELECŢIA DOSARELOR

pentru concursul organizat începând cu data de 25.09.2017,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul contestației selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Odeh Daniela Marinela

Respins

Nu îndeplinește condiția de

 vechime în specialitatea studiilor

Afişat astăzi, 15.09.2017, ora 1230,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

Secretar:      Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 25.09.2017,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Olariu Liliana

Admis

-

2.

Moțco Stela-Alina

Admis

-

3.

Olariu Elena - Daniela

Admis

-

4.

Florescu Jeanina

Admis

-

5.

Budeanu Elena - Ramona

Admis

-

6.

Odeh Daniela Marinela

Respins

Lipsă vechime în specialitatea studiilor

7.

Popescu Cristian

Admis

-

8.

Jitariu Gabriela

Admis

-

9.

Amihăese Corneliu

Admis

-

10.

Dănăilă Danieluța – Lăcrămioara

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor

11.

Vologa Mirela

Respins

Lipsă vechime în specialitatea studiilor

Afişat astăzi, 13.09.2017, ora 1615,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 13.09.2017, ora 1615, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Secretar:      Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

   DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

Nr. 108771 din 12.09.2017

 REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical principal  (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mica şi infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti  din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 19.09.2017–22.09.2017

Nr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului

Functia pe care candideaza

Rezultatele    selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Onisoru Camelia

Asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Admis

-

2.

Ciofu Laurentiu Florin

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

3.

Rău Elena

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

4.

Rotar Ionel Iulian

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

    Afişat astăzi 12.09.2017, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (13.09.2017, ora 16.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

                 Secretar: Ionela Marianciuc   - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane


REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante  de asistent medical principal (PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale » Ama Deus »Siret,  asistent medical principal (PL) la Casa de tip familial Mihoveni și două posturi de asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costîna, organizat  în  perioada 21.09.2017- 26.09.2017 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul pe care candidează

Rezultatele    selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

IONIȚĂ  FLORIN-DUMITRU

Asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale » Ama Deus » Siret

Admis

-

2.

HIRGHILIGIU MIHAELA-CRINA

 

Asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costîna

Admis

-

 

                           Selecţia dosarelor s-a făcut în data 13.09.2017.

Afişat astăzi 13.09.2017 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 10,00,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (14.09.2017 ora 10,00), la secretarul comisiei de contestaţie.

                             

          Secretar Comisia de concurs: Tașcă Rodica – Consilier superior, Serviciul Resurse Umane


ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de temporar vacante, astfel:

1. infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

2. asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

2. asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 11.09.2017, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

 Proba scrisă se desfăşoară în data de 19.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava,              B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 22.09.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. . Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr.1/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de de infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

 

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.


ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

3. asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1.  kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapiei.

- fără vechime în specialitatea studiilor

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

3. asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

-  vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

- aviz de exercitare a funcției de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 18.09.2017,   ora 16.30.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 28.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 03.10.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008);

4. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011)

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014), CAP.I – CAP. III;

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1)privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008);

4. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

5. Legea  nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1088/2004).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 


ANUNT

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, astfel:

1. asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret

2. asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

3. două posturi de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

2. asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

3. două posturi de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 12.09.2017, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 21.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava,   B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 26.09.2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A  JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret şi asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

 

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A  JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr.1/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 


Anunt

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii  publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale.

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani.

 Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 25.09.2017, ora 11.00, proba scrisă.

Data organizării interviului: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

 Dosarele de înscriere vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  resurse umane, telefon 0330401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale şi  asistenţi maternali

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial, Partea I nr.365/29.05.2007);

 

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

 

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1/03.01.2008);

 

4. Hotărâre nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(Monitorul Oficial, Partea I nr. 233/04.04.2007);

 

5. Hotărâre nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487/20.07.2007).

 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

                                                               

Dosarul de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării  funcţiei publice de execuţie vacante, va conţine următoarele documente:

   a) copia actului de identitate;

   b) formularul de înscriere (se ridică de la Serviciul resurse umane)

   c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

   d) -copia carnetului de muncă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, dobândite până la data de 31 decembrie 2010;

- formularul pentru adeverinţele care pot atesta vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011 se ridică de la Serviciul resurse umane

   e) cazierul judiciar;

   f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa  dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu  de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Candidaţii  trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2 )privind Statutul funcţionarilor publici şi anume:

Cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoştinţe limba română, scris şi vorbit; vârsta de minimum 18 ani împliniţi; capacitate deplină de exerciţiu; o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pe care candidează, atestată pe bază de examen de specialitate;îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Decizia 53 aprobare metodologie card dizabilitati european

Decizia 53 aprobare metodologie card dizabilitati european (2,9 MO)

____________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

                                                                      15 iulie 2015

 

 

       Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului a Județului Suceava, cu sediul în B-dul George Enescu, nr. 16, jud. Suceava, organizează licitație publică cu strigare în data de 23.07.2015 ora 12,00 la sediul instituției, pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât locuință proprietate publică a Județului Suceava: a) din imobilul situat în incinta Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, în suprafață totală de 95,70 mp la prețul de pornire al licitație de 1,30 lei/mp/luna, spațiu utilizat in vederea desfașurării unor activități socio-economice in sprijinul persoanelor cu dizabilități.

       Condițiile de participare la licitație sunt înscrise în caietul de sarcini ce poate fi achiziționat direct de la sediul DGASPC – Suceava, cam. 75.

       În caz de neprezentare, licitația se va relua în fiecare zi de joi  ora 12,00 până la adjudecare. Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0230/520172, persoana de contact Constantin Stelian GORBĂNESCU.

 

_____________________________________________________________________________________________

           CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

candidaţilor înscrişi la concursul organizat  încep\nd cu data de 29.08.2017

 pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

 

 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului /

 Postul pe care candidează

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Filip Maria-Iuliana / asistent social principal

Admis

-

2.

Bucovanu Maria / supraveghetor de noapte

Admis

-

3.

Șpetcu Doina / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

4.

Opincă Paraschiva / infirmieră

Admis

-

5.

Trandafir Rahila / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

6.

Rău Elena / infirmieră

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

           

         Selecţia dosarelor s-a facut în data de 19.09.2017.

Afişat astăzi, 19.09.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (20.09.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

           

 

 

         Secretar: Grigorescu Mihaela - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.                            

 

Rezultate concurs din data de 19-22.09.2017 (6,6 KO)