X

Situatia protocoalelor  incheiate in anul 2018

Protocoale 2018.xlsx (20,8 KO)


SITUAŢIA CONVENŢIILOR ŞI PROTOCOALELOR DE COLABORARE ÎNCHEIATE DE CĂTRE ONG-URI CU D.G.A.S.P.C. SUCEAVA

 

 

 

1.         Protocol de Colaborare nr.32332/05.05.2014, între DGASPC Suceava și ANSR-Filiala Surzilor Suceava.

Scopul: Asigurarea unui interpret autorizat care să asigure atunci când este cazul, relații de comunicare cu persoanele cu handicap auditiv/surdocecitate în cadrul serviciilor specializate ale DGASPC Suceava, interpretul desemnat de către ANSR-Filiala Surzior Suceava este doamna Bărgăuan Elena, interpret autorizat .

Durata:  nedeterminată

 

2.         Convenție de colaboare nr.28838 din 08.04.2014, între DGASPC Suceava și Asociația Umanitară ”Sirius Nord” Gura Humorului

Scopul:Desfășurarea unor activități în domeniul protecției copilului, prin intermediul Serviciilor Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului-Ostra cu scopul de a oferi beneficiarilor ocrotiți în cadrul serviciului, șansa de a participa la activități extracurriculare în timpul liber și pe timpul vacanței pentru facilitarea recuperării și reinserției sociale a copilului aflat în dificultate.

Durata: doi ani de la data încheierii acestuia.

 

3.         Protocol de colaborare cu nr.3 din 25.06.2014 și înregistrat la DGASPC SV cu nr.41139 din 25.06.2014 între Asociaţia Biroul de Servicii Generale ale Alcoolicilor Anonimi din România (G.S.O) cu sediul în Timişoara şi Grupul AA Speranţa Suceava și DGASPC SV

Scopul:  Având în vedere că unele dintre persoanele asistate au probleme cu consumul de alcool, există posibilitatea ca aceste persoane să fie bolnave de alcoolism, boală care necesită un ajutor susţinut în vederea recuperării.

Durata: doi ani începând cu data semnării sale de către părţi.

 

4.         Acord de colaborare nr.17/31.07.2014 şi cu nr. 47574/31.07.2014 înregistarat de DGASPC SV, între  Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență pentru toți- Accesul persoanelor cu dizabilități la ocuparea de servicii și DGASPC Suceava.

Scopul: Să colaboreze în vederea sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi în procesul de integrare pe piaţa muncii prin: facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile  sociale și de ocupare; promovarea la nivel local a Centrului de Incluziune Socială ce va fi deschis în cadrul Proiectului de către Filiala Suceava a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC.

Durata: până la finalizarea implementării Proiectului “ACCES pentru toți- Accesul persoanelor  cu dizabilităţi la ocupare și servicii.

 

5.         Convenție de colaborare înregistrată  cu nr. 691 din 28.10.2014 la Fundația ”Hope and Homes for Children România ” și cu nr. 63885 din 28.10.2014  la DGASPC SV  încheiată între Fundația ”Hope  and Homes for Children România” și DGASPC SV.

Scopul: participarea comună la prevenirea separării copilului de familie, reducerea numărului de copii instituționalizați, demararea procesului de destituționalizare a copiilor și tinerilor din Centrul de plasament ”Mihail și Gavril” din Solca, sprijinirea tinerilor instituționalizați care părăsesc sistemul de protecție, formare profesională și asistență tehnică oferită de DGASPC Suceava.

Durata: până la data îndeplinirii obiectivului

 

6.         Convenţie de parteneriat înregistrată cu nr. 664 din 27.02.2015 la Asociația Salvati Copiii Iaşi  și cu nr. 29021 din 10.03.2015 la DGASPC Suceava , încheiat între Asociația Salvaţi Copiii Iaşi cu sediul în Iaşi în calitate de coordonator proiect şi DGASPC Suceava

Scopul: colaborarea părţilor în vederea implementării proiectului „Comunitate-Copil-Familie” proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Perioada de delurare a proiectului este 01.10.2014-31.12.2015.

Durata: 1 an- 10.03.2015-31.12.2015

 

7.         Acord de Parteneriat înregistrat cu nr. 55 din 13.03.2015 la Asociația EUROACTIV Suceava  şi cu nr. 30767 din 19.03.2015 la DGASPC Suceava , încheiat între Asociația  de ajutoare a copiilor şi tinerilor dotaț,

i, talentaţi  din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate Euroactiv Suceava cu sediul în Dragoş Vodă în calitate de furnizor de activităţi sociale şi DGASPC Suceava  în calitate de partener.

Scopul: de a implemanta împreună activităţi culturale, educative şi de integrare în societate a tinerilor defavorizaţi şi a grupurilor de dezavantaje.

Durata: de la data semnării până la data de 31.12.2015.

 

8.         Acord de parteneriat înregistrat cu nr. 185 din 17.03.2015 la Asociația Salvaţi Copiii Filiala Suceava  și cu nr. 33324 din 31.03.2015 la DGASPC Suceava , încheiat între Asociația Salvaţi Copiii Filiala Suceava şi DGASPC Suceava .

Scopul: Proiectul Proteţie şi educaţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru munca în străinătate, prin centre de zi desfăşurat de către Organizaţia Salvaţi Copiii.
Stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor fiecărui partener în vederea implementării Proiectului şi asigurarea sustenabilităţii sale.

Durata: de la data semnării până la finalizarea Proiectului respectiv -data de 30.09.2017

 

9.         Acord de colaboare înregistrat cu nr. 36030 din 16.04.2015 la DGASPC SV, între Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual cu sediul în Cluj Napoca , DGASPC Suceava și C.R.R.N Pojorîta jud. Suceava.

Scopul: Proiectul „Inclusiv- Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România” are ca scop creșterea nivelului de calificare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane de etnie rromă, persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii sau monoparentale şi care sunt expuse riscului de excluziune socială, persoane afectate de boli ocupaționale, persoane fără adapost, etc.)  prin furnizarea de programe integrate de consiliere şi formare profesională în vederea integrării pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă.

Durata: un  an de zile    de la data încheierii.

 

10.       Convenție de colaborare înregistrată la Fundația Filantropică FARA  Romania cu  nr. 675/27.04.2015 şi  înregistrată cu nr. 37730/27.04.2015 la DGASPC Suceava între Fundația Filantropică FARA  România cu sediul în Suceava şi DGASPC Suceava.

Scopul:colaborarea părților în vederea sprijinirii copiilor/tinerilor cu dizabilități din mun. Suceava, aflați în asistență maternală în cadrul Serviciului de Asistență Maternală al DGASPC SV, considerați a fi într-o situație de risc.

Durata: intră în vigoare de la data semnării ei și este valabilă pentru anul 2015 .

 

11.       Acord de parteneriat înregistrat cu nr. 103 din 20.05.2015 la Fundația Star of Hope România cu sediul în Iaşi cu nr. 40984 din 13.05.2015 la DGASPC Suceava , încheiat între Fundația Star of Hope România cu sediul în Iasi și DGASPC Suceava .

Scopul: stabilește termenii de colaborare dintre instituțiile partenere privind activitățile desfășurate în cadrul sesiunilor de instruire și formare Șanse egale pentru toti copiii, Suceava. 

Durata: 1 an.

 

12.       Protocol de colaboare înregistrat cu nr.131 din 03.07.2015 la Fundatia Eagle Hiuse Siret și nr. 55909 din02.07.2015la DGASPC SV, între Fundatia Eagle Hiuse Siret, Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap O Nouă Viaţă Siret  și  DGASPC Suceava

Scopul: colaborare pentru realizarea unor proiecte educative, sociale şi activităţi de terapie ocupaţională care să vizeze dezvoltarea şi stimularea participării persoanelor aflate în nevoie la aceste activităţi, precum şi o înţelegere aprofundată a problemelor ce ţin de sănătatea mintală a fiecăruia, a nevoii de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi şi a necesităţii implicării active în rezolvarea problemelor sociale din comunitate. Acest parteneriat îşi propune să realizeze activităţi comune cultural- artistice.

Durata: un an de la data semnării

 

13.       Act aditional nr.1 la convenţia de colaborare nr. 896 din 16.09.2014, cu nr, 645 din 16.09.2015 , înregistrat cu nr. 65727 din 11.09.2015 la DGASPC SV, încheiat între  Asociţia Surorile Misionare ale Patimilor lui Isus -filiala Butea jud. Iaşi  şi DGASPC Suceava.

Scopul: Asigurarea serviciilor de calitate de tip rezidenţial copiilor, pentru care a fost instituită măsura de protecție specială la Asociația Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus, filiala Butea, jud. Iaşi de către C.p.c Suceava sau Tribunalul Suceava.

Durata: perioada convenţiei se prelungeşte cu un an cu începere de la data semnării actului de către părţi.

 

14.       Contract de colaborare înregistrat cu nr.310 din 20.08.2015 la Asociaţia Lindenfeld cu sediul în Bucureşti, și cu nr. 58175 din 16.07.2015  la DGASPC SV  încheiat între Asociaţia Lindenfeld cu sediul în Bucureşti și DGASPC SV.

Scopul: asigurarea implementării programului educaţional „Ajungem Mari” prin derularea de proiecte educaţionale şi socio-recreative pentru copii aflaţi în sistemul de protecţie socială sau în familii beneficiare de servicii soaciale. Programul este dedicat copiilor din cadrul centrelor apartamentelor de plasament şi sistemul de asistenţă maternală aflate în subordinea DGASPC SV.

Durata: intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind valabil pe o perioadă de un an.

 

15.       Parteneriat educaţional de colaborare înregistrat cu nr.251 din 9.11.2015 la Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate EUROACTIV şi nr.75312 din 10.11.2015 la DGASPC Suceava, între Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate EUROACTIV şi DGASPC Suceava.

Scopul: Organizarea şi desfăşurarea Concursului Judeţean „ Colind de Crăciun” din 18-19.12.2015, având ca participanţi elevi din învăţământul sucevean şi din Centrele de Plasament sucevene, desfăşurate în Iulius Mall Suceava începând cu orele 14.00.

Durata: până pe 31 decembrie 2015.

 

16.       Acord de parteneriat înregistrat cu nr. 74 din 19.11.2015 la Fundaţia TE AUD ROMÂNIA şi nr. 76873 din 19.11.2015 la DGASPC Suceava, între Fundaţia TE AUD ROMÂNIA şi DGASPC Suceava.

Scopul: Organizarea evenimentului „ Un Crăciun cu zâmbete” pentru promovarea interacţiunii sociale prin organizarea unei activităţi de divertisment cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, desfăşurarea de activităţi culturale pentru copiii din cadrul „Servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate- Gura Humorului” împreună cu tineri şi copii din familii obişnuite pentru încurajarea integrării sociale şi acordarea de ajutoare materiale copiilor aflaţi în dificulate.

Durata: 11 decembrie 2015

 

17.       Acord de parteneriat înregistrat cu nr. 321 din 22.12.2015 la Asociaţia I.S.E.A.-Centru de Zi „Maria Ward” Rădăuţi şi nr. 81879 din 17.12.2015 la DGASPC Suceava, încheiat între Asociaţia I.S.E.A.- Centru de Zi „Maria Ward” Rădăuţi şi DGASPC Suceava.

Scopul: În vederea desfăşurării unor activităţi, prin intermediul Centrului de zi „Maria Ward” Rădăuţi- cu o capacitate de 50 de locuri, care să contribuie la combaterea sărăciei şi a excluderii din structurile sociale a familiilor cu copii care au dificultăţi materiale, copii care sunt în risc de abandon şcolar şi/ sau familial, promovând dezvoltarea umană şi dreptatea socială în vederea prevenirii separării copiilor de părinţi.

Durata: 1 an

 

18.       Acord de parteneriat înregistrat cu nr. 869 din 2.12.2015 la Centrul de Plasament Mihail şi Gavril Solca, jud. Suceava şi nr. 7200 din 2.12.2015 la DGASPC Suceava, încheiat între Centrul de Plasament „Mihail şi Gavril”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  şi DGASPC Suceava.

Scopul: Ajutorarea copiilor din Centrul de plansament, implicându-i în activităţi recreative, culturale educative şi aducerea bucuriei în sufletul lor printr-un mic cadou cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă.

Durata: 1 an.

 

19.       Act adiţional la Convenţia de parteneriat nr.1669/2732/47/31.01.2008 , încheiată între D.G.A.S.P.C. Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava pe de o parte şi Fundaţia “O nouă viaţă” Siret , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.223/28.12.2015.

Scopul: colaborarea între părţi în vederea desfăşurării activităţilor referitoare la acordarea protecţiei speciale a persoanelor cu handicap fizic şi psihic , lipsiţi , temporar sau definitiv, de ocrotire, respetiv asigurarea funcţionării locuinţelor Protejate pentru persoane cu handicap fizic si psihic.

Durata: prelungirea cu un an, începând cu data 01.01.2016 până la 31.12.2016.

 

20.       Act adiţional nr.4 la Convenţia de parteneriat nr.31731/26/10.11.2011, încheiat la data de 21.08.2015  între D.G.A.S.P.C Suceava şi Fundaţia “Sfinţii Ierarhi Leontie şi Theodosie”.

Scopul: organizarea şi funcţionarea de tip rezidenţial destinat copiilor plasaţi în case de tip familial pentru copilul aflat în dificultate din Aşezământul de Copii “Sf. Ierarh Leontie “.

Durata:  prelungire cu 12 luni începând cu data de 01.09.2015.

 

21.       Convenţia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Plasament Dolhasca , încheiată între D.G.A.S.P.C. Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava pe de o parte şi Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Societatea de Caritate “Mila Creştină” – A.B.O.R. Moldova- Bucovina filiala Dolhasca, aprobată prin .H.C.J. Suceava nr.3/19.01.1999.

Durata: nedeterminată.

 

22.       Act adiţional  nr.26643/26.02.2015  la Convenţia de parteneriat nr. 21146/26.02.2014 încheiat între D.G.A.S.P.C. Suceava şi Fundaţia “ O nouă viaţă Siret” .

Scopul: asigurarea serviciilor de găzduire, de îngrijire personală, de recuperare şi de integrare – reintegrare socială şi alte servicii necesare funcţionării Centrului rezidenţial “O nouă viaţă” din cadrul Serviciilor sociale pentru  copii cu dizabilităţi al Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie “Blijdorp – O nouă viaţă”, pentru un număr de 20 de  beneficiari cu dizabilităţi pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială .

            Durata: prelungire cu 1 an de la data încheierii convenţiei.