X

    

Standardele minime de cost pentru serviciile sociale (PDF)

Standardele minime de cost (705,0 KO)

 

 

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public. Legislaţie

    Hotărâri de Guvern
    - Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (DOC)

    Legi
    - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (DOC)
   
   Ordine 

    - Ordin nr. 1142 din 03/10/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti.(Doc )

Direcţia Prevenire

Legislaţie. Direcţia Prevenire


    Lege
    - Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat (DOC)