X

C.R.R.N. Costina

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ COSTÎNA
tel./fax: 0230/522826
e-mail: crrncostina@dgsapcsv.ro
adresă: Sat Costîna, com. Todirești, județul Suceava

PREZENTARE CRRN COSTINA

DENUMIRE SERVICIU – CENTRU DE TIP REZIDENTIAL

                                          -  Centru de Recuperare si Reabilitare  Neuropsihiatrica

DATE DE CONTACT : Adresa     – Sat Costina, Nr.151, com.Todiresti, jud.Suceava, cod postal: 727531

                                        Tel/ Fax    – 0230/ 522.826

                                        E-mail       -  crrn.costina@yahoo.com

                                        Sef Centru -  DOMSA VASILE, Tel : 0749042233

 

BENEFICIARI   -  persoane adulte  cu handicap neuropsihic

 

-cu dizabilitati : fizic        - 2            - categorii de varsta : 20-23 - 46

                               somatic  – 0                                               30-39 - 19

                               auditiv   – 1                                               40-49 - 28

                               vizual     – 4                                               50-59 - 34

                               mintal    – 82                                             60-69 - 34

                               psihic     – 76                                             70-79 - 16

                               asociat    – 17                                             80 +   - 6

 

                               fara C.H. - 1  

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

- Serviciul actual de tip rezidential a fost infiintat prin Hotarârea de Consiliu Judetean Nr.110/ 20.08.2012.

- Capacitatea Centrului este de 193 paturi.

- Serviciul este finantat prin fonduri bugetare.

Scurt istoric

           Unitatea ocupa locul vechiului domeniu boieresc fiind infiintata in anul 1972, prin Ordinul Consiliului Popular Judetean Suceava, cu denumirea de “ Spitalul pentru cronici”. Cladirea conacului suporta transformari majore, fiind amenajata special pentru rezidenta a 110 persoane adulte cu handicap psihic si mintal, bolnavii fiind transferati de la Caminul Sasca Mica (jud.Suceava).

           In 1978 se construieste un nou pavilion cu o capacitate de 60 de locuri, locatia schimbandu-si denumirea in “Camin Spital pentru Bolnavi Cronici Neuropsihici”. Unitatea este preluata in 1991 de la D.P.M.O.S. Suceava de catre I.S.T.H. prin infiintarea S.S.H.  Bucuresti ca for tutelar, care prin O.G. 102/ 1999 a transformat unitatea in “ Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica”, titulatura sub care functioneaza si in prezent.

După această perioadă centrul îşi dezvoltă spaţiile de cazare pentru beneficiari (3 pavilioane); se modernizează centrala termică şi spălătoria; în gospodăria anexă se obţineau o parte din bunurile necesare praparării hranei; construirea sediului administrativ şi aducţiunea de apă, sunt doar câteva din cele mai importante transformări ce au loc permanent în centru.

Incepand cu anul 2000, Centrul a suferit mai multe transformari fiind modulat si restructurat, prin proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă.  O construcţie  specială destinată beneficiarilor din centru şi nu numai este Capela cu hramul “Izvorul Tămăduirii”.

Prin Strategia Judeţeană de Dezvoltare 2005-2013, demarează proiectele de restructurare prin înfiinţarea de noi servicii, pentru beneficiarii centrului, persoane adulte cu handicap neuropsihic şi asociat, cu grad ridicat de autonomie şi abilităţi de trai independent, astfel:

- într-o primă etapă se înfiinţează în 2007- CRR şi LP Mitocu Dragomirnei, pentru 47 beneficiari;

- CRRN Zvoriştea în anul 2008 este populat cu  24  beneficiari din centrul Costîna, cazuri sociale (fără CH);

- în 2013 se dă în folosinţă CRRN “O  Nouă Şansă” Todireşti pentru 50 beneficiari;

- tot în această perioadă în cadrul centrului se înfiinţează 4 ateliere de terapie ocupaţională;

 -în 2016 la centrul Costîna se modernizează pavilionul B;  

Servicii oferite

              Centrul asigura persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, pentru o perioada de timp, determinată sau nedeterminata, in functie de nevoile personale ale beneficiarilor, servicii de gazduire, asistenta sociala, ingrijire, recuperare/ reabilitare, asistenta psihologica, terapie ocupationala, socializare, petrecerea timpului liber, integrare/ reintegrare sociala, reorientare profesionala si vocationala, prin aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati.

  Prin programele şi acţiunile pe care le desfăşoară personalul de specialitate şi/sau cel de îngrijire din centru se asigură beneficiarilor activităţi de stimulare şi menţinere a abilităţilor şi deprinderilor, încurajându-i permanent să-şi folosească capacităţile de trai independent şi viaţă activă. 

Parteneri/ Sponsori

           Centrul a colaborat de-a lungul timpului la diferite evenimente si activitati,  desfasurate  cu participarea şi suportul material oferit de  ONG-uri, persoane fizice şi societăţi, care ne-au sprijinit in buna desfasurare a acestora.

Exemple remarcabile: AREAS Suceava;  IULIUS MALL Suceava;- Asociatia International Christian AID Ministries; SC Bujor; Farmacia HelpNet. 

Inapoi