X

C.R.R.P.H. "O Noua Viata" Siret

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „O Nouă Viață” Siret 
tel./fax: 0230/280523
adresă: str. Sucevei, nr. 16, loc. Siret, județul Suceava
 
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „O Nouă Viață” Siret a început să funcționeze la 01.04.2008, în urma semnării Convenției de Parteneriat dintre Fundația O Nouă Viață Siret, pe de o parte și Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pe de altă parte. Hotărârea Consiliului Județean Suceava, nr. 16 / 29.02.2008 aprobă înființarea Complexului „O Nouă Viață” Siret, începând cu 01.03.2008.
 

Sediul în localitatea Siret, str. Sucevei, nr. 16, judeţul Suceava, tel/fax 0230/280523, 0372 / 737020, este structură funcțională fără personalitate juridică aflată în administrarea Consiliului Judeţean Suceava şi implicit a D.G.A.S.P.C. Suceava, fiind reprezentat în teritoriu de șef centru : Maria-Laura Jolobai, are ca obiect de activitate ocrotirea și îngrijirea  persoanelor cu handicap psihic și/sau fizic, promovarea unui mediu familial de dezvoltare, având la bază următoarele principii: respectarea și promovarea dreptului fiecărui asistat în parte; promovarea mediului familial de îngrijire și educație; asigurarea protecției asistatului pe o perioadă nedeterminată în timp; reintegrare socială și integrare profesională, atât cât este posibil.

    Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap O Nouă Viaţă Siret este organizat şi îşi desfăşoară activităţile specifice în cinci locaţii, astfel:

 - Casa Kincasslagh, str. Sucevei, nr. 16, loc. Siret, tel./fax: 0230/280523;

 - Casa Phoenix, str. Castanilor, nr. 28, loc Siret, tel.: 0733/004 007;

 - Casa Killybegs, str. Sas Vodă, nr. 1A, loc. Siret, tel.: 0733/004 008;

 - Casa Manion, str. Dubovei, nr. 18A, loc. Siret, tel.: 0733/004 005;

 - Casa Camlough, str. Dubovei, nr. 18B, loc. Siret, tel.: 0733/004 006.

BENEFICIARI

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap O Nouă Viaţă Siret sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, ce nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire de specialitate, se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale datorită bolii sau stării somatice, fizice sau psihice.

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

    Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap O Nouă Viaţă Siret a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava, nr. 16/29 februarie 2008, actuala denumire fiind conformă cu Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava  nr. 10 din 30 ianuarie 2015 şi avizului eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nr. 737/22.01.2015, funcţionând în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Centrul are o capacitate totala de 39 de locuri, împărțite pe locații, astfel:

 • Centrul rezidențial Kincasslagh – construit în anul 1998, găzduiește un număr de 12 tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 23 și 37 de ani
 • Centrul rezidential  Phoenix -  construit in anul 2001, găzduiește un număr de 9 tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 27 si 39 de ani
 • Centrul rezidential Killybegs - construit in anul 2002, găzduiește un număr de 6 tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 27 si 40 de ani
 • Centrul rezidential Manion - construit  in anul 2004,  găzduiește un număr de 6 tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 21 si 49 de ani
 • Centrul rezidential Camlough - construit  in anul 2004, găzduiește un număr de 6 tineri cu dizabilități cu vârste cuprinse între 25 si 38 de ani.

Serviciul este finanțat în totalitate de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare privind finanțarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap. Asistații nu contribuie cu bani la furnizarea serviciilor datorită faptului că nu au venituri care să corespundă din punct de vedere legal calculului costului mediu al serviciilor sociale și nu au nici aparținători care să plătească contribuția lunară.

 Locațiile sunt proprietatea Fundației O Nouă Viață Siret, DGASPC folosind clădirile în baza unui contract de colaborare și a unui contract de comodat.

Centrul oferă servicii sociale axate pe nevoi speciale și sprijin individualizat.

Serviciile oferite se bazează pe drepturile omului după cum au fost exprimate în Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Universale ale Omului, precum și pe Codul drepturilor beneficiarilor care este parte integrantă a Standardelor minime de calitate.

Serviciile se oferă conform unui plan de îngrijire și identificarea nevoilor de sprijin cum ar fi :

 • să fie centrate pe persoana respectivă;
 • pe comportamentul său;
 • pe înțelegerea situației;
 • să se țină cont de ceea ce poate face și de ceea ce poate deveni în viitor.

Scopul planului de îngrijire este de a promova dezvoltarea abilităților beneficiarilor.

În cadrul procesului de furnizare de servicii, toate persoanele au dreptul la :

 • asistență și ajutor / îngrijire pentru a-și conduce viața în conformitate cu potențialul și capacitățile proprii;
 • respectarea demnității și autonomiei proprii prin crearea unui sistem de îngrijire adecvat nevoilor complexe ale tinerilor; 

Accesul la serviciile din cadrul centrului sunt în conformitate cu legislația în vigoare. 

FACILITĂȚI

 • De găzduire
 • De asistență socială
 • De asistență medicală permanentă
 • De reabilitare socială
 • De dezvoltare personală
 • De integrare socială și familială
 • De sensibilizare a opiniei publice

SERVICIILE AFERENTE

SERVICII  DE ÎNGRIJIRE PERONALĂ

 • Igienă corporală,
 • îmbrăcat / dezbrăcat,
 • alimentația,
 • igiena incontinenților,
 • mobilizare,
 • comunicare;

SERVICII DE AUTOGOSPODĂRIRE

 • întreținerea camerei și a casei
 • spălatul și călcatul hainelor
 • efectuarea de cumpărături - obiecte personale

SERVICII  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 • servicii de informare
 • evaluarea nevoilor sociale și elaborarea unui plan de intervenție
 • consiliere
 • asigurarea legăturii cu alte servicii, instituții
 • însoțirea sau reprezentarea beneficiarului în diverse situații de ordin social, juridic
 • coordonarea și supravegherea activității voluntarilor
 • sprijin și suport în relațiile de colaborare cu familia

SERVICII  MEDICALE

 • îngrijire medicală directă conform recomandărilor medicului
 • monitorizarea parametrilor fiziologici
 • administrarea tratamentelor
 • îngrijire medicală de specialitate prin vizitele la medici specialiști;

SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE FIZICĂ ȘI PSIHICĂ

 • kinetoterapie cu voluntari specialiști
 • consiliere psihologică și psihoterapie
 • terapie ocupațională

EDUCAȚIE FORMALĂ ȘI  NON-FORMALĂ

 • scrierea/ citirea care se realizează în cadrul activităților educative din casă;
 • cunoașterea ceasului, a banilor
 • educație moral-civică
 • educație culturală și religioasă

SOCIALIZARE

 • jocuri și discotecă
 • spectacole
 • drumeții și vacanțe
 • vizite în familie acolo unde situația permite, prieteni, nași de botez

SERVICII PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ SEMI-INDEPENDENTĂ

 • formarea deprinderilor de viață
 • sprijin în găsirea unui loc de muncă

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap O Nouă Viață Siret este o instituție publică, deschisă atât cât este legal posibil, oricărei vizite din partea cetățenilor sau a autorităților de stat.

Colaborarea centrului  cu organizațiile non-guvernamentale din comunitate precum Fundația O Nouă Viață și Fundația Eagle House, precum și cu celelalte instituții de stat este una deosebit de fructuoasă, activitățile noastre fiind cunoscute la nivel local și județean tocmai din perspectiva lucrurilor realizate în comunitate și nu numai.

Inapoi