X

C.R.R.N. Sasca Mica

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SASCA MICĂ”

 Functioneză ca centru rezidenţial  conform Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 65/ 10.07.2007, iar din 01.03.2009 centrul se reorganizează ca centru fără personalitate juridică, în subordinea   DGASPC Suceava, conform  Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 29/ 27.02.2009 şi are în vedere asigurarea funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si serviciile oferite.

Serviciul social „Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică”, cod serviciu social 8790 CR- D – II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul  Directia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului Suceava, B-dul. George Enescu nr.16, cod 720231, Suceava, România, tel. 0230520172, fax. 0230523337,  e-mail: office@dpcsv.ro şi acreditat conform Certificatului de acreditare  seria  AF nr.  001628  eliberat în data de  05.01.2015.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul  de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică” sunt: persoane adulte cu handicap neuropsihiatric care  nu se pot gospodări singure, necesită sprijin de specialitate se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii sau stării psihice.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică  este amplasat în satul Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava la cca. 12 km de municipiul Fălticeni, ceea ce face ca accesul la diferite servicii (medicale, de aprovizionare, sociale, culturale) să permita o bună functionare a centrului.

Unitatea a fost înfiinţată în anul 1962 ca un Cămin Spital primind in timp diferite denumiri, iar in 2002conform Legii nr.519 privind aprobarea O.U.G. 102/1999 devine Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, în prezent având cu o capacitate  de 405 paturi.

                Finanţarea serviciului social de tip rezidenţial este asigurat în principal,din bugetul  al Consiliului Judeţean Suceava şi din contribuţiile beneficiarilor,  însă un rol deosebit de important în activitatea noastră are de sprijinul şi colaborarea cu prietenii şi partenerii noştri:  Consiliul Local Cornu Luncii, ONG-uri din ţară şi străinătate pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap  cum ar fi: Fundaţia „Eine Patenschaft fur Sasca Mica”, Fundaţia  Bavaria-România”, „Fundaţia Bridges SUA, „Chelenge Champ Anglia, S.T. Klara” - Altötting,  St Paulus Stift”-  Neuötting,” Atelierele Ruperti” - Altötting,  instituţii religioase şi culturale sau alte organizaţii: Stiftung Attl Germania , Forumul Democrat German Gura Humorului. De asemenea, un număr mare de persoane importante pentru statul german, investesc permanent afecţiune şi resurse în centrul nostru:  Anita Bachman, Oskar Hecht, Uwe Fabritius, Barbara Stam - președinta Parlamentului Bavariei.

        De asemenea majoritatea organizaţiilor non-guvernamentale din Landul Bavaria, a căror  sediu sau activitate se află in oraşele Altötting sau Neuötting ne-au sprijinit şi ne sprijină constant în activitatea noastră, iar în urma acestei colaborări  s-au organizat cursuri de formare profesională şi specializare pentru angajaţii centrului, schimburi de experienţă cu alte centre de acelaşi profil din Germania, ajutoare pentru beneficiari şi dotari materiale.

               Principalele servicii oferite de CRRN Sasca Mică:

 • Reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară.
 • Găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor
 • Îngrijire personală

Centrul oferă condiții adecvate pentru realizarea igienei personale.     

 • Îngrijirile medicale curente asigurate de personal de specialitate
 • Masă, inclusiv preparare hrană caldă.
 • Socializare și activități de stimulare a reintegrării în comunitate

Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din  centru, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi a unei vieţi independente. Centrul organizează activităţi care necesită un minim efort fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, pictură, etc.).

Centrul, în funcţie de sezon, programează şi organizează activităţi care se desfăşoară în aer liber.

Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu familia şi  prietenii,pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă).

 • Terapii de recuperare fizică/psihică/mintală.

Serviciile de recuperare/reabilitare funcţională  recomandate în urma evaluării/reevaluării se consemnează în planul  individual de intervenţie, iar gradul de implementare a activităților, a serviciilor se evidențiază în fișele de monitorizare și în registrele de evidență a activităților existente la fiecare cabinet de specialitate.

Beneficiarii centrului pot beneficia de următoarele servicii de recuperare:

 • psihoterapie
 • fitoterapie
 • ergoterapie (ateliere de: tâmplărie, tesătorie, croitorie, lumânări, cizmărie, creaţie 

       mecanic)

 • ludoterapie
 • meloterapie
 • terapie ocupaţională
 • fizioterapie
 • terapii speciale pentru diverse deficienţe motorii şi senzoriale, terapii de relaxare, şa.
    Obiectivele sunt cele de îndeplinire a condiţiilor înscrise în standardele minime de calitate.
 

CENTRUL  DE RECUPERARE DE TIP AMBULATORIU”

 A fost înfiinţat în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 7781/ 08.12.2006, cod proiect PIN4:  ANPH-S-2006/PIN4 şi Consiliul Judeţean Suceava, conform OG nr.34/2006 şi funcţioneaza în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, loc Sasca Micăcom. Cornu Luncii, str. Principală, Nr. 1 ,jud.Suceava, subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava. Se are în vedere asigurarea funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere si serviciile oferite.

Serviciul social „Centrul  de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Cornu Luncii”, cod serviciu social 8899CZ-D-III, este  administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C.  SUCEAVA, B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231, Suceava, România, tel.0230-520.172, fax.0230-523.337, e-mail:office@dpcsv.ro

Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Cornu Luncii ” :

- de recuperare neuromotorie, locomotorie şi balneofizioterapeutică necesară persoanelor adulte cu handicap locomotor sau neuromotor din familie cu domiciliul în municipiul Fălticeni sau zonele limitrofe,  precum şi pentru persoanele cu handicap locomotor si neuromotor din  centrul rezidential Centrul de Recuperare Neuropsihiatriă a Sasca Mică, vizând cresterea şanselor recuperării şi reintegrării acestora în comunitate,   acordarea de  sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora respectând totodată demnitatea şi drepturile acestora conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederile legilor care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate şi Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

          Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Cornu Luncii este amenajat la parterul Pavilionului Adulți( Casa Erika) având o suprafață de aproximativ 90 m2 ce cuprinde  două săli de fizioterapie și grup sanitar. Serviciul social  funcţionează cu un număr  total personal – 4 şi seful de centru

 ( personal de specialitate: medic balneofizioterapie, maseor, asistent medical, asistent medical fizioterapeut.)

Cabinetul este dotat cu aparatură de fizioterapie modernă

Aparat de magnetoterapie cu două canale ce are efect  antialgic, antiinflamator, accelerarea procesului de vindecare indicat în afecțiuni reumatismale, sechele posttraumatice;

Aparat unde scurte cu efect hiperemizant, analgetic, miorelaxant- antispastic indicat în afecțiuni ale aparatului locomotor;

Aparat terapie combinată( electroterapie, ultrasunet  și sonda laser spectru infraroșu). Electroterapia are efect analgetic, miorelaxant și hiperemiant indicat în reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, afecţiuni neurologice.

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) contribuţia persoanelor beneficiare;

b) bugetul local al judeţului Suceava;

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

e) alte surse de finanţare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Inapoi