X

C.R.R.N. Todiresti

Centrul de Recuperare si Reabilitare „O Nouă Șansă” Todirești

adresă: Comuna Todirești, județul Suceava
 
Scopul proiectului a fost acela de a crea condiţii de îngrijire şi de recuperare mai bune, în acord cu tipul și gradul persoanei cu handicap psihic, de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi a serviciilor de asistenţă socială pentru beneficiarii din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna.
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea condiţiilor necesare în vederea respectării prevederilor Strategiei Naţionale pentru Protecţia, Integrarea si Incluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin HGR 1175/2005, referitoare la asigurarea de şanse egale pentru persoanele cu handicap.
 
Obiective specifice:
  • Înfiinţarea unui Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu o capacitate de 50 locuri, unde persoanele adulte cu dizabilităţi să beneficieze de confortul impus de standardele minimale de calitate;
  • Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea integrării în viaţa familială şi cea comunitară, formarea autonomiei personale şi a deprinderilor de trai independent;
  • Asigurarea departajării gradelor şi tipurilor de handicap şi omogenizarea grupelor de terapie;
  • Diversificarea activităţii terapeutice pentru funcţionarea în conformitate cu necesităţile asistaţilor;
  • Valorificarea relaţiilor asistaţi-asistaţi, asistaţi-familie, asistaţi-comunitate, prin campanii de promovare a imaginii reale a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Diversificarea activităţilor terapeutice, în special a celor de relaxare, stimulare si de creaţie proprie, pentru a oferi asistaţilor metode diverse de valorificare a potenţialului si ritmului propriu;
  • Eficientizarea serviciilor specializate, în mod special serviciul medical şi cel de consiliere psihologică.
Noul CRRN „O nouă şansă” Todireşti dispune de o clădire care respectă standardele minime de calitate, ceea ce va contribui, în mod esenţial, la creşterea calităţii serviciilor acordate. În plus, există spaţii propice pentru dezvoltarea unor ateliere de terapie ocupaţională, în care, în funcţie de abilităţile existente şi afinităţile de grup, beneficiarii vor putea să îşi valorifice potenţialul funcţional restant, inclusiv creativitatea. Clădirea are formă rectangulară în plan, este o construcţie din beton armat, planşeu din beton armat peste parter şi fundaţii continue din beton. Regimul de înălţime este demisol parţial şi parter (având un mic spaţiu, sub bucătărie, la demisol, pentru beci). Din punct de vedere funcţional este realizată astfel: parterul cuprinde 17 dormitoare cu 3 paturi, un dormitor cu 2 paturi, grupuri sanitare personal şi beneficiari, bucătăria, centrala termică, sala de mese, birouri, spălătorie, vestiar, portic. Demisolul cuprinde un spațiu de depozitare și un spaţiu destinat lăzilor frigorifice.
Toate încăperile sunt dotate modern, conform standardelor europene, ele fiind orientate în aşa fel încât să fie asigurate condiţiile normale de ventilare, însorire şi iluminare naturală a acestora.

Inapoi