X

C.R.R.N. Zvoristea

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA ZVORISTEA

Sat Zvoristea, Comuna Zvoristea, nr. 10, jud. Suceava

TELEFON/FAX: 0230538821

e-mail: crrnzvoristea@yahoo.com

Sef centru: Catalina Elena Aursulesei

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Zvoristea,  este o instituţie de asistenţă socială care asigură, în principal, găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare,   reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată. CRRN Zvoristea functioneaza in baza Hotarararii Consiliului Judetean Suceava nr 32 din 26 februarie 2010

Grupul de beneficiari si nevoile speciale: persoane adulte cu nevoi speciale, avand handicap psihic, mental, neurologic si somatic, incepand cu varsta de 18 ani.

La nivelul D.G.A.S.P.C., beneficiarul sau aparţinătorii acestuia, întocmesc un dosar, pe baza căruia se aprobă internarea în centru.

            Ulterior, se încheie, la nivelul unităţii, un contract de servicii sociale/Angajament de plata între centru şi beneficiar şi/sau aparţinători.

               Resurse şi facilităţi:

                Amplasarea unităţii în centrul localităţii permite accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, muncă,  petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). Unitatea este racordată la reţeaua de curent electric, dispunde de reţea proprie de apă, canalizare şi de sistem  de termoficare; de mijloace proprii de transport; gardul ce împrejmuieşte unitatea permite vizibilitate din ambele sensuri; toate spaţiile sunt sigure şi accesibile, centrul asigurând adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. Clădirile sunt rezistente din punct de vedere seismic, sunt curate şi igienizate şi corespund normelor legale în vigoare privind paza şi stingerea incendiilor, protecţia mediului şi prevenirea accidentelor.

                Costuri

                Conform normelor în vigoare, finanţarea este  asigurată de către Consiliul Judeţean Suceava. Beneficiarii care au venituri financiare proprii ( pensie) plătesc o contribuţie de spitalizare de 900 lei. Dacă aceștia nu au venit din care să acopere suma de 900 lei, diferența se suportă de rudele acestora (părinți, copii, frați), in functie de venitul fiecaruia, conform Legii.

            Admiterea in centru

Utilizatorii de servicii sunt admişi în centru numai dacă acesta poate răspunde cerinţelor de viaţă, îngrijire, recuperare ale acestora, cerinţe stabilite printr-o evaluare complexă, multidisciplinară.

               Sunt admise persoanele adulte, cu handicap neuropsihic ce au recomandare de internare din partea medicului specialist, pe bază de dosar aprobat de Comisia de Evaluare Complexa din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava şi în limita locurilor disponibile.

               Unitatea are o capacitate de 92 locuri .

            Activitatea centrului este coordonata de catre seful de centru.

 1. Compartimentul tehnico-administrativ, SSM si PSI;
 2. Compartimentul de asistenta medicala;
 3. Compartimentul de asistenta sociala si terapie aocupationala:
  • consiliere si terapie suportiva;
  • activitati de relaxare;
  • educatie civica;
  • educatie si informare ( reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, dezvoltarea atentiei, dezvoltarea memoriei, stimularea creativitatii );
  • socioterapie – activităţi de socializare/resocializare, activităţi recreativ-culturale, etc;
  • kinetoterapie

            Coordonata medicală. Fiecare beneficiar este monitorizat permanent  şi are asigurată medicaţia necesară conformă cu prescripţiile medicului.

            Coordonata psihologică. Formele de terapie utilizate în cabinetul psihologic au o dublă direcţionare: formală şi de conţinut şi sunt alese funcţie de personalitatea beneficiarilor, natura, caracterul şi stadiul evolutiv al afecţiunii fiecăruia.

Iniţierea programului de reeducare şi resocializare a beneficiarilor  urmăreşte punerea în practică a planului individualizat de servicii stabilit de echipa multidisciplinară pentru fiecare beneficiar în parte şi care vizează ridicarea nivelului de autonomie functionala..

              Coordonata socială urmăreşte asistarea persoanelor aflate în dificultate implicându-ne în ascultarea, evaluarea şi  soluţionarea problemelor sociale.

Inapoi