X

Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Fundu Moldovei -Casa de tip familial « Visătorii » Fundu Moldovei

 
adresă: str. Timan, nr. 270 C, localitatea Fundu Moldovei, judeţ Suceava
tel.0230/577432 
Graţiela Tonegari, tel. 0760666888
 
3. Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:
Protectie speciala pe o perioada determinata, pentru copiii  si tinerii aflati in dificultate.                                                             
Educatie formala (Sc.”Dimitrie Gusti”)  si informala  (in cadrul  Centrului de Plasament).                                                 
Consiliere psihologica cu scopul recuperarii  experientelor  acumulate, a unor forme de retard scolarsi de dezvoltarefizica si psihica.
Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata.
           
Asistenta medicala in cadrul cabinetului medical.                            
           Mentinerea legaturii cu familia sau rudepana la gradul IVserealizeaza prin vizita copiilor acasa la  parinti:la sfarsitde saptamana sau la evenimente speciale, pe baza  cererii parintilor si cu avizul Comisiei pentru Protectia Copilului  Suceava; vizita parintilor la centru, telefoane, scrisori.
       Fiecare copil are o persoana de referinta din centru pecare o alege in functie de afinitatile sale si pe careo poate  contacta   in mod direct in legatura cu problemele sale  personale  sau legate de viata sa in centru. 
4. Durata în timp estimată: pe perioada plasamentului.
5. Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social:  01.03.2006
6. Aria de desfăşurare a activităţii: jud. Suceava
7. Categoria de persoane beneficiare ( numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-economice ale acestora):
     In centrul de Plasament "Visatorii" Fundu Moldovei sunt institutionalizati un numar de 30 de copii cu varste cuprinse intre 6-21 ani, capacitatea centrului fiind de 32 locuri.
Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor:
 •    Condiţii improprii de viaţă;
 •    Violenţa domestică şi diferite forme de neglijare ale copiilor;
 •    Consumul de alcool în familie;
8. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:
      Admiterea in centru se realizeaza pe baza Hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului a jud.Suceava sau pe baza Sentintei Tribunalului jud.Suceava, care decide luarea unei masuri de protectie conform legislatiei in vigoare.Fiecarui copil i se intocmeste un dosar ce cuprinde: certificat de nastere, ancheta sociala, act de stare civila a parintilor, hotarare de plasament, fisa de evaluare socio-psiho-medicala, istoricul social al copilului, plan individualizat de protectie, declaratia parintilor precum sunt de acord cu internarea copilului in centru.
9. Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:
    Activitatea educationala se desfasoara pe baza Planului Individualizat de Protectie si Planurilor de interventie specifice, fiecarui copil i se intocmeste o Fisa individuala ce are drept scop dezvoltarea deprinderilor de viata cotidiana, deprinderi de locuire si folosirea resurselor comunitatii, deprinderi de viata in societate si deprinderi pentru activitatea individuala. Activitatile educative se consemneaza in scris sub forma de raport in Caietul educatorului, iar observatiile, mesajele importante despre copii se consemneaza in scris in Ragistrul de predare-primire.
      Activitatea de asistenta si interventie psihologica se realizeaza prin testarea periodica a fiecarui copil, intocmindu-se Raportul de evaluare psihologica, se intocmesc rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate, de cate ori este nevoie, sunt completate Fisele de evaluare cu scopul monitorizarii situatiei fiecarui copil, psihologul unitatii intocmeste un program de interventie individualizat ce cuprinde date referitoare la dezvoltarea psihologica a copilului, recomandari si obiective de realizat intr-o anumita perioada de timp.
10. Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:
Controlul periodic al calităţii serviciului este asigurat prin şedinţe de supervizare a personalului, desfăşurate individual sau în echipă. Aceste şedinţe se efectuează cel puţin o dată pe săptămână sau de câte ori se impune acest lucru. Evaluarea şi monitorizarea aspectelor socio-psiho-juridice importante pentru procesul reintegrării/integrării, aspecte ce caracterizează copiii care beneficiază de o măsură de protecţie de tip rezidenţial şi a familiilor biologice sau lărgite ale acestora.
11. Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:
      Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în centru-la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber, la stabilirea meniurilor , la achiziţia hainelor. Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire .Ei sunt încurajaţi, învăţaţi şi sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar . Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual.
   Periodic,sau în funcţie de evenimente se organizează şedinţe de grup cu copiii în vederea rezolvării problemelor  cu care se confruntă.
In cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:
 • - suprafaţă locuibilă/persoană asistată
 • - condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor: 8 dormitoare,  4 persoane/ dormitor;
 • - condiţii de petrecere a timpului liber: in baza biletelor de voie copiii pot merge la plimbare, participa la diverse activitati distractive organizate  atat in centru, cat si in comunitate;
 • - condiţii de comunicare cu exteriorul: copiii au acces la TV, internet, telefon;
 • - condiţii de servire a mesei: masa se serveste in sala de mese de catre personalul de servici ( bucatareasa,referent educatie), cat si de catre copilul responsabil cu servirea mesei in ziua respectiva.
 • - alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
 • - grupurile sanitare: .....6......... la .......30.......... persoane asistate;
 • - 1 duş/cadă la .....4.......... persoane asistate;
      Condiţiile de preparare şi servire a hranei;
Centrul dispune de sala de mese si de bucatarie utilata conform  standardelor.
Rezultatele preconizate ale activităţii:
 •  Pregatirea copiilor/tinerilor pentru viata.
 •  Reintegrarea /integrarea acestora în cadrul familiei biologice sau lărgite cât şi prin reinserţie socio-profesională a tinerilor;
 •  Identificarea celei mai bune soluţii  pentru fiecare copil/tânăr astfel încât acesta să fie capabil să depăşească problemele cu care se confruntă acesta (consiliere psiho – socială).
 • Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
 • Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;
                    Indirect – convorbiri telefonice, adrese, mass – media, presă;
                    Direct – afise cu desfasurarea anumitor evenimente din cadrul centrului.
12. Organigrama centrului: 
 •     Sef centru;
 •     Inspector specialitate II- 1 post;
 •     Psiholog- 1 post;
 •     Asistent medical- 1 post;
 •    Referent educacatie- 6 posturi;
 •    Supraveghetor noapte- 3 posturi;
 •    Bucatar- 2 posturi.

 

Inapoi