X

Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava

 „BLIJDORP ROMÂNIA – O NOUĂ VIAŢĂ”
Str. ION IRIMESCU nr. 9, Suceava – ROMÂNIA
Tel: + 40.230.515.911
Fax: +40.230.421.890
            blijdorpadulti@dgaspcsv.ro    
 
   Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava cu sediul în municipiul Suceava, str. Ion Irimescu ; nr. 9, a luat fiinţă în august 2002 in baza protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava , Consiliul Local Suceava, Asociatia “Blijdorp Belgia”, Asociatia “Blijdorp Romania” Suceava - cu scopul de a oferi servicii educative, asistenţă socială şi îngrijire medicală copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi mentale şi fizice.
    Pentru atingerea acestui scop, Asociaţia Blijdorp Romania a înfiinţat în prima etapă un Centru de zi pentru copii cu dizabilitati în cadrul Complexului terapeutic pentru copilul cu handicap sever şi moderat „Blijdorp Romania – O Nouă Viaţă” Suceava.
    Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava, se află din punct de vedere juridic în subordinea Consiliului Judeţean Suceava -Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, care finanţează cheltuielile de funcţionare şi cele de personal, iar clădirea centrelor de zi, terenul aferent, precum şi baza materială aparţin Asociaţiei Blijdorp Romania. Este acreditat să furnizeze servicii sociale prin urmatoarele componente:
             1. Servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi
             2. Servicii sociale pentru adulţi cu handicap
 1. Servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi
Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie « Blijdorp – O Nouă Viaţă » Suceava– Servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi .
Suceava, str. Ion Irimescu 9
Telefon 0230/515911
blijdorpcopii@dgaspcsv.ro

Ionel Ivan 0731199702

 

1.Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi – capacitate 50 locuri

Suceava, str. Ion Irimescu 9

Telefon 0230/515911

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Blijdorp – România” - a fost construit şi dotat cu fonduri din partea Guvernului Flamand şi a Asociaţiei Blijdorp Belgia, are o capacitate de 50 locuri pentru copii cu dizabilităţi severe şi moderate, proveniţi din municipiul Suceava şi împrejurimi, cu vârste cuprinse între 3-18 ani.

Centrul dispune de o bază materială adaptată - 5 săli de grupă, 2 cabinete psihologice, cabinete de kinetoterapie şi logopedie, snoezel-room, sală de hidroterapie, de meloterapie, cabinet asistent social, cabinet medical(la care au acces toţi beneficiarii din complex).

Serviciile oferite: psihodiagnoză, consilierea familiei, socializare, recuperare individualizată pe baza programului personalizat de intervenţie( elaborate conform standardelor de calitate), kinetoterapie, logopedie, hidroterapie,stimulare senzorială, transport zilnic cu microbuzul.

2. Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie- capacitate  63 locuri

Suceava, str. Ion Irimescu 9

Telefon 0230/515911

Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie- are ca obiectiv principal oferirea de servicii de recuperare personalizată- kinetoterapie, logopedie şi psihoterapie- copiilor cu dizabilitati din comunitate,din centrului de zi si centrul rezidential.

3. Casa de tip familial „O Nouă Viaţă” – capacitate  9 locuri

-Suceava, str. Ion Irimescu 9

0230/515911

Casa de tip familial „O Nouă Viaţă” -  a fost construit şi dotat de Fundaţia „O Nouă Viaţă” Siret, cu fonduri din Marea Britanie, în urma colaborării cu Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava. Sunt  beneficiari cu dizabilităţi mentale şi asociate grave, majoritatea proveniţi din fostul Spital de Neuropsihiatrie Siret.

Centrul este localizat într-o clădire distinctă, care dispune de: dormitoare, snoezel-room, living, o sală de joc, bucătărie şi sală de mese, iar în exterior este amenajat un mini-parc.

4. Centrul de tip respiro pt. copii – capacitate  2 locuri

-Suceava, str. Ion Irimescu 9

0230/515911

Centrul de respiro – funcţionează în locaţia Centrului Rezidenţial - Casa Emmanuel, are o capacitate de 3 locuri, şi oferă familiilor din municipiul Suceava şi localitatile limitrofe care au copii cu nevoi speciale, posibilitatea de a lăsa copilul într-un loc specializat, pe o perioadă de maxim 3 săptămâni, pentru a rezolva anumite probleme personale.

5. Casa de tip familial Mihoveni – capacitate  14 locuri

-Comuna Şcheia, sat Mihoveni

 0731199705

6. Casa de tip familial Șcheia – capacitate  8 locuri

-Comuna Şcheia

 0731199706       

Casele de Tip Familial Scheia si Mihoveni, sunt definite ca un serviciu de protecţie, de tip rezidenţial a copilului, având drept misiune:

GAZDUIRE; INGRIJIRE; RECUPERARE INDIVIDUALIZATA; EDUCATIE; SOCIALIZARE; INTEGRARE SOCIALA A COPILULUI IN FAMILIE,COMUNITATE ; MENTINEREA LEGATURII CU FAMILIA;

  Casele de Tip Familial au ca principale obiective de dezvoltare instituţională:

- îmbunătăţirea si recuperare a calităţii vieţii copiilor

- reducerea numarului de copii instituţionalizaţi prin reintegrarea lor în familia naturală;

- stimularea dezvoltării psihice şi cognitive a copiilor;

- formarea continuă a personalului conform standardelor minime obligatorii;

- deschiderea spre comunitate cu referire la activităţile desfăşurate in centru si orientarea catre comunitate prin promovarea legăturilor copilului cu comunitatea locală şi prin dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu alte instituţii şi servicii sociale complementare.

- asigurarea calitatii serviciilor conform legislaţiei si standardelor in vigoare;

Serviciile oferite copiilor au în vedere promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile cu familia naturală/lărgită sau alte persoane importante pentru copil, iar serviciile oferite copiilor se pliază pe nevoile specifice fiecărui copil (nevoi de sănătate,

Pentru orice serviciu furnizat Casele de tip familial pentru copii Mihoveni si Scheia, studiază domeniile de competenţă, responsabilitate şi interes al instituţiilor locale şi promovează parteneriatele cu acestea. Aceste parteneriate se derulează prin intermediul D.G.A.S.P.C.Suceava

Fiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi şi adaptată evoluţiei sale ulterioare

Evaluarea

Este centrată pe beneficar (parerea lui este întotdeauna luată în considerare),

Este bazată pe dezvoltarea copilului (ceea ce înseamnă că evaluarea este un proces continuu şi are în vedere nevoile complexe ale copilului ce trebuie satisfacute în diferite stadii ale dezvoltării copilului),

implica lucrul cu copiii şi familiile acestora, se bazeaza pe identificarea punctelor tari şi a dificultăţilor şi reprezintă un proces continuu.

Evaluarea detaliată presupune,în funcţie de nevoile şi particularităţile copilului, aspecte de ordin social, psihologic, medical,educaţional. Astfel pot fi identificate toate nevoile beneficiarului, definite problemele şi stabilite priorităţile, astfel încât să se ţină cont de toate aspectele vieţii acestuia.

Folosirea instrumentelor standardizate în combinaţie cu discuţiile cu beneficiarii/ familiile acestora/ a.m.p face să avem o imagine cât mai clară a situaţiei beneficiarului care permite stabilirea unor obiective de lucru şi scopuri de atins, cât mai apropiate de nevoile reale ale copilului.

Atingerea obiectivelor este urmărită atât în activităţile din cabinetele specialiştilor, cât şi în cele organizate de educatori la grupe; familia este considerata un partener in recuperare, ea este informată permanent in privinta modalităţilor de lucru şi a rezultatelor obtinute.
Activităţi şi programe derulate pentru promovarea imaginii persoanei cu dizabilităţi şi a schimbării mentalităţii sociale faţă de aceasta :
     a.Program comunitar bazat pe voluntariat, ”Împreună” pornind de la prevederile „Strategiei naţionale de acţiune comunitară”. Avem semnate parteneriate cu instituţii şcolare din judetul Suceava
     b. Acţiuni cu strângere de fonduri:
1.expoziţii care prezintă obiecte create de beneficiari împreună cu personalul specifice sărbătorilor de iarnă sau Zilei Mărţişorului, cu scopul principal de a demonstra ce pot realiza persoanele cu nevoi speciale şi a apropia comunitatea locală de acest grup social.
2.spectacole şi baluri de caritate, organizate în parteneriat cu Asociatia Blijdorp Romania si Asociaţia “Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale” Suceava
      c. Acţiuni derulate în comunitatea locală
- marşul „Pledoarie pentru demnitate”, organizat anual împreună cu c Asociatia Blijdorp Romania si „Asociaţia Părinţilor cu Copii cu Nevoi Speciale” Suceava, pe 3 Decembrie   de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, incepand din anul 2005. La această acţiune invităm toate ONG-urile cu activitate în domeniul social, partenerii din Programul de Acţine Comunitară „Împreună”, autorităţile locale;
-  împreună cu voluntari şi părinţi am oferit: felicitări şi mărţişoare, obiecte cu specific pascal, realizate în complex, vecinilor şi persoanelor aflate în diverse instituţii.
– Lansare carte - “Pledoarie pentru demnitate” - la Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbierea” Suceava                        
d. Personalitati care au vizitat Complexul:
-2002 – Vice – consulul Belgiei în România - dl DECALUWE
-2003 – Consulul S.U.A în Romania – dl MICHAEL MATES
-2004 – Preşedintele UNICEF în Romania - dl PIERRE POUPARD
- 2005 – Ministrul de externe al Belgiei – dl KAREL de GUCHT
                   - Ambasadorul Belgiei în Romania
                   - Ambasadorul Romaniei în Belgia
-2006 – Cardinalul Scoţiei – dl KEIT O’BRIEN
-2008 – Guvernatorul Clubului Rotary România – d-na MARTHA MARIA MOCANU
- 2009 – Cântăreţ irlandez - Daniel O’Donnell
- 2010 – Cântăreţ italian - Franco Midiri
- 2010 – Preşedintele Schwaben–Germania – dl JURGEN REICHARD
- 2011 – Delegaţie de 5 deputati ai Parlamentului Flandrei Orientale
- 2013 - reprezentanţi ai Rotary Club ,, Chipping Norton’’ din Anglia
e. excursii şi tabere
Formarea personalului:
În decursul celor 10 ani de activitate personalul a fost specializat constant de către Asociaţia Blijdorp Belgia în centrele de recuperare ale acesteia, dar şi în ţară cu sprijinul unor instituţii de stat şi ONG-uri.
- cursuri de formare pentru personal organizate de fundaţia „ Motivation”, Bucureşti, de organizaţia Holt România, filiala Iaşi , de fundaţia SERA România.
- un program de formare continuă a personalului în domeniul recuperării şi educaţiei   copilului cu nevoi speciale, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi şi Asociaţia „Blijdorp” Romania.
- seminar de formare profesională în cadrul Complexului nostru; invitată a fost, în acest scop, Evelyn Soaÿez, medic neuropsihiatru infantil din Franţa. Temele dezbătute au fost legate în principal de paraliziile cerebrale şi autismul infantil.
- Dawn Hoffman, terapeut ocupaţional din SUA, a susţinut o serie de cursuri cu personalul Complexului , personal din unitati similare ale judetului şi cu părinţii beneficiarilor noştri pe tema : Probleme de integrare senzorială prezente la persoanele cu dizabilităţi.
 

Inapoi