X

Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultatate Gura Humorului

Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultatate Gura Humorului
Tel/fax  023023317
 
Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului-Ostra,  dispune de  18 locaţii care găzduiesc copii/ tineri  orfani sau proveniţi din familii  dezorganizate, cu handicap uşor , mediu şi sever, dar şi fără dizabilitati. Mediile sociale dezavantajate social şi economic din care provin aceştia şi/au pus puternic amprenta asupra personalitaţii fiecăruia dintre ei. Pentru a rezolva consecinţele ce derivă din acest fapt, Serviciile Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului-Ostra, asigură beneficiarilor nostri, un climat familial prin acces pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire/reabilitare, educaţie non formală şi informală, precum şi pregatire în vederea integrării familiale şi sociale.
Adresa birou contab Adm.: str.Sf.Mihai,nr.29,Gura Humorului,jud.Suceava
 
 CAPACITATEA:
  • case si apartamente de tip familial cu o capacitate de 95 locuri,conf Hot. Nr.106/18.08.2011 a Cconsiliului Judetean Suceava
  • case de tip familial- proiect: cu o capacitate de 64 locuri
MISIUNEA
Asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe o perioada determinata la gazduire,ingrijire,reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii familiale si sociale
 
OBIECTIVE: -asigurarea conditiilor de locuit cat mai apropiate de modelul familial(cazare,masa,petrecerea timpului liber,studio individual);
                           -ingrijirea,educareasi socializarea beneficiarilor;
                         -dezvoltarea autonomiei personale si a deprinderilor de viata independenta;
                         -reintegrarea familiala si socio-profesionala a beneficiarilor;
                         -promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniilor;
 
DESCRIEREA SERVICIULUI 
      Servicii Multifunctionale Pentru Copilul Aflat in Dificultate Gura Humorului - Ostra este o structură functională în cadrul DGASPC Suceava ,infiintat conf.Hot. nr.      din data de        a Consiliului Judetean Suceava alcătuit din următoarele locatii:            
                         1.Case si apartamente de tip familial pentru copilul normal
                         2.Case si apartamente de tip familial pentru copilul cu dizabilităti
                         3.Apartamente sociale pentru tinerii cu dizabilităti
                         4.Caminul rezidential pentru copilul cu dizabilitati
                         5.Birou Educatie
                         6.Compartiment Contabilitate Administrativ
 
  I.Case de tip familial pentru copilul normal
 
 Categoria de beneficiari:băieti şi fete cu vârsta între 7-24 ani,proveniti din familii cu multi copiii  fără conditii materiale necesare,orfani de unul sau ambii părinti,aflati în situatie de risc,de abandon scolar,copii neglijati,care frecventează cursurile scolare în cadrul Colegiului Alexandru cel Bun,respectiv în cadrul Scolii gimnaziale nr 3,Scolii gimnaziale nr.1,Scolii gimnazile nr.2
 
   II.Case de tip familial pentru copilul cu dizabilităti:
   
   Categoria de beneficiari :băieti şi fete cu vârsta între 7-24 ani,proveniti din familii cu multi copii,fără conditii materiale necesare,orfani de unul sau ambii părinti,aflati în situatie de risc,de abandon scolar,copii neglijati,care frecventează cursurile în învătământ special în cadrul Centrului Scolar pentru Educatie Inclusivă”Sf Andrei”Gura Humorului
 
   III.Apartamente sociale pentru tinerii cu dizabilităti
    
  Categoria de beneficiari:tineri cu dizabilităti cu vârsta între 16-26 ani,aflati în anii terminali de studiu sau tineri absolventi,care beneficiază de sprijin şi asistentă în vederea facilitătii integrării socio-profesionale
 
 IV.Caminul rezidential pentru copilul cu dizabilitati
 Adresa:  str.Parcului ,nr.1-3, functioneaza in internatul CSEI “Sf.Andrei”Gura Humorului,in baza unui contract de comodat,incheiat intre conducerea DGASPC Suceava si conducerea CSEI Gura Humorului pana la mutarea copiilor in noua locatie construita prin proiectul PIN 1
                          Categoria de beneficiari :baieti si fete ,incadrati diferite grade de handicap (de la DMU pana la  DMSevera) ,cu varste cuprinse intre 13-23 ani,,proveniti din familii cu multi copii,conditii materiale precare,familii dezorganizate,asistenti maternali profesionisti ..                      
                           
                           Serviciile oferite in cadrul caselor de tip familial si a apartamentelor sunt:
              -Gazduire in conditii apropiate  de cele de tip familial pentru copii/tineri cu si fara dizabilitati pe perioada mentinerii active a hotararii de plasament emisa de CPC /sentintei  civile emisa de instanta,pana la identificarea unei solutii de reintegrare in familia naturala/largita, adoptie,reintegrare sociala si socio-profesionala.       
              -Asistenta sociala,medicala,psihologica;
              -Recuperare si reabilitare;
             -Educatie  informala si non-formala;
             -Socializare si petrecerea timpului liber;
             -Formare si dezvoltare deprinderi de viata independenta;
             -Reintegrare familiala  si sociala;
             -pregatirea reintegrarii socio-profesionale a tinerilor care au deposit varsta de 18 ani;
             -dezvoltarea autonomiei sociale a tinerilor;
             -identificarea unor solutii de perspective pentru viitorul social si professional al tinerilor                     
       Pentru educarea atitudinilor fată de risc, pentru un comportament sănătos ,pentru a evita manipularea, atitudinea gresită sau perpetuarea în situatii precum abuzul, violenta, traficul etc este importantă comunicarea directă cu specialistii si autoritătile locale.                
      Cel mai important proiect pentru serviciul nostru finalizat la sfarsitul anului 2013, ca locatie fizica, face parte dintr-un proiect de interes national - Dezinstitutionalizare si Recuperare-Inchiderea Caminului rezidential  Gura Humorului.
      Proiectul  a vizat infiintarea a patru case de tip familial si a unui centru de recuperare, cu o capacitate de 64 de locuri, fiind un raspuns pertinent fata de incapacitatea institutiilor mari de a oferi servicii de stimulare si asistenta in conformitate cu nevoia fiecarui copil si pentru a –i  mari sansele de recuperare medico- sociale.
  1. Centrul de recuperare – capacitate – 64 locuri

Gura Humorului, str. Moldovei 40, Tel 0230/233170

- Casa de tip familial „Sidorovici” Gura Humorului– capacitate – 12 locuri

 Gura Humorului, str. Lt.Marceanu nr.18 , Tel 0230/235089;

 

  1.  Apartament  nr.1 – capacitate- 5 locuri

Gura Humorului, str, Cetăţii nr.6, bl.6, .B, ap.3, tel. 0731199721

  1.  Apartament  nr.2  – capacitate- 6 locuri

- Gura Humorului, P-ţa Republicii nr.19, bl.T 850, sc.C, ap.10, tel. 0731199722

       4. Apartament  nr.3 copil cu dizabilităţi– capacitate- 6 locuri

Gura Humorului, str. Milcov, bl.14B , sc.C, ap.14, tel. 0731199723

  1. Apartament  nr.4 copil cu dizabilităţi– capacitate- 5 locuri

- Gura Humorului, str. Milcov, bl.11, sc.A, ap.2, tel. 0731199726

       6. Apartament  nr.11  copil cu dizabilităţi– capacitate- 5 locuri

- Gura Humorului, str. Cetăţii , bl.4, sc.A, ap.1, tel.0731199731

       7.  Apartament  nr.12 copil cu dizabilităţi– capacitate- 6 locuri

Gura Humorului, str. Cetăţii, bl.6, sc.C, ap.6, tel. 0731199724

       8.Casa de tip familial nr. 6 – capacitate- 12  locuri

- Gura Humorului, str. M-rea Humorului nr.108, tel. 0230/238126

      9.Casa de tip familial  nr.7  copil cu dizabilităţi– capacitate- 12  locuri

Gura Humorului, str. Ştefan cel Mare nr.3, tel.0230/233170; 0731199727

    10. Casa de tip familial  „Iris”  pentru copilul cu dizabilităţi– capacitate- 16  locuri

- Gura Humorului, str. Moldovei 40, tel.0230/233170, 0751104953

     11. Casa de tip familial  „Lotus”  pentru copilul cu dizabilităţi– capacitate- 16  locuri

- Gura Humorului, str. Moldovei 40, te. 0230/233170, 0731/199703

     12. Casa de tip familial  „Orhideea”  pentru copilul cu dizabilităţi– capacitate- 16  locuri

- Gura Humorului, str. Moldovei 40, tel. 0230/233170, 0734995883

     13. Casa de tip familial  „Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi– capacitate- 16  locuri

- Gura Humorului, str. Moldovei 40, tel. 0230/233170, 0725682066

    14. Apartament « Licurici » – capacitate- 5  locuri

- Gura Humorului, str. Cetăţii, bloc 6, scara D, ap1, tel. 0731199725

Inapoi