X

Serviciile Multifunctionale de Tip Rezidential Suceava

 SERVICIILE MULTIFUNCTIONALE DE TIP REZIDENTIAL SUCEAVA 

- Modul de tip familial « Micul Prinţ »

Suceava, str. Dragoş Vodă nr.10, tel.0230/551449 

-Casa de tip familial « Colţ Alb »

Suceava, B-dul George Enescu 18A, tel.07311999660

-Centrul de plasament “Speranţa” Suceava

Suceava , str. Oituz  nr. 15, tel.0230/520771

- Apartament social  nr. 1 Suceava

Suceava, str. Tineretului nr.8, bl.127, sc.D, ap.2, tel. 0731199696

 Servicii Multifunctionale de Tip Rezidential Suceava

Centrul de plasament ,,Speranţa” - serviciu de protecţie de tip rezidenţial

Scurt istoric:

 Centrul de plasament ,,Speranţa” Suceava a fost dezvoltat pe fosta structură a Casei de Copii Preşcolari. În data de 30 iunie 1998 a fost preluat de laInspectoratul Şcolar Suceava de către Consiliul Judeţean Suceava şi a primit denumirea de Centrul de Plasament nr.2; prin Hotărârea Consiliului Judeţean din 25.07.2000 se primeşte denumirea de Centrul de Plasament ,,Speranţa” Suceava.

Organizare şi funcţionare:

 

În prezent, Centrul de Plasament,,Speranţa” Suceava este o structură funcţională în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ce este subordonată Consiliului Judeţean Suceava.

Clădirea este dotată cu centrală proprie pe gaz metan.

Centrul este mobilat şi amenajat adecvat nevoilor copiilor, ţinând cont de vârstă, tradiţii etnice şi culturale.

Fiecare copil beneficiază de un spaţiu propriu compus din pat, dulap compartimentat, birou, sursă de lumină, scaun, covor, perdele, rafturi pentru cărţi.

În sala de zi, copiii beneficiază de televizor, bibliotecă, spaţiu adecvat pentru studiu, recreere şi socializare.

Centrul de Plasament ,,Speranţa” are o capacitate de 50 locuri (băieţi şi fete) pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din punct de vedere social, care au avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Copiii/tinerii provin din municipiul Suceava şi de pe raza judeţului Suceava, cu vârste cuprinse între 3-26 ani, elevi şi studenţi.

Fiind instituţie de tip rezidenţial, acest lucru înseamnă că un număr de 50 copii şi tineri, elevi de şcoală generală, liceu/colegiu (număr fluctuant), locuiesc şi servesc masa, sunt îngrijiţi şi educaţi în regim intern, învăţând în unităţile şcolare din municipiu.

Un număr de 25 de studenţi au statut de asistaţi ai centrului, aceştia locuind şi servind masa în căminele studenţeşti ale universităţilor şi în apartamentul social din cartierul Cuza Voda I, Suceava şi care este arondat tot unităţii noastre în scopul socializării şi integrării lor în comunitate.

Obiectivul general:

Îngrijirea, găzduirea, educarea şi pregătirea în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale a copiilor aflaţi în dificultate,

Misiunea centrului este identificată cu obiectivul general şi intitulată:

,,Să-i învăţăm pe copii să se ajute singuri pentru că ei la rândul lor să-i poată ajuta pe alţii”

 Obiective specifice:

 Respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;

 Modificarea percepţiei copiilor instituţionalizaţi conform căreia ,,ei ar fi altfel decât cei din familiile normale”;

 Elaborarea unor strategii de recuperare, socializare şi integrare socială a copiilor defavorizaţi, aflaţi temporar în dificultate;

 Identificarea unor alternative la instituţionalizare conform vârstei copiilor şi a situaţiei familiei naturale prin reintegrare în familia naturală, familia extinsă, familie de plasament sau adopţii;

 Asigurarea confortului psihic şi a timpului necesar unei vieţi armonioase în perioada în care copiii beneficiază de serviciile în sistem rezidenţial;

 Igiena şi îngrijirea personală;

 Educaţie şi instruire pentru viaţă independentă (dezvoltarea unor deprinderi de viaţă armonioasă);

 Hrană şi îngrijire( copiii să beneficieze de o alimentaţie sănătoasă);

 Integrare socială şi profesională;

 Promovarea accesului la libera informaţie şi la libera exprimare a opiniei copiilor.

Dezvoltarea copilului în cadrul centrului este asigurată prin condiţii cât mai apropiate de mediul familial (în limita posibilităţilor materiale şi logistice).

Protecţia copilului/tânărului din centru se limitează la o perioadă determinată pentru care a fost instituţionalizat conform aprobării Comisiei pentru Protecţia Copilului, făcându-se eforturi pentru asigurarea şi crearea unor condiţii cât mai apropiate de cele ale unor familii normal constituite:

-viaţa şi dezvoltarea în toate privinţele exigente a copilului (inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale);

-îngrijirea corespunzătoare şi securitatea socială;

-protecţia împotriva oricărei forme de abuz sau maltratare;

-identitatea şi istoria proprie;

-intimitatea persoanei asistate;

-păstrarea şi dezvoltarea legăturilor cu familia copilului şi alte persoane importante pentru copil, reintegrarea sa în familie;

-standarde de viaţă corespunzătoare;

-prevenirea îmbolnăvirilor şi promovarea sănătăţii copiilor (alimentaţie corespunzătoare, respectarea necesarului de calorii şi vitamine, nutriţie corespunzătoare din punct de vedere caloric şi valoric);

-intervenţie personalizată pentru fiecare copil, echipa pluridisciplinară propunând un plan de servicii personalizat care este adaptat particularităţilor copilului sau tânărului (inclusiv activităţi de consiliere);

-copiii au o relaţie firească cu personalul unităţii, bazată pe respect.

Centrul de Plasament ,,Speranţa” manifestă preocupare pentru:

     1. Asigurarea condiţiilor optime de locuit:

ambianţa generală;

spaţii igienico-sanitare;

dormitoare;

spaţii pentru servirea/prepararea hranei;

locaţii pentru studiu;

condiţii pentru petrecerea timpului liber;

loc special pentru vizite;

     2. Îngrijirea, socializarea, educarea copilului/tânărului:

asigurarea condiţiilor de igienă şi îngrijire;

dezvoltarea afectivităţii şi independenţei;

asigurarea condiţiilor pentru intimitate;

educaţie informală şi non-formală;

creşterea gradului de socializare a copilului din cadrul centrului;

     3. Reintegrarea socială şi familială:

reintegrarea în familie şi societate;

integrare profesională;

   4. Promovarea accesului la informaţii şi la libera exprimare a opiniilor copilului:

exercitarea dreptului la opinie;

dezvoltarea nivelului de cunoştinţe despre activitatea socială şi chiar politică;

   5. Implicarea permanentă a comunităţii în protecţia copilului aflat în dificultate;

   6. Toate evenimentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului se notifică în scris serviciului public specializat pentru protecţia copilului;

   7. Copilul trebuie să se afle permanent în siguranţă, atât în unitate, cât şi în afara unităţii.

   8. Menţinerea relaţiilor personale ale copilului.

Favorizăm menţinerea relaţiilor personale ale copilului acolo unde există prin:

 • vizite
 • telefon
 • scrisori şi mesaje telefonice
 • internet

Copiii pot fi contactaţi de către persoanele apropiate la sediul unităţii, cu acordul sau în prezenţa persoanelor responsabile, astfel că ei pot:

 • onora anumite invitaţii;
 • vizita anumite familii, colegi;
 • merge în excursii sau cantonamente (în ţară şi în străinatate);
 • viziona spectacole,ceremonii, etc;
 • participa la activităţi recreative sau spectacole de muzică, dans, sport, inclusiv ceremonii religioase.
 
MODULUL DE TIP FAMILIAL,,MICUL PRINT”

1. Denumirea serviciului social: Modulul de Tip Familial,,Micul Prinţ”
     Modulul de Tip Familial,,Micul Prinţ” este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial cu sediul în municipiul Suceava, str.Drogoş Vodă, nr.10, având locaţia situată lângă Colegiul Naţional,,Ştefan cel Mare”Suceava , Palatul Copiilor Suceava. Modulul functioneaza de la data de 1 ianuarie 2010.
     În prezent este un serviciu de ocrotire de tip rezidenţial din cadrul Servicii Multifunctionale de Tip Rezidenţial Suceava.
    Modulul de Tip Familial,,Micul Prinţ” are o capacitate de 12 locuri(băieţi şi fete) pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din punct de vedere social care au avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Instanţei Judecătoreşti Suceava.
 
Copiii/tinerii provin din municipiiul Suceava şi de pe raza judeţului Suceava, cu vârste cuprinse între 3-18, elevi şi preşcolari.
Fiind instituţie de tip rezidenţial, acest lucru înseamnă că un număr de 17 copii şi tineri, elevi de şcoală generală, liceuşi grădiniţă(număr fluctuant), locuiesc ,servesc masa şi sunt îngrijiţi şi educaţi în regim intern- învăţând în unităţile şcolare din municipiu.
Admiterea în unitate se realizează conform legislaţiei în vigoare în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau după caz de Instanţa Judecătorească în urma unei evaluări complexe a nevoilor specifice ale copilului de către specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava
Modulul de Tip Familial,,Micul Prinţ” oferă copiilor îngrijire conform Ordinului nr.21 privind SMO pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial si a Legii nr.272/2004, Ord.nr.95/2006, Ord.nr.286/2006 cu privire la normele metodologice pentru intocmirea Planului Individual de Protectie.
Serviciul de asistenţă socială specializată asigură rezidenţilor un mediu cât mai apropiat de mediul familial astfel încât ei sunt participanţi direcţi la activităţile desfăşurate în interiorul centrului.
Tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor:
 • -găzduire pe perioadă determinată
 • -suport emoţional şi consiliere psihologică
 • - consiliere psihologică pe brobleme de abadon şi traumă;
 • - consiliere psihologică pe probleme de adaptare la etape de vârstă;
 • - consilierea familiei;
 • - fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune;
 • - persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare(discuţii libere, ascultare activă,empatie,susţinere).
 • - servicii de asistenţă socială:
 • - consiliere;
 • - evaluare şi reevaluarea cazurilor;
 • - analiza anchetelor sociale,vizite la domiciliul familiei;
 • - identificare,investigare;
 • - întocmire şi revizuire planurilor individualizate de protecţie;
 • - educare
La internarea în centru este evaluată situaţia actuală a copilului şi în functie de problemele şi nevoile specifice identificate se realizează un plan individualizat pe o perioadă determinată, urmărindu-se de asemenea şi obiective pe termen scurt, mediu şi lung care pe lângă activităţile impuse de anumite evenimente în desfăşurare vor avea în vedere cu un caracter permanent dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală.
 • - copiii sunt antrenaţi în activităţile gospodăreşti ale casei,primind responsabilităţi în ceea ce priveşte calitatea muncii lor;
 • - copiii participă cu opţiuni preferenţiale la întocmirea meniului;
 • - exprimarea opiniei cu privire la alegerea echipamentului (culoare,model,);
 • - antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei,debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului);
 • - supravegherea activităţii şcolare
 • - colaborare cu profesorii de la şcoală;
 • - participarea la bursa locurilor de muncă;
 • - contactarea unor persoane fizice sau juridice în vederea găsirii unui loc de muncă.
-socializare şi petrecerea timpului liber
 • - folosirea timpului liber după preferinţe. Conform vârstei copiii sunt antrenaţi în timpul liber în diverse activităţi recreative în centru (emisiuni tv, jocuri la calculator, jocuri în aer liber în curtea unităţii, la balansoar sau la leagăn, plimbări, vizite la colegi,excursii);
 • - organizarea de mese festive, mici petreceri cu ocazia zilelor de naştere sau a numelui;
 • - petrecerea sărbătorilor creştine în mod tradiţional (meniu tradiţional, obiceiuri Moş Crăciun).
- reintegrare familială şi comunitară
 • - consilierea familiei sau a familiei lărgite;
 • - conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;
 • - informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • - încurajarea menţinerii legăturii cu familia;
 • - informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • - educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;
 • - explicarea normelor sociale de comportament;
 • - oferirea de modele pozitive de comportament;
 • - formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.
- sprijin pentru o viaţă independentă
Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în centru - la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber, la stabilirea meniurilor ,la achiziţia hainelor. Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire .Ei sunt încurajaţi, învăţaţi şi sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual, formarea unor deprinderi de autonomie personală, deprinderi de conduită în societate.
 • - finalizarea studiilor;
 • - monitorizarea cel puţin 3 luni după ieşirea din sistemul de protecţie;
 • - educaţie pentru sănătate şi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, metodele de contracepţie.
Rezultatele preconizate ale activităţii:
 • -adaptarea optimă a beneficiarilor în comunitate;
 • -menţinerea realţiilor cu familia ,reintegrarea în familie;
 • -ameliorarea consecinţelor comportamentale legate de trauma de abandon;
Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
-integrarea în comunitate a unor persoane pregătite pentru viaţă independentă şi adaptate
social , fără probleme de comportament şi acte antisociale;
Anul trecut s-au mai desfăşurat următoarele acţiuni :
 • vizite la obiectivele turistice şi culturale din judeţului Suceava ( Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Etnografic Suceava, Muzeul Tradiţiilor Bucovinene etc.)

 • vizite la obiectivele turistice şi culturale din judeţului Suceava (, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Cetatea de Scaun a Sucevei, Salina Cacica, Muzeul Etnografic Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul Tradiţiilor Bucovinene, Observator, Biblioteca Judeţeană Suceava, etc.)

 • la Biblioteca Judeteana o parte dintre copii participa la ore de pregatire pentru obiectele de examene:lb.romana ,matematica ,chimie;

 • activităţi de recreere: ieşiri in week-end în aer liber(parcuri,bradul si ornamentele din centrul orasului), cofetării, participarea la diferite actiuni organizate in luna decembrie cu ocazia sarbatorilor de iarna:pregatirea pentru serbari(colinde,poezii,cantece,uraturi),activitati cu copiii de la alte scoli cu care avem parteneriate(jocuri,sezatoarea,,,Ca la noi”, activitati de socializare etc),participarea la campania,,Daruind vei dobandi” si participarea la concursul judetean,,Colind de Craciun”

 • participarea la slujbe religioase.

 • în perioada verii copii rezidenţi în cadrul Modului de Tip Familial ,,Micul Prinţ” au fost plecaţi în tabără la Costineşti.

Totodată în această perioadă au beneficiat de activităţi voluntare ale studenţilor din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, Secţia asistenţă socială, care au desfăşurat diverse acţiuni cu copiii: activităţi ludice, teme, jocuri cu tematică sportivă şi muzicală, etc.
Toate acestea au avut ca obiective: asigurarea unui mediu familial, promovabilitatea şcolară, prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea deprinderilor de viaţă, dezvoltarea atitudinilor pro-sociale şi o posibilă reintegrare în familie.
 
CASA TIP FAMILIAL „COLŢ ALB” SUCEAVA
 
    Denumirea serviciului social: Suport şi asistenţă pentru copii aflaţi în dificultate în CASA TIP FAMILIAL „COLŢ ALB” SUCEAVA
    Centrul este amplasat în oraşul Suceava, B-dul George Enescu nr.16 A, într-o zonă accesibilă pentru toţi memebrii comunităţii, cu mijloace de transport în apropiere. Centrul dispune de o curte largă dotată cu parc de joacă, livadă de pomi fructiferi.
În sala de zi copiii beneficiază de acces la televizor, video, calculator, bibliotecă, spaţiu adecvat pentru recreere şi socializare.
    Copiii au acces la spaţii igienico-sanitare, în condiţii de respectare a demnităţii şi intimităţii personale, igienizate corespunzător, asigurate cu apă caldă şi rece.
   Casa de Tip Familial „Colţ Alb” Suceava asigură copiilor un mediu cât mai apropiat de mediul familial astfel încât ei sunt participanţi direcţi la activităţile desfăşurate în interiorul centrului.
Din cei 15 copii cu vârste cuprinse între 3 ani – 22 ani, 13 copii frecventează cursurile învăţământului de masă din Suceava, iar doi sunt preşcolari la Grădiniţa „Piticot” Suceava.
Activitatea de educaţie în centru se efctuiează în general pe grupe ţinându-se cont de vârstă copilului/tânărului, nivelul de dezvoltare a copilului/tânărului şi capacitatea de a înţelege, asimila şi asculta;
Misiunea centrului este: „ Suntem familia care te ajută să creşti om între oameni”
Obiective generale şi activităţi specifice:
1. Crearea unui mediu familial pentru 15 copii , cu scopul de a le asigura o creştere şi o dezvoltare armonioasă pe perioada plasamentului în centru;
Activităţi
 • - pentru a crea un mediu familial copiilor fiecare dormitor este personalizat în funcţie de preferinţele şi nevoile lor:
 • - dotarea cu jucării viu colorate ,din diferite materiale pentru copii mai mici, zugrăvirea pereţilor în culori vii, în funcţie de gustul fiecăruia, postere reprezentând idolii preferaţi, prezenţa unui căţel de casă al copiilor;
 • - programul de servire a meselor este în funcţie de programul şcolar şi nevoile copilului;
 • - folosirea timpului liber după preferinţe. Conform vârstei copiii sunt antrenaţi în timpul liber în diverse activităţi recreative în centru ( emisiuni tv, filme la video, jocuri la calculator, jocuri în aer liber în curtea unităţii, la balansoar sau la leagăn, plimbări, vizite la colegi, excursii);
 • - copiii sunt antrenaţi în activităţile gospodăreşti ale casei,primind responsabilităţi în ceea ce priveşte calitatea muncii lor;
 • - copiii participă cu opţiuni preferenţiale la întocmirea meniului;
 • - exprimarea opiniei cu privire la alegerea echipamentului (culoare, model, material);
 • - fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune
 • - persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare (discuţii libere, ascultare activă, empatie, susţinere);
 • - organizarea de mese festive, mici petreceri cu ocazia zilelor de naştere sau a numelui;
 • - petrecerea sărbătorilor creştine în mod tradiţional ( meniu tradiţional ,obiceiuri, Moş Crăciun..).
2. Elaborarea unui plan individual de protecţie specific fiecărui copil pentru a asigura nevoile şi a dezvolta abilităţile necesare formării unui individ capabil să se integreze în societate în momentul părăsirii sistemului de protecţie.
La internarea în centru este evaluată situaţia actuală a copilului şi în functie de problemele şi nevoile specifice identificate se realizează un plan individualizat pe o perioadă de determinată , urmărindu-se de asemenea şi obiective pe termen scurt , mediu şi lung care pe lângă activităţile impuse de anumite evenimente în desfăşurare vor avea în vedere cu un caracter permanent dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală.
Acest plan este adus la cunoştinţa copilului în funcţie de gradul său de maturitate în vederea unei realizări optime a obiectivelor propuse.
Obiective specifice pe termenscurt - satisfacerea nevoilor imediate
Activităţi
 • discuţii libere pentru indentificarea nevoilor;
 • implicarea şi susţinerea în găsirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor;
 • orientare şcolară - înscrierea într-o formă de învăţământ în funcţie de vârstă;
 • susţinerea integrării optime în noul colectiv de şcoală;
 • evaluare şi eventuale intervenţii asupra stării de sănătate.

Obiective specifice pe termenmediu

       1 .Formarea deprinderilor de autonomie personală

Activităţi

 • iniţierea copilului în respectarea unui program (ora de trezire, efectuarea igienei individuale, servirea meselor, orarul şcolar, folosirea timpului liber);
 • antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei, debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului);

  2 . Formarea unei conduite sociale

Activităţi

 • educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;
 • explicarea normelor sociale de comportament;
 • oferirea de modele pozitive de comportament;
 • formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.

Obiective specifice pe termenlung

- integrarea sau reintegrarea familială.

3. Menţinerea legăturii cu familia sau familia lărgită a copilului având în vedere posibilităţile de reintegrare

Activităţi

 • consiliearea familiei sau a familiei lărgite;
 • conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia.

    4. Orientare şcolară şi profesională, pregătirea pentru viaţă personală şi socială

Activităţi

 • supravegherea activităţii şcolare;
 • colaborare cu profesorii de la şcoală;
 • participarea la bursa locurilor de muncă;
 • contactarea unor persoane fizice sau juridice în vederea găsirii unui loc de muncă - consilierea familiei;
 • conştientizarea copilului de apartenenţă la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia;
 • formarea unor deprinderi de autonomie personală, deprinderi de conduită în societate;
 • finalizarea studiilor;
 • monitorizarea cel puţin 3 luni după ieşirea din sistemul de protecţie.

    5. Perfecţionarea personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate copiilor

Activităţi

 • participarea personalului la cursuri de perfecţionare;
 • participarea la schimburi de experienţă;
 • organizarea de discuţii cu temă pe anumite probleme ale copiilor;
 • instruire pe anumite teme cu supervizare.

     6. Reamenajarea centrului

Activităţi

 • mansardarea –amenajarea unui spaţiu pentru depozitare, spaţii pentru birouri de consiliere;
 • amenajarea unui teren de baschet dotat cu coş de baschet.

     7. Deschiderea către comunitate

Activităţi

 • întocmirea unor Contracte de Parteneriat cu diverse unităţi şcolare;
 • efectuarea unor activităţi extraşcolare în scopul mediatizării prezenţei noastre în societate;
 • participarea activă a copiilor la diverse concursuri şi olimpiade.

Proiecte şi evenimente desfăşurate

 • Organizarea aniversării zilelor de naştere pentru toţi copiii/tinerii aflaţi în plasament la CTF „Colţ Alb” Suceava. Aceştia s-au bucurat de un meniu special şi au avut ca invitaţi prieteni din comunitate, colegi şi chiar pe cineva din familie;
 • Cu ocazia Sărbătorilor de Paşti copii/tineri din Casa de Tip Familial „Colţ Alb” Suceava, au petrecut împreună, bucurându-se de o masă tradiţională oferita de părintele Hostiuc Florin şi mici cadouri oferite de SC Auchan Romania SA şi Club 41 România, reprezentat de către domnul George Petrescu;
 • Copiii/ tinerii din centru au participat la slujba de Înviere, mergând cu coşul la sfinţit, respectând şi păstrând tradiţia;
 • Pe data de 1 Iunie Ziua Internaţională a copiilor, odată cu închiderea proiectului „Ajutor la teme” organizat de Biblioteca Bucovinei „I:G. Sbiera” Suceava, a avut loc festivitatea de premiere a copiilor care au beneficiat de meditaţii şi premierea copiilor care s-au remarcat prin rezultate bune la învăţătură;
 • In cadrul proiectului „ Să ne facem viaţa frumoasă unii altora!”, copiii/ tinerii din centru s-au împrietenit cu elevi de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, legând prietenii şi socializând.
 • Pe data de 18.06.2013, 2 elevi de clasa a II-a au participat împreună cu colegii de clasă şi d-na învăţătoare, în excursie pe traseul Suceava – Botoşani – Vorona - Suceava
 • Pe data de 23 - 24.06.2013, o eleva de clasa a XI-a a participat împreună cu colegii de clasă şi d-na dirigintă în excursia din data de 23, 24 iunie 2013 pe traseul Suceava- Câmpulung Moldovenesc - Suceava.
 • În vacanta de vara copiii au mers în tabără la Costineşti;
 • În luna septembrie o minoră a fost înscrisă la solicitarea ei la cursuri de pian.
 • În data de 04.10.2013, cu ocazia campaniei intitulată „Dăruind, vei dobândi!”, copiii de la Casa de Tip Familial „Colţ Alb” Suceava au desfăşurat o activitate educativă cu tema „Toamna un vis, o mângâiere, un anotimp plin de culoare!”, avându-i cainvitaţi pe membrii Clubului „Lions” Suceava.
 • În perioada Sărbătorilor de iarnă membrii Clubului Lions împreuna cu managerul magazinelor ,,La Strada” l-au trimis pe Moş Craciun la ,,prietenii’’ lor de la Centrul de Plasament „Colt Alb” din Suceava aducându-le un strop de bucurie.
 • De asemenea copii/tinerii din Casa de Tip Familial „Colţ Alb” Suceava au fost invitaţi de membrii Clubului 41 România la restaurantul Casei Bucovinene unde cinat împreună cu aceştia, iar „Moşul” le-a împărţit copiilor cadouri personalizate.

Inapoi