X

Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul copilului -Echipe mobile (Gura Humorului, Siret, Fălticeni)

Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul copilului

Suceava, str. Dragoş Vodă nr.10, tel. 0230/551449

rodicailisei@yahoo.com

Rodica Ilisei tel. 0731199696

-Echipe mobile (Gura Humorului, Siret, Fălticeni)

 

1. Denumirea serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat

      Centru de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi ExploatatTip serviciu de protecţie, cărui rol principal este asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiu copiilor aflaţi în situaţii de risc. Are cu sediul în municipiul Suceava, str.Drogoş Vodă, nr.10, având locaţia situată lângă Colegiul Naţional,,Ştefan cel Mare”Suceava , Palatul Copiilor Suceava.

      În prezent este un serviciu de ocrotire din cadrul Serviciilor Multifunctionale de Tip Rezidenţial Suceava, dezvoltat pe fosta structură a Clubului de Aeromodelism Suceava , înfiinţat în august 2002, iar primul centrul de urgenţă s-a deschis în 1970.

       Centrul are o capacitate de 15 locuri(băieţi şi fete) pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din punct de vedere social care au avizul Comisiei pentru Protecţia Cop

ilului şi a Instanţei Judecătoreşti Suceava.

Copiii/tinerii provin din municipiiul Suceava şi de pe raza judeţului Suceava, cu vârste cuprinse între 2-18.

Categoria de persoane beneficiare (precizaţi numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-economice ale acestora)

Centrul găzduieşte un nr.fluctuant de copii / tineri care provin din familii dezorganizate sau monoparentale, familii fără posibilităţi de întreţinere a acestora, copii orfani sau copii abuzaţi sau în situaţie de risc.

În centrul de primire pot beneficia de servicii copiii aflaţi în una dinsituaţiile următoare:

-copii abuzaţifizic (rele tratamente prin acţiune, rele tratamente prin inacţiune), psihic, sexual.

-copii neglijaţi

- copii despărţiţi din motive obiective de părinţii săi;

- copii abandonaţi;

- copii delicvenţi.

Denumirea serviciului sugerează principalele caracteristici:

primire - caracter rezidenţial - copilul este protejat şi găzduit şi i se oferă condiţii de cazare, hrană, îngrijire, educaţie;

în regim de urgenţă - în acest serviciu copilul în dificultate este primit imediat, fără a aştepta rezultatele unei proceduri îndelungate de stabilire a unei măsuri de protecţie: copilul este protejat în acest centru pe o perioadă de timp determinată, cât mai scurtă (maximum 30 zile).Centrul este organizat astfel încât să asigure permanenţa serviciilor de primire şi intervenţie primară în caz de urgenţă;

de evaluare - odată cu găzduirea copilului în centru începe procedura de evaluare complexăa situaţiei acestuia în vederea reintegrării familiale sau a pregătirii aplicării unormăsuri de protecţie vizând copilul şi familia sa.

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat oferă copiilor îngrijire conform Ordinului nr.21 privind SMO pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, legii nr.272/2004, Or.nr.89/2004, Or.nr.177/2003 privind telefonul copilului.

Serviciul de asistenţă socială specializată asigură beneficiarilor un mediu cât mai apropiat de mediul familial astfel încât ei sunt participanţi direcţi la activităţile desfăşurate în interiorul centrului.

Asigurarea hranei- copii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă , hrănitoare, adaptată nevoilor legate de dietă.

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

Tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor:

-găzduire pe perioadă determinată

- îngrijirea specială şi securitate socială

- protecţie împotriva oricărei forme de abuz sau maltratare

- exprimare liberă

- intimitatea propiei persoane

- odihnă, joc

- informare din diverse surse

- libertatea spirituală, religioasa a conştiinţei şi cuvântului

Suport emoţional şi consiliere psihologică

- consiliere psihologică pe probleme de abadon şi traumă;

- consiliere psihologică pe probleme de adaptare la etape de vârstă;

- consilierea familiei;

- fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune;

- persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare(discuţii libere, ascultare activă,empatie,susţinere).

 Educare

 La internarea în centru este evaluată situaţia actuală a copilului şi în functie de problemele şi nevoile specifice identificate se realizează un plan individualizat pe o perioadă determinată.

 

- copiii sunt antrenaţi în activităţile gospodăreşti ale casei, primind responsabilităţi în ceea ce priveşte calitatea muncii lor;

- antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei,debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului)

Socializare şi petrecerea timpului liber

- folosirea timpului liber după preferinţe. Conform vârstei copiii sunt antrenaţi în timpul liber în diverse activităţi recreative în centru (emisiuni tv, jocuri în aer liber în curtea unităţii, la balansoar sau la leagăn, plimbări, vizite la colegi,excursii);

- organizarea de mese festive, mici petreceri cu ocazia zilelor de naştere sau a numelui;

- petrecerea sărbătorilor creştine în mod tradiţional (meniu tradiţional, obiceiuri Moş Crăciun).

Reintegrare familială şi comunitară

- consiliearea familiei sau a familiei lărgite;

- conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;

- informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;

- încurajarea menţinerii legăturii cu familia;

- informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;

- educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;

- explicarea normelor sociale de comportament;

- oferirea de modele pozitive de comportament;

- formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.

 Sprijin pentru o viaţă independentă

Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în centru.

Durata în timp estimată: perioadă delimitată- max.48 ore sau trei săptămâni

Rezultatele preconizate ale activităţii:

-adaptarea optimă a beneficiarilor în comunitate;

-menţinerea realţiilor cu familia ,reintegrarea în familie;

-ameliorarea consecinţelor comportamentale legate de trauma de abandon;

Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:

-integrarea în comunitate a unor persoane pregătite pentru viaţă independentă şi adaptate social , fără probleme de comportament şi acte antisociale;

2. Echipele Mobile
Descriere:
      Sistemul echipei mobile a fost implementat la nivelul judeţului Suceava în septembrie 2002, prin finanţarea Oficiului Phare, prin dezvoltarea parteneriatelor cu Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Blijdorp-Belgia, Asociaţia Blijdorp-România, Fundaţia „O Nouă Viaţă”, Siret. Proiectul „Regăsirea” a fost implementat, finanţat şi derulat pe o perioadă de 12 luni, sistemul fiind preluat în septembrie 2003 de către Consiliul Judeţean Suceava.
   Proiectul „Transfer Competenţe, Formare Abilităţi” – EXTINDERE ECHIPA MOBILĂ a reprezentat o extindere a Proiectului „Regăsirea” prin înfiinţarea a trei puncte de lucru în localităţile Gura Humorului, Fălticeni, Siret.
În decembrie 2009 echipele mobile au fost preluate în structura DGASPC Suceava urmărindu-se continuarea activităţilor din cadrul Proiectului Phare „Transfer Competenţe, Formare Abilităţi” – EXTINDERE ECHIPA MOBILĂ.
      Echipele Mobile au ca obiectiv principal să asigure transferul de competenţe şi de cunoştinţe specialist-familie, în ceea ce priveşte metode eficiente de recuperare, terapie, reabilitare a copiilor cu dizabilităţi şi a copiilor preşcolari lipsiţi de grija ambilor părinţi sau a părintelui unic susţinător în situaţia în care aceştia sunt plecaţi în străinătate, aflaţi la domiciliu - prin activităţi de asistenţă socială, psihologie, logopedie şi kinetoterapie (în comunitate). Fiecare echipă mobilă este compusa din 5 membri, respectiv: 2 asistenţi sociali, un psiholog, un logoped şi un kinetoterapeut.
      Echipele mobile realizează activităţi de informare şi relaţii cu comunitatea prin întrevederi cu autorităţile locale, în vederea găsirii celor mai bune strategii de informare şi sensibilizare a publicului în vederea eliminării problemelor cu care se confruntă familiile cu copii cu nevoi speciale : marginalizare, dezintegare socială şi şcolară, neabordarea corectă a dizabilităţilor copiilor.
      Echipele mobile oferă servicii copiilor cu dizabilităţi (aflaţi în familie sau în plasament) cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani şi copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani. În momentul de faţă echipele mobile oferă servicii unui număr de 125 de copii cu dizabilităţi şi 87 de copii lipsiţi de grija ambilor părinţi sau a părintelui unic susţinător.
     De precizat este faptul că, în general, timpul acordat unei şedinţe de lucru cu copilul împreună cu membrii familiei variază între 10 şi 70 de minute, în funcţie de posibilitatea şi capacitatea minorului de a-şi concentra atenţia, dar în acelaşi timp şi de disponibilităţile familiei de a recepţiona informaţiile transmise.
Munca echipelor se bazează în principal pe: relaţionare, comunicare, stabilire de strategii de lucru, organizarea componenţei echipei pentru fiecare caz în parte, organizarea programului zilnic al traseului, consilierea şi instruirea părinţilor, dezamorsarea posibilelor conflicte din comunitatea din care face parte familia, stabilirea
de contacte cu autorităţile si terapie.
Acţiuni de promovare a persoanelor cu dizabilităţi realizate sau la care au participat echipele mobile pe parcursul anului 2013 :
- 23.04. 2013- „ Maini dibace” organizată de DGASPC Suceava prin Serviciul Echipa Mobilă Gura Humorului &Complexul de Servicii pentru Copilul Aflat în Dificultate „Laurenţia Ulici” la Câmpulung Moldovenesc.
- 15.05.2013- Lansare de carte ,,Freamăt de speranţă,, - Sebastian Remus Crăciun în cadrul DGASPC Suceava- copil cu dizabilităţi aflat în atenţia Echipei Mobile Gura Humorului
- 17.05.2013 Lansare de carte ,,Freamăt de speranţă,, - Sebastian Remus Crăciun la Shopping City Suceava, în parteneriat cu Prima Intermedia Suceava şi Asociaţia Kontrast-E Suceava
- 31.05.2013 - activitatea „Împreuna- de Ziua Copilului” - organizată de DGASPC Suceava prin Complexul Terapeutic Ama-Deus& Alma Mater Siret, Serviciul Echipe Mobile- Echipa Mobilă Siret, Şcoala Generală Petru Mulat Siret, şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava.
- 10.06.2013 – Crossul copiilor cu dizabilităţi- organizat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Sf. Andrei,, Gura Humorului, la care au participat şi beneficiari ai Echipei Mobile
- 23.09 – 31.12.2013, Implicarea în campania ,, Dăruind, vei dobândi!’’ organizată de Asociaţia Kontrast-E, Asociaţia Multicare Suceava, Asociaţia S.A.V.E Suceava în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Colegiul Naţional « Ştefan cel Mare », Colegiul Naţional  « Petru Rareş » Suceava, Şcoala gimnazială nr. 3 Suceava, cu scopul colectării şi donării de jocuri, carşi, jucării, materiale şi rechizite şcolare în scopul facilitării accesului la educaţie, lectură şi recuperare pentru copiii şi adultii cu nevoi speciale, precum şi a personelor care provin din medii defavorizate, aflate în evidenţele D.G.A.S.P.C. Suceava
- 18.10.2013 – ,,Toamna îmbelsugată,,-activitate organizată de catre Echipa Mobila Gura Humorului în parteneriat cu Centrul pentru Copilul Aflat in Dificultate Gura Humorului-Ostra.
- 06.11.2013 – Donatie de carte pentru copiii aflaţi in plasament din mun. Campulung Moldovenesc - actiune desfaşurată în cadrul campaniei ,, Dăruind, vei dobândi!’’
- 22.11.2013 –acţiunea organizată în cadrul campaniei ,, Dăruind, vei dobândi!’’ în parteneriat cu Colegiul Naţional Spiru Haret Suceava "Suntem diferiţi dar totuşi egali"
- 29.11.2013 – întâlnire organizată la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava între studenţii de la asistenţă socială şi Sebastian Crăciun la care au participat si membrii echipei mobile Gura Humorului.
- 02.12.2013 – participarea la acţiunea,,Datini şi obiceiuri de Crăciun,, - spectacol organizat la sala Tisa a Hotelului Best Western Bucovina din Gura Humorului, de către Centrul pentru Copilul Aflat în Dificultate Gura Humorului-Ostra
- 03.12.2013 –,, Pledoarie Pentru Demnitate,, - marş organizat în municipiul Suceava, în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, urmat de un spectacol la Centrul Comercial Iulius Mall, organizat de către D.G.A.S.P.C. Suceava cu participarea tuturor centrelor şi instituţiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi.
- 11.12.2013 –,, Bucuriile Iernii,, - activitate organizată de către Echipa Mobila Falticeni, la sediul acesteia.
- 29.12.2013 – participarea la lansarea volumului de proza ,,To be or not Toby,, a beneficiarului Echipei Mobile Gura Humorului Sebastian Remus Crăciun, la Centrul Comercial Iulius Mall din Suceava.
 
 

Inapoi