X
 • Rezultate concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  FINALE

        la concursul organizat  începând cu data de  26.04.2018 

  pentru ocuparea a 10 posturi de asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  BUCȘĂ MIRELA VASILICA

  80,33 puncte

  72,33 puncte

  76,33 puncte

  ADMIS

  COTIN MIHAIELA

  62,00 puncte

  75,66 puncte

  68,83 puncte

  ADMIS

  HRENIUC MARIUS ROMEO

  63,00 puncte

  70,00 puncte

  66,50 puncte

  ADMIS

  VASILICĂ GHEORGHE-IOAN

  50,66 puncte

  76,00 puncte

  63,33 puncte

  ADMIS

  ȚAN SIMONA

  50,00 puncte

  76,66 puncte

  63,33 puncte

  ADMIS

  NEGRU ELENA-IRINA

  51,00 puncte

  73,33 puncte

  62,17 puncte

  ADMIS

  GROSOAIA LAURA-LILIANA

  50,66 puncte

  72,66 puncte

  61,66 puncte

  ADMIS

  BOCA MARIA CLAUDIA

  50,00 puncte

  70,33 puncte

  60,17 puncte

  ADMIS

  RADU IULIANA-MIHAELA

  50,00 puncte

  67,00 puncte

  58,50 puncte

  ADMIS

  ALBEI OVIDIU

  50,00 puncte

  62,33 puncte

  56,17 puncte

  ADMIS

  TĂRĂBUȚĂ ELENA

  40,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  ȘTEFAN MARIANA

  39,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  URSU-ȚUȚUIANU ANCA

  38,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  LIVADARU CRISTINA MARIA

  38,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  ONOFREI  DOMNICA

  35,66 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  HOREA SILVIU-TIBERIU

  34,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  DOHOTARIU FLOAREA

  33,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  BRADAN MARIA

  33,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  OU VIORICA

  32,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  GÎZA RODICA

  29,66 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  BULEU CORINA ANGELA

  29,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  ROTĂRIȚA PETRUȚA

  28,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  BOGDAN OANA-MARIA

  25,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  CURCĂ SAVETA

  24,66 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  LAZĂR VASILE

  21,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  ȚURUC LILIANA

  20,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  GOGU GHEORGHIȚA

  20,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  DĂMIAN PAULINA

  20,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  HUȚAN ELENA

  19,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  PĂDUREAN MARINICA

  19,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  BOURU IONELA

  16,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  BRĂDĂȚANU LUMINIȚA-LILIANA

  14,33 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  MĂRGIAN CRISTINA

  13,83 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  ȘTEFĂROI MIHAELA

  12,66 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  VACARIU MARIA

  7,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  IFTIMIE MIHAELA

  5,66 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  SOLCANU ELENA

  2,00 puncte

  _______

  _______

  RESPINS

  Afişat astăzi 07.05.2018, ora 12.00 sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele interviului

  la examenul organizat în data de 03.05.2018,  în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care promovează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Oniceanu Silvia

  consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenței sociale

  95.33

  Admis

  2.

  Pînzârașu Mariana

  consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenței sociale

  94.33

  Admis

  3.

  Brăteanu Ana Iuliana

  consilier juridic, grad profesional principal la Serviciul juridic și contencios

  95.33

  Admis

  4.

  Marianciuc Ionela

  consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane

  95.67

  Admis

  5.

  Buliga Gabriel Vasilică

  consilier, grad profesional superior la Compartiment management de caz pentru copii în sistem rezidențial

  95.67

  Admis

  6.

  Căpraru Aurica

  consilier, grad profesional superior la Compartiment persoane adulte în dificultate

  95.33

  Admis

  7.

  Zăgan Daniela

  consilier, grad profesional superior la Compartiment persoane adulte în dificultate

  95.33

  Admis

  8.

  Mitrofan Tamara Monica

  consilier, grad profesional superior la Compartiment buget și ordonanțări

  96.00

  Admis

  9.

  Grigoriu Daniela

  consilier, grad profesional superior la Compartiment financiar-contabil

  96.67

  Admis

  10.

  Rusu Cristina

  consilier, grad profesional principal la Compartiment financiar-contabil

  96.33

  Admis

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 04.05.2018, ora 1200 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Rezultatul la proba scrisă

  la examenul organizat în data de 03.05.2018,  în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care promovează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Oniceanu Silvia

  consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenței sociale

  77,00

  Admis

  2.

  Pînzârașu Mariana

  consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenței sociale

  76,00

  Admis

  3.

  Brăteanu Ana Iuliana

  consilier juridic, grad profesional principal la Serviciul juridic și contencios

  85,67

  Admis

  4.

  Marianciuc Ionela

  consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane

  89,00

  Admis

  5.

  Buliga Gabriel Vasilică

  consilier, grad profesional superior la Compartiment management de caz pentru copii în sistem rezidențial

  74,00

  Admis

  6.

  Căpraru Aurica

  consilier, grad profesional superior la Compartiment persoane adulte în dificultate

  66,00

  Admis

  7.

  Zăgan Daniela

  consilier, grad profesional superior la Compartiment persoane adulte în dificultate

  67,00

  Admis

  8.

  Mitrofan Tamara Monica

  consilier, grad profesional superior la Compartiment buget și ordonanțări

  93,67

  Admis

  9.

  Grigoriu Daniela

  consilier, grad profesional superior la Compartiment financiar-contabil

  82,07

  Admis

  10.

  Rusu Cristina

  consilier, grad profesional principal la Compartiment financiar-contabil

  73,00

  Admis

  • Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 03.05.2018, ora 1430 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie de 24 ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Interviul va avea loc în data de 07.03.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL  LA INTERVIUL

          susținut în data de 03.05.2018, la concursul pentru ocuparea a 10 posturi de asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  ȚAN SIMONA

  asistent maternal profesionist

  76,66 puncte

  ADMIS

  2

  VASILICĂ GHEORGHE-IOAN

  asistent maternal profesionist

  76,00 puncte

  ADMIS

  3

  COTIN MIHAIELA

  asistent maternal profesionist

  75,66 puncte

  ADMIS

  4

  NEGRU ELENA-IRINA

  asistent maternal profesionist

  73.33 puncte

  ADMIS

  5

  GROSOAIA LAURA-LILIANA

  asistent maternal profesionist

  72,66 puncte

  ADMIS

  6

  BUCȘĂ MIRELA VASILICA

  asistent maternal profesionist

  72,33 puncte

  ADMIS

  7

  BOCA MARIA CLAUDIA

  asistent maternal profesionist

  70,33 puncte

  ADMIS

  8

  HRENIUC MARIUS ROMEO

  asistent maternal profesionist

  70,00 puncte

  ADMIS

  9

  RADU IULIANA-MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  67,00 puncte

  ADMIS

  10

  ALBEI OVIDIU

  asistent maternal profesionist

  62,33 puncte

  ADMIS

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 03.05.2018, ora 14.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.

  Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului interviului, (04.05.2018 ora 14.00),  la secretarul comisiei de contestaţie


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

    Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

     Nr.                 din                   

                                                                              

                                                                         REZULTATELE 

        la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale organizat  în  ziua de  25.04.2018

   

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obtinut

  Rezultatul

   

  GĂINĂ DANIELA

  INPECTOR DE SPECIALITATE I A (S)

  Centrul de zi pentru adulti cu handicap Blijdorp Suceava

  94,00

  ADMIS

   

  POPESCU VIOLETA

  INPECTOR DE SPECIALITATE I A (S)

  Complexul de recuperare neuro – psiho – motorie Blijdorp

  “O Nouă Viaţă” Suceava – Servicii sociale pentru adulţi cu handicap

  90,16

  ADMIS

   

  ROŞCA ALINA

  MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATAR)

  C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  70,00

  ADMIS

   

   BETIUC (BUGA) RAMONA - MARGARETA

  PSIHOLOG PRINCIPAL

  Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap

  “O Noua Viata” Siret – Casa “Killybegs”   

  99,00

  ADMIS

   

  BEJINARIU GEORGE OVIDIU

  PSIHOLOG SPECIALIST ½ NORMA

  C.R.R.N. „O Noua Sansa”  Todiresti

  97,00

  ADMIS

   

  OIAGA PETRONELA

  ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

  C.R.R.N. Sasca Mica

  72,33

  ADMIS

   

  DASCALU IOANA DELIA

  PSIHOLOG PRINCIPAL

  C.R.R.N. Sasca Mica

  98,00

  ADMIS

  HALOIU RAMONA

  PSIHOLOG PRINCIPAL

  C.R.R.N. Sasca Mica

  99,00

  ADMIS

  LAZAR CORNELIA

  MASOR PRINCIPAL

  C.R.R.N. Sasca Mica

  85,66

  ADMIS

  BLANARI VASILE

  MUNCITOR CALIFICAT I (FOCHIST)

  C.R.R.N. Sasca Mica

  83,66

  ADMIS

  SIMION FLORIN

  MUNCITOR CALIFICAT II (BUCATAR)

  C.R.R.N. Sasca Mica

  67,00

  ADMIS

  UNGUREANU PETRONELA ALINA

  MUNCITOR CALIFICAT II (BUCATAR)

  C.R.R.N. Sasca Mica

  84,33

  ADMIS

  DARABAN DANIELA

  MUNCITOR CALIFICAT III (BUCATAR)

  C.R.R.N. Sasca Mica

  57,33

  ADMIS

  BRINZILA IOAN

  MUNCITOR CALIFICAT I (TIMPLAR)

  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap  Pojorita

  17,33

  RESPINS

  PALAGHIOI (CRACIUN) MADALINA ANCUTA

  ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap  Pojorita

  88,00

  ADMIS

  DOROFTEI ELENA RAMONA

  PEDAGOG DE RECUPERARE PRINCIPAL Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap  Pojorita

  73,00

  ADMIS

  Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum  de 50 puncte.

  Afişat astăzi  26.04.2018  ora, 11,00  la sediul instituției, cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor

               Secretar : Ionela Marianciuc - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane


        CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                                      

      REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ

  susținută în data de 26.04.2018, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 10 posturi de asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  ALBEI OVIDIU

  asistent maternal profesionist

  50 puncte

  ADMIS

  2

  BOCA MARIA CLAUDIA

  asistent maternal profesionist

  50 puncte

  ADMIS

  3

  BOGDAN OANA-MARIA

  asistent maternal profesionist

  25 puncte

  RESPINS

  4

  BOURU IONELA

  asistent maternal profesionist

  16 puncte

  RESPINS

  5

  BRADAN MARIA

  asistent maternal profesionist

  33 puncte

  RESPINS

  6

  BRĂDĂȚANU LUMINIȚA-LILIANA

  asistent maternal profesionist

  14.33 puncte

  RESPINS

  7

  BUCȘĂ MIRELA VASILICA

  asistent maternal profesionist

  80.33 puncte

  ADMIS

  8

  BULEU CORINA ANGELA

  asistent maternal profesionist

  29.33 puncte

  RESPINS

  9

  COTIN MIHAIELA

  asistent maternal profesionist

  62 puncte

  ADMIS

  10

  CURCĂ SAVETA

  asistent maternal profesionist

  24.66 puncte

  RESPINS

  11

  DĂMIAN PAULINA

  asistent maternal profesionist

  20 puncte

  RESPINS

  12

  DOHOTARIU FLOAREA

  asistent maternal profesionist

  33 puncte

  RESPINS

  13

  GÎZA RODICA

  asistent maternal profesionist

  29.66 puncte

  RESPINS

  14

  GOGU GHEORGHIȚA

  asistent maternal profesionist

  20 puncte

  RESPINS

  15

  GROSOAIA LAURA-LILIANA

  asistent maternal profesionist

  50.66 puncte

  ADMIS

  16

  HOREA SILVIU-TIBERIU

  asistent maternal profesionist

  34 puncte

  RESPINS

  17

  HRENIUC MARIUS ROMEO

  asistent maternal profesionist

  63 puncte

  ADMIS

  18

  HUȚAN ELENA

  asistent maternal profesionist

  19.33 puncte

  RESPINS

  19

  IFTIMIE MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  5.66 puncte

  RESPINS

  20

  LAZĂR VASILE

  asistent maternal profesionist

  21 puncte

  RESPINS

  21

  LIVADARU CRISTINA MARIA

  asistent maternal profesionist

  38 puncte

  RESPINS

  22

  MĂRGIAN CRISTINA

  asistent maternal profesionist

  13.83 puncte

  RESPINS

  23

  NEGRU ELENA-IRINA

  asistent maternal profesionist

  51 puncte

  ADMIS

  24

  ONOFREI  DOMNICA

  asistent maternal profesionist

  35.66 puncte

  RESPINS

  25

  OU VIORICA

  asistent maternal profesionist

  32 puncte

  RESPINS

  26

  PĂDUREAN MARINICA

  asistent maternal profesionist

  19 puncte

  RESPINS

  27

  RADU IULIANA-MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  50 puncte

  ADMIS

  28

  ROTĂRIȚA PETRUȚA

  asistent maternal profesionist

  28 puncte

  RESPINS

  29

  SOLCANU ELENA

  asistent maternal profesionist

  2 puncte

  RESPINS

  30

  ȘTEFAN MARIANA

  asistent maternal profesionist

  39.33 puncte

  RESPINS

  31

  ȘTEFĂROI MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  12.66 puncte

  RESPINS

  32

  TĂRĂBUȚĂ ELENA

  asistent maternal profesionist

  40.33 puncte

  RESPINS

  33

  ȚAN SIMONA

  asistent maternal profesionist

  50 puncte

  ADMIS

  34

  ȚURUC LILIANA

  asistent maternal profesionist

  20 puncte

  RESPINS

  35

  URSU-ȚUȚUIANU ANCA

  asistent maternal profesionist

  38.33 puncte

  RESPINS

  36

  VASILICĂ GHEORGHE-IOAN

  asistent maternal profesionist

  50.66 puncte

  ADMIS

  37

  VACARIU MARIA

  asistent maternal profesionist

  7 puncte

  RESPINS

   

  •   Promovarea probei scrise pentru posturile contractuale de execuție se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 27.04.2018, ora 13.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16, precum și pe site-ul insitituției noastre, cu drept de contestaţie în termen de de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (02.05.2018 ora 13.30), la secretarul comisiei de contestaţie

                 Interviul se va desfășura în data de 03.05.2018, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.v


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATUL

  selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat începând cu data de 03.05.2018, ora 1100,

  în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut,

  a unor funcționari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele și prenumele candidatului

  Rezultatul selecției dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Biroul monitorizare în domeniul asistenței sociale

   

  ONICEANU SILVIA

  Admis

  -

   

  PÎNZÂRAȘU MARIANA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional principal la Sericiul juridic și contencios

   

  BRĂTEANU ANA IULIANA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane

   

  MARIANCIUC IONELA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartiment management de caz pentru copii în sistem rezidențial

   

  BULIGA GABRIEL VASILICĂ

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartiment persoane adulte în dificultate

   

  CĂPRARU AURICA

  Admis

  -

   

  ZĂGAN DANIELA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartiment buget și ordonanțări

   

  MITROFAN TAMARA MONICA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Compartiment financiar - contabil

   

  GRIGORIU DANIELA

  Admis

  -

  • pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal la Compartiment financiar - contabil

   

  RUSU CRISTINA

  Admis

  -

   

  Afişat astăzi, 25.04.2018, ora 1615,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 26.04.2018, ora 1615, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 56.404 din 25.04.2018

  REZULTATELE

  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALĂ  IMEDIAT SUPERIOARĂ  A  PERSONALULUI  CONTRACTUAL, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 24.04.2018      

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Serviciul/centrul

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul

  1

  MAZARACHE ELENA

   

  BIROUL  ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII

  COMPARTIMENT POSTADOPŢII

   

  PSIHOPEDAGOG PRINCIPAL (S)

   

  90,33

  Admis

  2

  DIMA AURICA

  SERVICIUL REZIDENTIAL COPII SI PLASAMENTE FAMILIALE

  COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ   PLASAMENT  ŞI REINTEGRARE FAMILIALĂ

   

  PSIHOLOG SPECIALIST

   

  98,00

  Admis

  3

  ZOTA IBOLYA

   

  SERVICIUL REZIDENŢIAL COPII şi PLASAMENTE   FAMILIALE

  COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ   PLASAMENT  ŞI REINTEGRARE FAMILIALĂ

   

  INSPECTOR DE SPECIALITATE  IA

   

  86,33

  Admis

  4

  OLARIU IONUT ANDREI

  SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

  COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

   

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

   

  93,00

  Admis

  5

  OVĂS CARMEN

   

  SERVICIUL DE ASISTENTA MATERNALA

  COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ COPII AFLAŢI îN ASISTENŢĂ MATERNALĂ

   

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

   

  95,00

  Admis

  6

  MAXIM MIRELA

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

  CENTRUL DE RECUPERARE

   

  PSIHOLOG PRINCIPAL

   

  74,66

  Admis

  7

  GALAN ADRIANA

   

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL (M)

   

  92,00

  Admis

  8

  RACEC MARIANA

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL (M)

   

  86,66

  Admis

  9

  HUTANU VIORICA

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL (M)

   

  91,00

  Admis

  10

  TCACIUC CORNELIA

   

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL (M)

   

  91,33

  Admis

  11

  PATRU ADRIANA

   

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE PRINCIPAL (M)

   

  80,00

  Admis

  12

  COVALIU NICOLETA

  SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

  CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE "AMA DEUS"

   

  MUNCITOR CALIFICAT  I (BUCĂTAR)

   

  50,33

  Admis

  13

  STOICA GEORGETA

   

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

   

  INSPECTOR DE SPECIALITATE  IA

   

  90,00

  Admis

  14

  SÎRBU LĂCRĂMIOARA

   

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP - O NOUĂ VIAŢĂ SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

  CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

   

  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL)

   

  86,50

  Admis

  15

  UNCIULEANU CAMELIA ELENA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  MODUL DE TIP FAMILIAL "MICUL PRINŢ"

   

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

   

  96,00

  Admis

  16

  BODALE GABRIELA CORINA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  MODUL DE TIP FAMILIAL "MICUL PRINŢ"

   

  ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

   

  94,66

  Admis

  17

  HOLCA LILIANA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT TELEFONUL COPILULUI

   

  ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

   

  97,00

  Admis

  18

  BANDOL PARASCHIVA

   

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE DE TIP REZIDENŢIAL  SUCEAVA

  CASA DE TIP FAMILIAL   "COLŢ ALB"

   

  REFERENT I (M)

   

  80,00

  Admis

  Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum  de 50 puncte.

  Afişat astăzi  25.04.2018  ora, 10,00  la sediul instituției, cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor

  Secretar:  Tașcă Rodica - consilier superior la Serviciul resurse umane

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

   DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

    ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul organizat  începând cu data de   26.04.2018 

  pentru ocuparea a 10 posturi de asistenți maternali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  ALBEI OVIDIU

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  2

  BOCA MARIA CLAUDIA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  3

  BOGDAN OANA-MARIA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  4

  BOURU IONELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  5

  BRADAN MARIA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  6

  BRĂDĂȚANU LUMINIȚA-LILIANA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  7

  BUCȘĂ MIRELA VASILICA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  8

  BULEU CORINA ANGELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  9

  COTIN MIHAIELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  10

  CURCĂ SAVETA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  11

  DĂMIAN PAULINA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  12

  DOHOTARIU FLOAREA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  13

  GÎZA RODICA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  14

  GOGU GHEORGHIȚA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  15

  GROSOAIA LAURA-LILIANA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  16

  HOREA SILVIU-TIBERIU

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  17

  HRENIUC MARIUS ROMEO

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  18

  HUȚAN ELENA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  19

  IFTIMIE MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  20

  LAZĂR VASILE

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  21

  LIVADARU CRISTINA MARIA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  22

  MĂRGIAN CRISTINA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  23

  NEGRU ELENA-IRINA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  24

  ONOFREI  DOMNICA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  25

  OU VIORICA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  26

  PĂDUREAN MARINICA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  27

  RADU IULIANA-MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  28

  ROTĂRIȚA PETRUȚA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  29

  SOLCANU ELENA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  30

  ȘTEFAN MARIANA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  31

  ȘTEFĂROI MIHAELA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  32

  TĂRĂBUȚĂ ELENA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  33

  ȚAN SIMONA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  34

  ȚURUC LILIANA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  35

  URSU-ȚUȚUIANU ANCA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  36

  VASILICĂ GHEORGHE-IOAN

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  37

  VACARIU MARIA

  asistent maternal profesionist

  ADMIS

  -

  Selecţia dosarelor s-a făcut în data 19.04.2018

  Afişat astăzi 19.04.2018 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 14.30,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (20.04.2018 ora 14.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL  FINAL

  la concursul pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

   din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava,

  organizat în perioada 02.04.2018 – 05.04.2018

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Matei Elena Severica / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  82,16

  88,00

  85,08

  Admis

  Buzilă Vasile / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  79,00

  88,00

  83,50

  Admis

  Tomescu Laura Monica / asistent social practicant la C.R.R.N. Zvoriștea

  72,81

  94,00

  83,41

  Admis

  Bocăneț Adriana Elena / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  50,54

  82,33

  66,44

  Respins

  Stroiștean Ancuța Ionela / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  74,13

  Absent

  -

  Respins

  Onuț Ilie / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  20,00

  -

  -

  Respins

  Afişat astăzi  12.04.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.


  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  susținut în data de 05.04.2018, la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale

  de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

        

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Tomescu Laura Monica / asistent social practicant la C.R.R.N. Zvoriștea

  94,00 puncte

  Admis

  2.

  Buzilă Vasile / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  88,00 puncte

  Admis

  3.

  Bocăneț Adriana Elena / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  82,33 puncte

  Admis

  4.

  Matei Elena Severica / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  88,00 puncte

  Admis

  5.

  Stroiștean Ancuța Ionela / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  Absent

  Respins

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 10.04.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL CONTESTAȚIEI

  DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat începând cu data de 02.04.2018,

  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante,

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. Crt.

  Numele și prenumele contestatarului / postul pe care candidează

  Punctajul obținut în urma recorectării lucrării

  Rezultatul probei

  1

  Stroiștean Ancuța Ionela / asistent social (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  74,13 puncte

  Admis

   

  Afişat astăzi 04.04.2018, ora 1230, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie  la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.


     

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  unui număr de 10 posturi de asistenţi maternali profesionişti.

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  I. Condiţii generale:

      a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

      c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

      d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

      f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

      g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

  II. Condiţii specifice:

  - studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

  - deţine atestat de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

  -  nu necesită vechime în muncă.

  .

   

  Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. copia atestatului de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
  6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  8. curriculum vitae;
  9. aviz psihologic.

   

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   

  Calendarul de desfăşurare a concursului:

  Depunerea dosarelor de concurs

  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 18.04.2018, ora 16.00.

  Selecţia dosarelor de concurs

        În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

   

  Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

    Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

   

  Proba scrisă

        Proba scrisă se desfăşoară în data de 26.04.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

   

   Interviul

        Interviul se susţine în data de 03.05.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava,            B-dul George Enescu, nr.16.

      

  Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

              Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

   

  Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

              După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

              Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

              Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

   

   Rezultate finale

              Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167), persoana de contact Hermeniuc Cristina, şef serviciu la Serviciul resurse umane.

   

   

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

  SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

  JUDEŢULUI SUCEAVA

  BIBLIOGRAFIE

  la concursul organizat pentru ocupare a posturilor de asistenţi maternali profesionişti din cadrul Compartimentului asistenţi maternali

   

  1.Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

  2. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 23.06.2003)

  3. Ordinul nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde (Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 27.05.2003)

  4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004)

   

  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
   


    CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat începând cu data de 02.04.2018,

  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante,

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat / postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Tomescu Laura Monica / asistent social practicant la C.R.R.N. Zvoriștea

  72,81 puncte

  Admis

  2.

  Buzilă Vasile / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  79,00 puncte

  Admis

  3.

  Matei Elena Severica / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  82,16 puncte

  Admis

  4.

  Bocăneț Adriana Elena / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  50,54 puncte

  Admis

  5.

  Onuț Ilie / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  20,00 puncte

  Respins

  6.

  Stroiștean Ancuța Ionela / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  71,60 puncte

  Admis

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 02.04.2018, ora 1600, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării (03.04.2018, ora 1600), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Interviul se va desfăşura în data de 05.04.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

    Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

    

  REZULTATELE  FINALE

   

        la concursul pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante din cadrul                                              Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 26.03.2018 – 29.03.2018

   

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Nica Tamara

  95,33 puncte

  97,33 puncte

  96,33 puncte

  ADMIS

  Vedeanu Maria

  81,66 puncte

  95 puncte

  88,33 puncte

  ADMIS

   

  Afişat astăzi 30.03.2018, ora 14.00 la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

            

      Secretar : Ionela Marianciuc - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane

   


        

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

            la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului

                 a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 26.03.2018 – 29.03.2018

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Nica Tamara

  Inspector de specialitate I A la C.R.R.N. Sasca Mica

  97,33 puncte

  ADMIS

  2.

  Vedeanu Maria

  Educator principal (S) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilitati Gura Humorului

  95 puncte

  ADMIS

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

      Afişat astăzi 29.03.2018, ora 13.30, la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie in termen de o zi lucratoare de la data afisării (30.03.2018, ora 13.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

       

     Secretar: Marianciuc Ionela – consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse umane.                           


             CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

           ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  începând cu data de 02.04.2018

   pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului /

   Postul pe care candidează

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Tomescu Laura Monica / asistent social practicant la C.R.R.N. Zvoriștea

  Admis

  -

  2.

  Bocăneț Adriana Elena / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  Admis

  -

  3.

  Matei Elena Severica / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  Admis

   

  4.

  Stroiștean Ancuța Ionela / asistent medical (PL) la C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

  Admis

  -

  5.

  Onuț Ilie / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  Admis

  -

  6.

  Buzilă Vasile / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  Admis

  -

  7.

  Macovei Mircea / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  Respins

  Lipsă permis de conducere categoria D

  8.

  Nichitoi Vasile / șofer I la C.T.F. “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  Respins

  Lipsă vechime în profesia de șofer

             

           Selecţia dosarelor s-a făcut în data de 26.03.2018.

  Afişat astăzi, 26.03.2018, ora 1600, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (27.03.2018, ora 1600), la secretarul comisiei de contestaţie.

          

               Secretar: Grigorescu Mihaela: consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  Nr. 48476 din 19.03.2018

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

   

  înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul

  Direcţiei Generalede Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

    Organizat în  perioada 26.03.2018 – 29.03.2018

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Nica Tamara

  Inspector de specialitate I A la C.R.R.N. Sasca Mica

  Admis

  •    

  2.

  Vedeanu Maria

  Educator principal (S) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilitati Gura Humorului

  Admis

  •  

  3.

  Chirila Viorica

  Muncitor calificat  I (bucatar) la Casa de tip familial „Colt Alb” Suceava

  Respins

  Lipsa vechime in specialitatea calificarii

    

  Afişat astăzi 19.03.2018, ora 1430 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava , cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, (20.03.2018 ora 1430),  la secretarul comisiei de contestaţie.

   

          Secretar: Marianciuc Ionela – consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse umane.                            

             


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  REZULTATELE  FINALE

        la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul 

  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 22.01.2018 – 25.01.2018

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Covaliu Gabriela Alexandra

  98 PUNCTE

  95,66

  PUNCTE

  96,83

  PUNCTE

  ADMIS

  Placinta Luminita

  93,33

  PUNCTE

  94

  PUNCTE

  93,66

  PUNCTE

  ADMIS

   

  Afişat astăzi 30.01.2018, ora 14.00 la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

       Presedinte:Popescu Crina Modesta – sef serviciu la Servicii de protectie pentru copilul aflat in dificultate Radauti Solca;

        Membri: Bologan Nicolae – coordonator personal de specialitate la C.R.R.N. Sasca Mica;

                      Popa Mihaela – asistent medical principal – C.R.R.N. Sasca Mica;


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

                la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului

   a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 22.01.2018 – 25.01.2018

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Covaliu Gabriela Alexandra

  Inspector de specialitate I la Centrul de plasament „Mihail si Gavril” Solca

   

  95,66 PUNCTE

  ADMIS

  2.

  Placinta Luminita

  Infirmier la C.R.R.N. Sasca Mica

   

  94 PUNCTE

  ADMIS

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

      Afişat astăzi 26.01.2018, ora 13.30, la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie in termen de o zi lucratoare  de la data afisării (29.01.2018, ora 13.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

    Secretar: Marianciuc Ionela – consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL  FINAL

  la concursul pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

   din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava,

  organizat în perioada 15.01.2018 – 18.01.2018

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Hasneș Georgel / infirmieră la C.R.R.P.H. Pojorita

  68,00

  87,00

  77,50

  Admis

  Sacaliuc Vasile / infirmieră la C.R.R.N. Sasca Mică

  64,00

  87,00

  75,50

  Admis

  Nițan Carmen Mihaela / educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului

  63,42

  85,00

  74,21

  Admis

  Afişat astăzi  23.01.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

  Secretar:Grigorescu Mihaela - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.       


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

    la concursul pentru ocuparea posturilor de executie temporar vacante de infirmiera la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica  Sasca Mica si inspector  de specialitate I la Centrul de plasament „Mihail si Gavril” Solca din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 22.01.2018 – 25.01.2018

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Covaliu Gabriela Alexandra

  98 puncte

  ADMIS

  2.

  Placinta Luminita

  93,33 puncte

  ADMIS

   

  •    Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.

   

  Afişat astăzi 22.01.2018, ora 15.30  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, din Municipiul Suceava,   B-dul George Enescu nr.16, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării la secretarul comisiei de solutionare a contestaţiilor

                  Interviul se va desfasura în data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

                 Secretar:  Ionela Marianciuc - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane      

    


  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  susținut în data de 18.01.2018, la  concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale

  de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Nițan Carmen Mihaela / educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului

  85,00 puncte

  Admis

  2.

  Hasneș Georgel / infirmieră la C.R.R.P.H. Pojorita

  73,66 puncte

  Admis

  3.

  Sacaliuc Vasile / infirmieră la C.R.R.N. Sasca Mică

  87,00 puncte

  Admis

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 19.01.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul desfășurat  în perioada 11.01.-16.01.2018

  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante  de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi,  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului, inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna, spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta, muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului/postul pe care candideaza

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  11

  TOMUȚ ALINA inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  72,66

  86,00

  79,33

  Admis

  22

  TURZA ALIDA-NICOLETA supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului 

  72,00

  86,00

  79,00

  Admis

  33

  LAZĂR STELUȚA spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  69,00

  84,00

  76,50

  Admis

  24

  REUȚ GHEORGHE supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi  

   

  68,66

  79,33

  73,99

  Admis

  35

  JUCAN MILICA muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

   

  63,66

  82,00

  72,83

  Admis

  66

  SERENCIUC REMUS paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

   

  64,00

  77,33

  70,66

  Admis

  7

  MUNTEANU VASILICĂ paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  59,00

  70,00

  64,50

  Admis

  8

  HODOROABĂ LAURENȚIU paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  31,33

  respins

  -

  Respins

   

  9

  CROITORU IOAN supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului 

  absent

  -

  -

  Respins

   

  10

  TODERAȘ MARIA inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  absent

  -

  -

  Respins

   

   Secretar   : Tașcă Rodica - Consilier superior la  Serviciul Resurse Umane


   CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

   

  la concursul organizat începând cu data de 15.01.2018,

  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante,

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat / postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  NIȚAN CARMEN MIHAELA/ educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului

  63,42 puncte

  Admis

  2.

  SACALIUC VASILE/ infirmieră la C.R.R.N. Sasca Mică

  64,00 puncte

  Admis

  3.

  HASNEȘ GEORGEL/ infirmieră la C.R.R.P.H. Pojorita

  68,00 puncte

  Admis

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 16.01.2018, ora 1200, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării (17.01.2018, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Interviul se va desfăşura în data de 18.01.2018,ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială

  si Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Rezultatele interviului

  desfășurat  în ziua de 16.01.2018

  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante  de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi,  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului, inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna, spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta, muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

   

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat/postul pe care candideaza

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  TOMUȚ ALINA inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  86,00

  Admis

  2

  TURZA ALIDA-NICOLETA supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului 

  86,00

  Admis

  3

  LAZĂR STELUȚA spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  84,00

  Admis

  4

  JUCAN MILICA muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

   

  82,00

  Admis

  5

  REUȚ GHEORGHE supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi  

   

  79,33

  Admis

  6

  SERENCIUC REMUS paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

   

  77,33

  Admis

  7

  MUNTEANU VASILICĂ paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  70,00

  Admis

  Promovarea interviului pentru posturile de execuție se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum  de 50 puncte.

  Afişat astăzi  16.01.2018, ora 14,00  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16 și pe pagina de internet a instituției, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare  de la data afișării, la secretarul comisiei de soluționare a contestaţiilor (17.01.2018,  ora 14,00).

   Secretar   : Tașcă Rodica - Consilier superior la  Serviciul Resurse Umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială

  si Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la concursul desfășurat  în ziua de 11.01.2018

  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante  de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi,  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului, inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna, spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta, muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat/postul pe care candideaza

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  TOMUȚ ALINA inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  72,66

  Admis

  2

  TURZA ALIDA-NICOLETA supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului 

  72,00

  Admis

  3

  LAZĂR STELUȚA spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  69,00

  Admis

  4

  REUȚ GHEORGHE supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi  

   

  68,66

  Admis

  5

  SERENCIUC REMUS paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

   

  64,00

  Admis

  6

  JUCAN MILICA muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

   

  63,66

  Admis

  7

  MUNTEANU VASILICĂ paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  59,00

  Admis

  8

  HODOROABĂ LAURENȚIU paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  31,33

  Respins

  9

  CROITORU IOAN supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului 

  Absent

  Respins

  10

  TODERAȘ MARIA inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  Absent

  Respins

  Promovarea probei scrise pentru posturile de execuție se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum  de 50 puncte.

  Afişat astăzi  11.01.2018  ora 15,00  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16 și pe pagina de internet a instituției, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare  de la data afișării, la secretarul comisiei de soluționare a contestaţiilor (12.01.2018,  ora 15,00).

   Secretar   : Tașcă Rodica - Consilier superior la  Serviciul Resurse Umane  


   CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

           ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  începând cu data de 15.01.2018

   pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului /

   Postul pe care candidează

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Nițan Carmen-Mihaela / educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului

  Admis

  -

  2.

  Turza Alida / educator (M) la Casa de tip familial Sidorovici Gura Humorului

  Respins

  Lipsă vechime în specialitatea studiilor (nu a îndeplinit condiția specifică de vechime în specialitatea studiilor, respectiv studii medii, de minimum 6 luni)

  3.

  Sacaliuc Vasile / infirmier la C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

  -

  4.

  Hasneș Georgel / infirmier la C.R.R.P.H. Pojorîta

  Admis

  -

           Selecţia dosarelor s-a facut în data de 04.01.2018

  Afişat astăzi, 04.01.2018, ora 1300, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (05.01.2018, ora 1300), la secretarul comisiei de contestaţie.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

     DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

     ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

  REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi,  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului, inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea, paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna, spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta, muncitor necalificat cu jumătate de normă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  organizat  în  perioada 11.01.2018- 16.01.2018 

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  REUȚ GHEORGHE

  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi

  Admis

  -

  2.

  TURZA ALIDA-NICOLETA

  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

  Admis

  -

  3

  CROITORU IOAN

  supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

  Admis

  -

  4

  TODERAȘ MARIA

  inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  Admis

  -

  5

  TOMUȚ ALINA

  inspector de specialitate I la Centrul multifuncţional destinat victimelor violenţei în familie Gura Humorului

  Admis

  -

  6

  SERENCIUC REMUS

  paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

  Admis

  -

  7

  MUNTEANU VASILICĂ

  paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  Admis

  -

  8

  HODOROABĂ LAURENȚIU

  paznic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Costîna

  Admis

  -

  9

  LAZĂR STELUȚA

  spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

  Admis

  -

  10

  JUCAN MILICĂ

  Muncitor necalificat cu ½ norma la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  Admis

  -

                            

                       Selecţia dosarelor s-a făcut în data 04.01.2018.

  Afişat astăzi 04.01.2018 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 12,00,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (05.01.2018 ora 12,00), la secretarul comisiei de contestaţie.

    Secretar Comisia de concurs: Tașcă Rodica – Consilier superior, Serviciul Resurse Umane

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultat la interviul organizat in data de 26.07.2017

  Rezultat la interviul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat la proba scrisa 24.07.2017

  Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat, incepand cu data de 24.07.2017, in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul DGASPC Suceava

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 24.07.2017

  REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 24.07.2017,  în vederea ocupării a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultate interviu concurs organizat in perioada 12.07.2017-17.07.2017

  REZULTATELE  LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea posturilor  vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,

                                     organizat  în  perioada 12.07.2017-17.07.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante organizat în perioada 12.07.2017-17.07.2017

  Rezultatele la proba scrisăla concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale

   de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava  organizat în  perioada 12.07.2017-17.07.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultate interviu la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante organizat în perioada 03.07.2017 -06.07.2017

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,  organizat  în  perioada 03.07.2017 -06.07.2017 

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante organizat în perioada 03.07.2017 - 06.07.2017

  Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea  posturilor temporar vacante organizat în perioada  03.07.2017 - 06.07.2017

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ

  REZULTATELE  FINALE

        la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, în perioada 26.06.2017-29.06.2017

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor în perioada 12.07.2017-17.07.2017

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava  organizat în  perioada 12.07.2017-17.07.2017

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la examenul desfășurat în perioada 27.06.-30.06.2017

  REZULTATELE  FINALE

  la examenul desfășurat  în perioada 27.06.-30.06.2017 pentru ocuparea  postului vacant de Șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL LA INTERVIUL din data de 29.06.2017

  REZULTATUL LA INTERVIUL din data de 29.06.2017,

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, în perioada 26.06.2017-29.06.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la examenul pentru ocuparea postului vacant de Șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

  Rezultatele la proba scrisă la examenul desfășurat  în ziua de 27.06.2017 pentru ocuparea  postului vacant de Șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 26.06.2017 la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu

  Rezultatele la proba scrisă din data de 26.06.2017,

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, în perioada 26.06.2017-29.06.2017

  Citeste mai mult

 • Concurs in data de 26.07.2017 pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale:

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs organizat in perioada 03.07.2017 - 06.07.2017

  REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava, organizat  în  perioada 03.07.2017 - 06.07.2017

  Citeste mai mult

 • Concurs in data de 24.07.2017 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii  publice de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL FINAL la examenul pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de ȘEF CENTRU la C.R.R.N. Sasca Mică

  REZULTATUL  FINAL

   

  la examenul pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de ȘEF CENTRU la C.R.R.N. Sasca Mică, din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava,

  organizat  în perioada 20.06.2017 – 23.06.2017

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul pentru ocuparea postului vacant de Șef centru la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna organizat  în  perioada              27.06.2017- 30.06.2017 

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ susținută în data de 20.06.2017, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere temporar vacantă de ȘEF CENTRU la C.R.R.N. Sasca Mică

  REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ

  susținută în data de 20.06.2017, în cadrul examenului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere temporar vacantă de ȘEF CENTRU la C.R.R.N. Sasca Mică, din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul administrativ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

  organizat  în  perioada 26.06.2017-29.06.2017 

  Citeste mai mult

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava organizează in data de 3 iulie 2017 concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi contractuale de temporar vacante, astfel:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi contractuale de temporar vacante, astfel:

  1. inspector specialitate IA la Casa de tip familial "Colţ Alb" Suceava

  2. educator(S) la Casa  Kincasslagh din cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap "O Nouă Viaţă" Siret

  3. îngrijitoare(G) la Casa de tip familial Mihoveni din cadrul Serviciilor sociale pentru copii cu dizabilităţi.

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizează concurs in data de 12 iulie 2017pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

  1. medic  specialist cu jumătate de normă la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

  2. asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  3. spălătoreasă la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 20.06.2017-23.06.2017

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat  în  perioada 20.06.2017-23.06.2017 pentru ocuparea unui post temporar vacant din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacantă de şef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere temporar vacantă de şef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul administrativ 26 iunie 2017

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul administrativ.

  Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • Rezultat proba scrisa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual debutant organizat în ziua de 03.05.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

      REZULTATUL PROBEI SCRISE la  examenul de promovare în grade sau trepte profesionale  a personalului contractual debutant organizat  în  ziua de  03.05.2017

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  BULEXA DOINA

   

  EDUCATOR  (M)

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

  APARTAMENT nr. 3 COPIL CU DIZABILITĂŢI

   

  90,00

  ADMIS

   

  2

  IRIMIA DANIELA

   

  EDUCATOR  (S)

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITATI

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

   

  87,33

  ADMIS

   

  3

  MÎNECAN ALINA ANDREEA

   

  EDUCATOR  (S)

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITATI

  CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

   

  88,00

  ADMIS

   

  4

  ȚEBREAN LILIANA

  AS ISTENT MEDICAL (PL)

  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

   

  90,00

  ADMIS

   

  5

  ȘEȘURSCHI ANA LEOCADIA

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

   

  82,33

  ADMIS

   

   

  Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum  de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi  03.05.2017 ora, 15,00  la sediul institutiei, cu drept de contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

                    

   

                       Secretar :  Taşcă  Rodica  – Consilier grad profesional  superior la Serviciul resurse umane

  Citeste mai mult

 • DGASPC Suceava organizeaza concurs pentru promovarea personalului contractual debutant in data de 03.05.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Organizează în  ziua de 03.05.2017, ora 10,00

  EXAMEN

  pentru promovarea personalului contractual debutant

   

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  Funcţia şi gradul

  Funcţia şi gradul pe care promovează

  Serviciul/Biroul

   

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

   

  1

  BULEXA DOINA

   

  EDUCATOR  DEBUTANT(M)

   

  EDUCATOR  (M)

   

  APARTAMENT nr. 3 COPIL CU DIZABILITĂŢI

   

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

   

   

  1

  IRIMIA DANIELA

   

  EDUCATOR DEBUTANT

  (S)

  EDUCATOR

   

  (S)

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

   

  2

  MÎNECAN ALINA ANDREEA

   

  EDUCATOR DEBUTANT

  (S)

  EDUCATOR

   

  (S)

  CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

   

   

  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

   

  1

  ȚEBREAN LILIANA

  ASISTENT MEDICAL DEBUTANT(PL)

   

  ASISTENT MEDICAL (PL)

   

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

   

  2

  ȘEȘURSCHI ANA LEOCADIA

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE DEBUTANT(M)

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

   

   

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

   

   

  1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 03.05.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

   

  2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

  - examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

  - în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune la registratura instituţiei, o cerere  de inscriere conform

    formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, in perioada 19.04.-26.04.2017

   

  1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

  ASISTENT MEDICAL (PL) -centre persoane adulte 

  1.Legea 488/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

  2.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

   (M.O.116/13.02.2015);

  3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

  4.Urgente medico-chirurgicale(Lucretia Titirca-Editura medicala /2005);

  5. Hotararea nr.2/2009 privind adoptarea Codului  de etica si deontologie al asistentului medical generalist al moasei si al asistentului medical din Romania (M.O.  nr. 560 din 12 august 2009).

   

  PEDAGOG DE RECUPERARE (M) -centre persoane adulte 

  1.Legea 488/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

  2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

  3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

   (M.O.116/13.02.2015);

  4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

  5. H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

   

    EDUCATOR  –centre copii

  1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

  2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

  3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

  4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

  5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ,(Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

   

    4.Comisia de examinare:

                    Presedinte :  Ivan Ionel   –Șef serviciu- Servicii sociale pentru copii cu dizabilitati;

  Membri:   Stoica Elena-Andreea -  expert  superior- Compartiment de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități;

                    Rosioru Marina   - Asistent medical principal (PL) – Servicii sociale pentru adulți cu handicap;

  Secretar:  Tașcă Rodica - consilier superior la Serviciul resurse umane.

   

   5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

  Presedinte : Pintilie Mihaela  - Sef Serviciu la Servicile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului;

    Membri:   Rotaru Daniela Gabriela- consilier  superior- Compartiment de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități;

                       Petrencic Laura – asistent medical principal (PL) – C.R.R.N. Zvoriștea;

  Secretar:  Tașcă Rodica - consilier superior la Serviciul resurse umane.

   Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

  6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                  7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                     - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

   8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

  9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

      a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

      b) abilităţi de comunicare;

      c) capacitate de sinteză;

      d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

            10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

            11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

            12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

            14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

            16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

  17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în ziua de 12.04.2017

  REZULTATUL PROBEI SCRISE  la  examenul de promovare în grade sau trepte profesionale  organizat  în  ziua de  12.04.2017

  Citeste mai mult

 • EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant in data de 12.04.2017

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizează în  ziua de 12.04.2017, ora 10,00 examen pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Rezultat final concurs referent, grad superior Compartimentul registratura si Relatii cu publicul

  REZULTATUL FINAL la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultat interviu pentru functia de referent in cadrul Compartimentului registratura

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de

  de referent, grad profesional superior,

  la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs referent La Compartimentul registratura si relatii cu publicul

  REZULTATUL

   

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior,

  la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultate finale concurs 08.02-13.02.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 08.02.2017 – 13.02.2017

   

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Blanariu Mariana / instructor de educație debutant (M)

  61,00

  85,66

  73,33

  Admis

  Mălai-Garduli Mihaela / educator (M)

  69,66

  76,00

  72,83

  Admis

  Tcaciuc Claudia / educator principal (M)

  70,66

  73,00

  71,83

  Admis

  Grigorescu Veronica / educator principal (PL)

  59,33

  53,66

  56,50

  Admis

  Ilincariu Gabriela / educator (M)

  41,00

  -

  -

  Respins

  Pitariu Mihaela / referent (M)

  12,66

  -

  -

  Respins

  Marișca Elena-Iuliana / instructor de educație debutant (M)

  11,33

  -

  -

  Respins

  Ghena Iuliana / educator (M)

  Absent

  -

  -

  Respins

   

  Afişat astăzi  15.12.2017, ora 1630, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU susținut în data de 13.02.2017

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  susținut în data de 13.02.2017, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

         

          

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Blanariu Mariana / instructor de educație debutant (M)

  85,66 puncte

  Admis

  2.

  Tcaciuc Claudia / educator principal (M)

  73,00 puncte

  Admis

  3.

  Grigorescu Veronica / educator principal (PL)

  53,66 puncte

  Admis

  4.

  Mălai-Garduli Mihaela / educator (M)

  76,00 puncte

  Admis

   

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 14.02.2017, ora 1130, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  REZULTATELE  FINALE

   

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultate interviu concurs angajare soferi CRRN Sasca Mica si Ap 5 Gura Humorului

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 36927 din 10.02.2017

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.  

  SĂVOAIA NICOLAE-VICTOR

  Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

        91,66

  ADMIS

  1.  

  VAMEŞU GABRIEL

  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

        91,33

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

   

  Afişat astăzi   10.02.2017 , ora  12,30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de una zi lucrătoare( 13.02.2017 ora 12,30 ) de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

  Secretar: Anton Nicoleta - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în perioada de 08.02.2017 – 13.02.2017

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat în perioada de 08.02.2017 – 13.02.2017,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultate la proba scrisa pentru ocuparea functiei de sofer la CRRN Sasca Mica si Ap 5 Gura Humorului

  Rezultatele la proba scrisă

   

             la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 06.02.2017 – 09.02.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

              Nr.  34140  din 28.01.2017

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 06.02.2017 – 09.02.2017

   

                       

  Nr.Crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Funcţia pe care candidează

   

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

   

  Motivul respingerii dosarului

  1.  

  SĂVOAIA NICOLAE-VICTOR

  Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Admis

  -

  1.  

  VAMEŞU GABRIEL

  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  Admis

  -

       

                          Selecţia dosarelor s-a făcut în perioada  27.01.2017 – 28.01.2017.

  Afisat astazi 28.01.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, ora 12.30 cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare  de la data afisării (30.01.2017 ora 12,30), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

             

   

       Secretar:     Anton Nicoleta           - consilier, grad profesional superior,  la Serviciul resurse umane

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 08.02.2017-13.02.2017

             CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat  în  perioada 08.02.2017-13.02.2017  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului /

   Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  TCACIUC CLAUDIA

  / educator principal (M) la

  Apartament nr.9 copil dizabilități Fălticeni

  Admis

  (cu obligativitatea prezentării cazierului judiciar până cel târziu la proba scrisă)

   

  2.

  GHENA IULIANA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

   

  3.

  MĂLAI-GARDULI MIHAELA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

   

  4.

  ILINCARIU GABRIELA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

  (cu obligativitatea prezentării cazierului judiciar până cel târziu la proba scrisă)

   

  5.

  PITARIU MIHAELA

  / referent (M) la C.T.F. „Sf. Gheorghe” Dolhasca

  Admis

   

  6.

  MARIȘCA ELENA-IULIANA

  / instructor de educație debutant (M) la

  C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

  7.

  BLANARIU MARIANA

  / instructor de educație debutant (M) la

  C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

  8.

  GRIGORESCU VERONICA

  / educator principal (PL) la C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

             

      Selecţia dosarelor s-a facut în data de 28.01.2017.

  Afişat astăzi, 28.01.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (30.01.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

           

   

   

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, grad profesional superior la Compartimentul registratură şi relaţii cu publicul

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei  publice de execuţie vacante de  referent, grad profesional superior la Compartimentul registratură şi relaţii cu publicul.

  Citeste mai mult

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  1. şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  Condiţii specifice:

  - absolvent de studii generale şi vechime în profesia de şofer: minimum 1 an;

  - permis conducere categoria B.

  2. şofer la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Condiţii specifice:

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU sustinut in ziua de 28.12.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUL sustinut in ziua de 28.12.2016 pentru ocuparea  posturilor vacante de  medic specialist la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei, infirmiera(G) la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica, infirmiera(G) si masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata,

  Citeste mai mult

 • Rezultatele contestaţiei la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta”

  Rezultatele contestaţiei la proba scrisă

   

          la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  ziua de 22.12.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

  REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă 22 decembrie 2016

              CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

   

          la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Centru la Centrul de plasament „Speranţa” si a postului vacant de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 22.12.2016– 28.12.2016

                         

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante organizat în perioada 22.12.- 28.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de   medic specialist la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei, infirmieră(G) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mica, infirmiera(G) şi masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorîta  organizat  în  perioada 22.12.- 28.12.2016

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL din data de 21.12.2016,

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 83438 din  22.12.2016

   

                   REZULTATELE  LA INTERVIUL din data de 21.12.2016, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

   

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Crăciun Mădălina-Ancuţa

  Asistent social debutant la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta  

  90 puncte

  ADMIS

  2.

  Repciuc Gheorghe-Alexandru

  Instructor educaţie (M) la Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Solca

  78.33 puncte

  ADMIS

  3.

  Vatavu Oana

  Psiholog practicant la Apartamentul social nr.1 Suceava

  98.33 puncte

  ADMIS

  4.

  Beghean Daniela

  Referent II (M) la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat/Telefonul copilului Suceava

  95 puncte

  ADMIS

  5.

  Chibici Elisabeta

  Referent II (M) la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat/Telefonul copilului Suceava

  78.33 puncte

  ADMIS

  6.

  Munteanu Niculina-Mirela

  Referent debutant (M) la Centrul de plasament „Speranţa” Suceava

  70 puncte

  ADMIS

  7.

  Marteniuc Ana

  Referent debutant (M) la Centrul de plasament „Speranţa” Suceava

  95 puncte

  ADMIS

  8.

  Moroşan Gabriel-Ionuţ

  Inspector de specialitate II la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Blijdorp România, Suceava

  90 puncte

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

      Afişat astăzi 22.12.2016, ora 0930, la avizierul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului interviului, (23.12.2016 ora 0930),  la secretarul comisiei de contestaţie.

         

   

   

        Secretar : Moroşan Letiţia-Simona, consilier, grad profesional principal la Serviciul resurse umane

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 19.12.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 19.12.2016, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta”

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALA  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

                                          Nr.  82110  din 15.12.2016

   

   

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” si a postului vacant de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 22.12.2016– 28.12.2016

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Olariu Ionut Andrei

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

  2.

  Craciunescu Vasile Dorin

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

   

  3.

  Roznovan Alin Ionut

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

   

  4.

  Buburuzan Delia Andreea

  Psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului

  Admis

  -

   

  5.

  Ruscan Victorita

  Psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului

  Respins

  Lipsa studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihopedagogiei sau sociopsihopedagogiei

   

   

   

   

   

      Afişat astăzi 15.12.2016, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (16.12.2016, ora 14.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

             

   

        Secretar: Ionela Marianciuc   - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  REZULTATELE  FINALE

   

  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul

  D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 08.12.2016 – 13.12.2016

       

   

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  99,66

  98,00

  98,83

  Admis

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  95,33

  92,33

  93,83

  Admis

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  92,66

  94,33

  93,495

  Admis

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  92,66

  94,33

  93,495

  Admis

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  73,00

  91,33

  82,165

  Admis

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  60,33

  100

  80,165

  Admis

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  54,00

  96,66

  75,33

  Admis

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  50,00

  89,33

  69,665

  Admis

  Covaliu Gheorghe / paznic

  51,66

  81,33

  66,495

  Admis

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  63,66

  90,00

  76,83

  Respins

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  60,00

  79,33

  69,665

  Respins

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  55,00

  58,33

  56,665

  Respins

  Curcă Constantin / supraveghetor de noapte

  37,33

  -

  37,33

  Respins

  Filipescu Constantin-Silviu / supraveghetor de noapte

  33,33

  -

  33,33

  Respins

  Macovei Dionisie / muncitor calificat IV (fochist)

  28,00

  -

  28,00

  Respins

  Andrieș Gheorghe / supraveghetor de noapte

  20,00

  -

  20,00

  Respins

  Malai Ion Daniel / supraveghetor de noapte

  Absent

  -

  -

  -

  Andronic Mirela / supraveghetor de noapte

  Absent

  -

  -

  -

   

   

  Afişat astăzi  15.12.2016, ora 1545, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE INTERVIULUI la concursul organizat în perioada 12.12.- 15.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

                                                     REZULTATELE  INTERVIULUI

   

  la concursul  organizat în  perioada 12.12.- 15.12.2016,  pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru  la Centrul de plasament”Mihail şi Gavril”Solca, şef serviciu la Servicii multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului şi  şef centru la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  PINTILIE MIHAELA

  ŞEF SERVICIU- SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE GURA HUMORULUI

   

  98,33

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum 70 de puncte pentru funcţiile de conducere.

   

  Afişat astăzi 15.12.2016, ora 14,30   la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava şi pe pagina de internet a institutiei, cu drept de contestatie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

   

                                                                                                             

  Secretar :  Taşcă Rodica –    Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

        REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor  înscrişi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de   medic specialist la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei, infirmiera(G) la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica, infirmiera(G) si masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata  organizat  în  perioada 22.12.- 28.12.2016

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Locul de munca

  Rezultatul    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  GAŞPAR GABRIELA-ALEXANDRA

  medic specialist cu ½ normă

  Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei

  admis

  -

  2

   

  MUSCĂLIŢĂ  MARIA

   

  infirmiera(G)

  Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica

  admis

  -

  3

  CALENIUC ELENA

  infirmiera(G)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata

  admis

  -

  4

  FLOCEA ANDRA RODICA

  masor debutant(M)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  admis

  -

  5

  CONSTANTINESCU  VLAD

  masor debutant(M)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  admis

  -

   

  Selecţia dosarelor s-a facut astăzi  15.12.2016

  Afişat astăzi  15.12.2016 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, ora 12,00 şi pe pagina de internet a institutiei, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, (16.12.2016 ora 12,00),  la secretarul comisiei de contestaţie.

   

      

                                      Secretar, Rodica Taşcă – consilier superior – Serviciul  resurse umane                                                                                                        

   

                                             

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele contestatiei la proba scrisă la concursul organizat în ziua de 12.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele contestatiei la proba scrisă

    la concursul  organizat în ziua de 12.12.2016

  pentru ocuparea postului vacant de şef centru  la  Centrul de plasament

  ”Mihail şi Gavril” Solca

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Postul pe care a candidat

  Rezultatul contestatiei

  1

   CUCOŞ ELENA-OLTEA

  ŞEF CENTRU -– CENTRUL DE PLASAMENT ”MIHAIL ŞI GAVRIL”SOLCA

   

   

  RESPINS

  45,50 puncte

   

  Afişat astăzi 14.12.2016 ora 12,15  la sediul sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  Conform art.34 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, contestatia inregistrata sub nr.81158 din 13.12.2016 a fost respinsa întrucat punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului.

   

                    

   

  Secretar :   Taşcă Rodica – Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane                                                 

                                                                                

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL susținut în data de 13.12.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIUL

  susținut în data de 13.12.2016, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

         

          

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  94,33 puncte

  Admis

  2.

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  58,33 puncte

  Admis

  3.

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  94,33 puncte

  Admis

  4.

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  79,33 puncte

  Admis

  5.

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  92,33 puncte

  Admis

  6.

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  90,00 puncte

  Admis

  7.

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  98,00 puncte

  Admis

  8.

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  96,66 puncte

  Admis

  9.

  Covaliu Gheorghe / paznic

  81,33 puncte

  Admis

  10.

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  100,00 puncte

  Admis

  11.

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  89,33 puncte

  Admis

  12.

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  91,33 puncte

  Admis

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 13.12.2016, ora 1530, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în perioada 12.12. - 15.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la concursul  organizat în perioada 12.12. - 15.12.2016

  a candidaţilor  înscrişi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de şef centru  la Centrul de plasament”Mihail şi Gavril”Solca,  şef serviciu la Serviciile multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului şi  şef centru la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  ŞEF CENTRU – CENTRUL DE PLASAMENT ”MIHAIL ŞI GAVRIL ”SOLCA

   

   

  1

  CUCOŞ ELENA-OLTEA

   44,33

  respins

  2

  FILŢINGHER LĂCRĂMIOARA VIORICA

  16,33

  respins

  ŞEF SERVICIU- SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE GURA HUMORULUI

   

  3.

  PINTILIE MIHAELA

  81,33

  admis

  ŞEF CENTRU – CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA COSTINA

   

   

  4.

  COCIRLĂ ZENOVIA

   40,33 

  respins

  5.

  DOMŞA VASILE-CONSTANTIN

  29,33

  respins

   

  Promovarea probei scrise pentru posturile de conducere se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum  de 70 puncte.

   

  Afişat astăzi  12.12.2016, ora 16,00  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.  şi pe pagina de internet a instituţiei, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare  de la data afişării, la secretarul comisiei de solutionare a contestaţiilor (13.12.2016, ora 16,00).

   

  Interviul va avea loc în data de  15.12.2016 la ora 13,00 la sediul instituţiei din Municipiul Suceava,

  B-dul George Enescu, nr.16.                    

   

   

   

   

                       Secretar :  Taşcă  Rodica    – Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL contestației la proba scrisă la concursul organizat în data de 08.12.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL

       contestației la proba scrisă la concursul organizat în data de 08.12.2016,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Rezultatul contestației

  1.

  FILIPESCU CONSTANTIN SILVIU

  Respins

   

   

   

   

  Afișat astăzi, 12.12.2016, ora 1330, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.

  Conform art.34 alin.(1) lit.b) din Hotărârea nr.286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, contestația înregistrată sub nr.80484 din 09.12.2016  a fost respinsă întrucât punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului.

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în perioada de 08.12.2016 – 13.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat în perioada de 08.12.2016 – 13.12.2016,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  60,33 puncte

  Admis

  2.

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  92,66 puncte

  Admis

  3.

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  54,00 puncte

  Admis

  4.

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  92,66 puncte

  Admis

  5.

  Curcă Constantin / supraveghetor de noapte

  37,33 puncte

  Respins

  6.

  Filipescu Constantin-Silviu / paznic

  33,33 puncte

  Respins

  7.

  Macovei Dionisie / muncitor calificat IV (fochist)

  28,00 puncte

  Respins

  8.

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  63,66 puncte

  Admis

  9.

  Covaliu Gheorghe / paznic

  51,66 puncte

  Admis

  10.

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  50,00 puncte

  Admis

  11.

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  99,66 puncte

  Admis

  12.

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  73,00 puncte

  Admis

  13.

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  55,00 puncte

  Admis

  14.

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  60,00 puncte

  Admis

  15.

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  95,33 puncte

  Admis

  16.

  Andrieș Gheorghe / supraveghetor de noapte

  20,00 puncte

  Respins

   

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 08.12.2016, ora 1700 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării (09.12.2016, ora 1700), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

  Interviul se va desfăşura în data de 13.12.2016, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

              

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la interviul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier la Serviciul resurse umane

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent la Serviciul resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava 

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Moroșan Letiția Simona

  75,33 puncte

  Admis

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 07.12.2016, ora 1530, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

  Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afișării, la secretarul comisiei de contestație.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL Contestaţiei la selecţia dosarelor organizată în data de 29.11.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  Nr.        79199 din   06.12.2016

   

   

  REZULTATUL

  Contestaţiei la selecţia dosarelor organizată în data de 29.11.2016, la concursul pentru pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

   

  Nr.crt.

  Numele şi prenumele candidatului contestatar

  Hotărârea comisiei

  Motivaţia hotărârii

  1.  

  Turtureanu Bogdan

  Respins

  Conform art.34,alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, contestaţia înregistrată sub nr.78918/05.12.2016 a fost  respinsă întrucât nu a făcut dovada  vechimii în specialitatea studiilor de minim 6 luni

   

   

  Afişat astăzi  06.12.2016 , ora 11,00, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

               

   

  Secretar Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  

    Anton Nicoleta - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier la Serviciul resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea asistent la Serviciul resurse umane

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent, la Serviciul resurse umane

  REZULTATUL

   

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent,

  la Serviciul resurse umane

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 19.12.2016 – 21.12.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

   Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 19.12.2016 – 21.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica

  Rezultatele la proba scrisă

   

  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 29.11.2016 – 06.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 12-15.12.2016

  REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

  candidatilor  inscrisi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de Sef centru  la Centrul de plasament”Mihail si Gavril”Solca, Sef serviciu la Serviciile multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului si  Sef centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costina organizat  în  perioada 12.12.- 15.12.2016

  Citeste mai mult

 • rezultat selectie dosare concurs 08.12.2016-13.12.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

   

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  în  perioada 08.12.2016-13.12.2016

   pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

  şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 22 decembrie 2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs angajare pe perioada determinata pe functia de consilier, grad profesional asistent la Serviciul resurse umane şi expert, grad profesional asistent

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor funcţii  publice  de execuţie temporar vacante de  consilier, grad profesional asistent la Serviciul  resurse umane şi  expert, grad profesional asistent la Compartiment management de caz copii aflaţi în asistenţă maternală. 

  Citeste mai mult

 • Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziții

  REZULTATUL FINAL

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă

  de şef serviciu la Serviciul achiziții, investiții și contractare servicii sociale

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare candidati Sef Centru CRRN Sasca Mica

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica din cadrul

          Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 29.11.2016 – 06.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei de Sef Serviciu la Serviciul Achizitii

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă

  de șef serviciu la Serviciul achiziții, investiții și contractare servicii sociale

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Promovare debutanti 9.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Organizează în ziua de 09.12.2016, ora 10,00

  EXAMEN

  pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 29.11.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

  Citeste mai mult

 • concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 19.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 12.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 8.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • rezultat selectie dosare (nr.74599 din 09.11.2016)

  rezultat selectie dosare (nr.74599 din 09.11.2016)

  Citeste mai mult

 • B I B L I O G R A F I E concurs serviciu sef Serviciu Achizitii

  B I B L I O G R A F I E

  la concursul organizat  în vederea ocupării funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de conducere vacante şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale in data de 21.11.2016, ora 11.00

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de conducere vacante şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale.

  Citeste mai mult

 • EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant în ziua de 02.11.2016, ora 10,00

  Organizează în  ziua de 02.11.2016, ora 10,00 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 29.08.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie temporar vacante de  expert, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL FINAL concurs consilier juridic

  REZULTATUL FINAL

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, gradul profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la interviul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de consilier juridic

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de

  consilier juridic, gradul profesional debutant, la Serviciul juridic si contencios

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă concurs consilier juridic la Serviciul juridic si contencios

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării

  funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic,

  gradul profesional debutant, la Serviciul juridic si contencios

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 13.07.2016-19.07.2016

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava,  supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, în perioada 13.07.2016-19.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioad13.07.2016 – 19.07.2016                

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL selecţiei dosarelor petru concursul privind ocuparea functiei de consilier juridic la Serviciul juridic și contencios

  REZULTATUL

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, grad profesional superior,

  la Serviciul juridic și contencios

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante in perioada 6-12 iulie 2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 06.07.2016 - 12.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava

  Rezultatele la proba scrisă

        la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  13.07.2016 – 19.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 13.07.2016 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava, supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava

  Rezultatele la proba scrisă din data de 13.07.2016, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava,  supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, în perioada 13.07.2016.-19.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU , organizat în perioada 06.07.2016-12.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,  organizat  în  perioada 06.07.2016-12.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi tempporar vacante vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea unor posturi tempporar vacante vacante din cadrul

  D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă din data de 11.07.2016

  Rezultatul la proba scrisă

  din data de 11.07.2016, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de  execuţie vacante de expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat in perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul organizat in perioada 04.07.2016-11.07.2016  pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  FINALE  la concursul pentru ocuparea unor posturi  vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a

  Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATE LA INTERVIUL DIN DATA DE 8 IULIE 2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUdin data de 08.07.2016 la concursul o rganizat pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL contestației la proba scrisă, probă susținută în data de 06.07.2016,

  Conform art.34 alin.(1) lit.b din Hotărârea nr.286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 13.07.2016 – 19.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 13.07.2016 – 19.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante organizat în perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea  posturilor temporar vacante organizat în perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 06.07.2016, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 06.07.2016, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 04.07.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 04.07.2016

  la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare inscriere concurs expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  REZULTATUL

   

  selecţiei  dosarelor de înscriere  la concursul organizat în vederea ocupării  funcţiei   publice  de execuţie vacantă de expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  Citeste mai mult

 • Rezultatul selectiei dosarelor concursului din data de 06-12.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul

  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava, organizat  în  perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios pe data de 25.07.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie vacante de  consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR 4 - 11 IULIE 2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR 4 - 11 IULIE 2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizat în perioada 04.07 – 11.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul

          Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului   a Judeţului  Suceava

  organizat  în  perioada 04.07 – 11.07.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor functii contractuale de executie, data maxima depunere dosare 4 iulie 2016 ara 16.00

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE CONCURS 7 IUNIE 2016

  REZULTATELE  FINALE CONCURS 7 IUNIE 2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL DIN 13 IUNIE 2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUL

  din data de 13.06.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali 11 iulie 2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie vacante de  expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali.

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisa din data de 07.06.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 07.06.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: -(termen maxim depunere dosare 21 iunie 2016, ora 16.00)

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul organizat în perioada 07.06.2016-17.06.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 07.06.2016-17.06.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE Concurs sef centru la Centrul de Plasament "Mihail si Gavril" Solca

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  Sef centru la Centrul de plasament „Mihail si Gavril”Solca

  organizat  în  data de 18.05.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2016, Centrul de plasament "Mihail si Gavril" SOLCA

  Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2016,

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  şef centru la       Centrul de plasament „Mihail şi Gavril”Solca

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: -(termen maxim depunere dosare 26 mai 2016, ora 16.00)

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  şef centru la Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Solca, organizat  în  perioada 18.05.2016-25.05.2016

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava, organizează concurs pentru functia de şef centru la C.P. " Sf. Mihail si Gavril" Solca in perioada 18.05-23.05.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru la Centrul de plasament "Mihail şi Gavril" Solca. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 17.03- 20.03.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 17.03- 20.03.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 20.03.-25.03.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
     Organizează în perioada 20.03.-25.03.2014 Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 08.04-14.04.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 08.04- 15.04.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 23.04- 28.04.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane si relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 23.04.-28.04.2014 CONCURS pentru ocuparea a 2 posturi cu ½ norma :

  Citeste mai mult

 • Bibliografie concurs Functionari Publici

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice

  Organizează  CONCURS pentru ocupare a functiei publice de executie de expert, grad prof. asistent la compartimentul management de caz copii aflati in asistenta maternala ; grad prof. debutant la serv monitorizare; consilier juridic la serviciul juridic si contencios si  a functiei publice de consilier , grad profesional superior la compartimentul proiecte , parteneriate , investitii si receptii lucrari.

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 6.05.2014-10.05.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 6.05.2014-10.05.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 12.05.2014-16.05.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 12.05.2014-16.05.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
  Nr.25710 din 24.03.2014  

  Citeste mai mult