X
 • Rezultate concurs

   

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  REZULTATELE FINALE

  la concursul organizat începând cu data de 05.09.2018

  pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  POPOVICI IONELA-ROXANA- Educator (M) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  93,33 puncte

  82,33 puncte

  87,83 puncte

  ADMIS

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA- infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  74,67 puncte

  83,33 puncte

  79 puncte

  ADMIS

  ARTENI CRISTINA- infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  --------

  --------

  --------

  RESPINS

   

  Afişat astăzi 12.09.2018, ora 11.00 sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

  REZULTATUL LA INTERVIUL

  susținut în data de 10.09.2018, la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava
   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  83,33 puncte

  ADMIS

  2.

  POPOVICI IONELA-ROXANA

  Educator (M) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  82,33 puncte

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

   

  Afişat astăzi 10.09.2018, ora 12.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.

  Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului interviului, (11.09.2018 ora 12.00), la secretarul comisiei de contestaţie


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

  REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ

  susținută în data de 05.09.2018, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  POPOVICI IONELA-ROXANA

  Educator (M) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  93,33 puncte

  ADMIS

  2.

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  74,67 puncte

  ADMIS

   

  • Promovarea probei scrise pentru posturile contractuale de execuție se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 05.09.2018, ora 14.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16, cu drept de contestaţie în termen de de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (06.09.2018 ora 14.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Interviul se va desfășura în data de 10.09.2018, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu nr.16.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL FINAL

  la concursul pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava,

  organizat în perioada 29.08.2018 – 03.09.2018

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Ciobanu Elena / referent I la C.T.F. Sf. Gheorghe” Dolhasca

  94,66

  96,00

  95,33

  Admis

  Niagu Violeta / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia Fălticeni

  69,66

  91,33

  80,495

  Admis

  Străjeriu Tamara Mihaela / pedagog de recuperare debutant (M) la C.R.R.P.H. Pojorîta

  70,66

  87,00

  78,83

  Admis

  Sava-Musteață Grigore-Mihai / muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități O Nouă Viață - Suceava

  52,33

  77,66

  64,995

  Admis

  Ianovici Daniela Mirela / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia Fălticeni

  Absent

  -

  -

  Respins

  Afişat astăzi 05.09.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.


  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATELE  LA INTERVIUL
  susținut în data de 03.09.2018, la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale
  de execuție vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului/ funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Străjeriu Tamara Mihaela / pedagog de recuperare debutant (M) la C.R.R.P.H. Pojorîta

  87,00 puncte

  Admis

  2.

  Niagu Violeta / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia” Fălticeni

  91,33 puncte

  Admis

  3.

  Ciobanu Elena / referent I la C.T.F. “Sf. Gheorghe” Dolhasca

  96,00 puncte

  Admis

  4.

  Sava-Musteață Grigore-Mihai / muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități O Nouă Viață - Suceava

  77,66 puncte

  Admis

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.
  • Afişat astăzi 03.09.2018, ora 1400, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de noapte la Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi , supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi, supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca şi supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada  27.08.2018 – 30.08.2018

  Numele şi prenumele candidatului/postul pe care a candidat

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  BIRLEANU ANGELINA

  supraveghetor de noapte la

  Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca

    75,06 puncte

  89,66 puncte

  82,36 puncte

  Admis

  GROSARI GEORGETA

  supraveghetor de noapte la

  Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

  62,33 puncte

  91,66 puncte

  76,99 puncte

  Admis

  AIONOAIE CAMELIA

  supraveghetor de noapte la
  Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

  62,33 puncte

  71,33 puncte

  66,83 puncte

  Respins

  CROITORU IOAN

  supraveghetor de noapte la

  Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

  50,33 puncte

  79,66 puncte

  64,99 puncte

  Admis

  NIAGU GEORGICĂ

  supraveghetor de noapte la
  Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni

  52,39 puncte

  71,33 puncte

  61,86 puncte

  Admis

                 BĂDALIŢĂ IOANA –DUŢA

  41,83 puncte

  -

  41,83 puncte

  Respins

  ILEŞOI ALEXANDRU - VIOREL

  37,33 puncte

  -

  37,33 puncte

  Respins

  MACOVEI MIRCEA

  21 puncte

  -

  21 puncte

  Respins

  VRANCIUC MIHAELA

  Absent

  -

  Absent

  Respins

   

  Afişat astăzi 31.08.2018, ora 14.00 la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16

           Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul  resurse umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacnte de supraveghetor de noapte la Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi , supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi, supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca şi supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada  27.08.2018 – 30.08.2018

   

     

   

  Numele şi prenumele candidatului

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  BIRLEANU ANGELINA

    75,06 puncte

  9,66 puncte

  82,36 puncte

  Admis

  GROSARI GEORGETA

  62,33 puncte

  91,66 puncte

  76,99 puncte

  Admis

  AIONOAIE CAMELIA

  62,33 puncte

  71,33 puncte

  66,83 puncte

  Respins

  CROITORU IOAN

  50,33 puncte

  79,66 puncte

  64,99 puncte

  Admis

  NIAGU GEORGICĂ

  52,39 puncte

  71,33 puncte

  61,86 puncte

  Admis

                 BĂDALIŢĂ IOANA -DUŢA

  41,83 puncte

  -

  41,83 puncte

  Respins

  ILEŞOI ALEXANDRU - VIOREL

  37,33 puncte

  -

  37,33 puncte

  Respins

  MACOVEI MIRCEA

  21 puncte

  -

  21 puncte

  Respins

  VRANCIUC MIHAELA

  Absent

  -

  Absent

  Respins

   

  Afişat astăzi 31.08.2018, ora 14.00 la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

           Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul  resurse umane

   


  REZULTATELE  LA INTERVIU

   la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de noapte la Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi , supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi, supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca şi supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 27.08.2018 – 30.08.2018

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  GROSARI GEORGETA

  Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

  91,66 puncte

  admis

  2.

  BIRLEANU ANGELINA

  Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca

  89,66 puncte

  admis

  3.

  CROITORU IOAN

  Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

  79,66 puncte

  admis

  4.

  NIAGU GEORGICĂ

  Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni

  71,33 puncte

  admis

  5.

  AIONOAIE CAMELIA

  Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

  71,33 puncte

  admis

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

      Afişat astăzi 30.08.2018, ora 13.30, la avizierul din cadrul D.G.A.S.P.C, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie in termen de o zi lucratoare de la data afisării (31.08.2018, ora 13.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

               Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat începând cu data de 29.08.2018,

  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante,

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr.

  crt.

  Nume şi prenume candidat / postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Niagu Violeta / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia” Fălticeni

  69,66 puncte

  Admis

  2.

  Sava-Musteață Grigore-Mihai / muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități O Nouă Viață - Suceava

  52,33 puncte

  Admis

  3.

  Ciobanu Elena / referent I la C.T.F. “Sf. Gheorghe” Dolhasca

  94,66 puncte

  Admis

  4.

  Străjeriu Tamara Mihaela / pedagog de recuperare debutant (M) la C.R.R.P.H. Pojorîta

  70,66 puncte

  Admis

  5.

  Ianovici Daniela Mirela / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia” Fălticeni

  Absent

   

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi 29.08.2018, ora 1615, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afișării (30.08.2018, ora 1615), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Interviul se va desfăşura în data de 03.07.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.


   CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL CONTESTAȚIEI

  DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat începând cu data de 27.08.2018,

  pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante,

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. Crt.

  Numele și prenumele contestatarului / postul pe care candidează

  Punctajul obținut în urma recorectării lucrării

  Rezultatul probei

  1.

  BĂDĂLIŢĂ IOANA – DUŢA/ supraveghetor de noapte la  Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

  41,83 puncte

  Respins

   

  Afişat astăzi 29.08.2018, ora 1430, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie  la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

   

   

              Secretar:     Marianciuc Ionela - consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane


                         

     CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

     DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

     ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul organizat  în  perioada 05.09.2018-10.09.2018 

  pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  ARTENI CRISTINA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  RESPINS

  Nu îndeplinește condițiile specifice de vechime în specialitatea calificării, respectiv minimum 6 luni

  2.

  PĂȘCĂNUȚ TEODORA

  Infirmieră la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  ADMIS

  -

  3.

  POPOVICI IONELA-ROXANA

  Educator (M) la Casa de tip familial „Iris” pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului

  ADMIS

  -

  Selecţia dosarelor s-a făcut în data 28.08.2018.

  Afişat astăzi 28.08.2018 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 14.30,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (29.08.2018 ora 14.30), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

     

      Secretar comisia de concurs: Moroşan Letiţia-Simona – consilier grad profesional asistent, Serviciul Resurse Umane


  Rezultatele la proba scrisă

   

     la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de noapte la  Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi , supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi, supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca şi supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 27.08.2018 – 30.08.2018

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  BIRLEANU ANGELINA

  75,06 puncte

  ADMIS

  2.

  AIONOAIE CAMELIA

  62,33 puncte

  ADMIS

  3.

  GROSARI GEORGETA

  62,33 puncte

  ADMIS

  4.

  NIAGU GEORGICĂ

  52,39 pucte

  ADMIS

  5.

  CROITORU IOAN

  50,33 puncte

  ADMIS

  6.

  BĂDALIŢĂ IOANA -DUŢA

  42,33 puncte

  RESPINS

  7.

  ILEŞOI ALEXANDRU - VIOREL

  37,33 puncte

  RESPINS

  8.

  MACOVEI MIRCEA

  21 puncte

  RESPINS

  9.

  VRANCIUC MIHAELA

  ABSENT

  RESPINS

   

  •    Promovarea probei scrise pentru posturile de executie se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte.

   

  Afişat astăzi 28.08.2018, ora 10.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, din Municipiul Suceava,   B-dul George Enescu nr.16, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării la secretarul comisiei de solutionare a contestaţiilor.

                    Interviul se va desfasura în data de 30.08.2018, ora 10.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

      Secretar: Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul  resurse umane.

          


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

           ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  începând cu data de 29.08.2018

   pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

  Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului /

   Postul pe care candidează

  Rezultatele selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Străjeriu Tamara Mihaela / pedagog de recuperare debutant (M) la C.R.R.P.H. Pojorîta

  Admis

  -

  2.

  Niagu Violeta / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia” Fălticeni

  Admis

  -

  3.

  Ciobanu Elena / referent I la C.T.F. “Sf. Gheorghe” Dolhasca

  Admis

   

  4.

  Sava-Musteață Grigore-Mihai / muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități O Nouă Viață - Suceava

  Admis

  (cu obligativitatea prezentării cazierului judiciar în original până la data probei scrise)

  -

  5.

  Ianovici Daniela Mirela / pedagog de recuperare (M) la C.T.F. „Dalia” Fălticeni

  Admis

  -

        

           Selecţia dosarelor s-a făcut în data de 23.08.2018.

  Afişat astăzi, 23.08.2018, ora 1400, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (24.08.2018, ora 1400), la secretarul comisiei de contestaţie.


    CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

      DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

      ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

         Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de supraveghetor de noapte la  Casa  de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi , supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi, supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca şi supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 27.08.2018 – 30.08.2018

  Nr. Crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  MACOVEI MIRCEA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

  -

  2.

  BĂDALIŢĂ IOANA -DUŢA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

  -

  3.

  CROITORU IOAN

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

   

  -

  4.

  ILEŞOI ALEXANDRU - VIOREL

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Lotus" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

   

  -

  5.

  GROSARI GEORGETA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

   

  -

  6.

  AIONOAIE CAMELIA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      ADMIS

   

   

  -

  7.

  BIRLEANU ANGELINA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca

    

       ADMIS

   

  -

  8.

  NIAGU GEORGICĂ

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial „Dalia „ Fălticeni

   

      ADMIS

   

  -

  9.

  VRANCIUC MIHAELA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial „Dalia „ Fălticeni

   

      ADMIS

   

  -

  10.

  ZAVATI ROXANA EMA

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial  "Iasmina" pentru copilul cu dizabilităţi

   

      RESPINS

  Lipsa vechime în muncă de minimum              6 luni

  11.

  PUŞLĂU DORIN

  Supraveghetor de noapte la Casa de tip familial „Dalia „ Fălticeni

   

      RESPINS

  Lipsa vechime în muncă de minimum              6 luni

   

      Afişat astăzi 20.08.2018, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (21.08.2018, ora 14.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

            

   Secretar:   Marianciuc Ionela, consilier, grad profesional superior la Serviciul  resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 79.040 din 14.08.2018

  REZULTATELE FINALE

    ale concursului organizat  începând cu data de

   6 august 2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul final al probei scrise

  Punctajul final al interviului

  Punctajul final al concursului

  Rezultatul probei

  1.

  MUNTEAN ERICA-LOREDANA

  89,00

  97,67

  186,67

  Admis

  2.

  BOLOHAN ALINA-ELENA

  67,80

  94,67

  162,47

  Respins

  3.

  GALAN MARINELA

  43,73

  -

  43,73

  Respins

  4.

  NIGA SIMONA-LILIANA

  33,40

  -

  33,40

  Respins

  5.

  ABUTNĂRIȚI CAMELIA-VIOLETA

  26,13

  -

  26,13

  Respins

  6.

  POPA MARIA

  Absent

  -

  -

  Respins

  7

   ȘUȘU RAMONA-ANA

  Respins dosarul

  -

  -

  Respins

   

  Afişat astăzi, 14.08.2018, ora 9,30  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   

  Citeste mai mult

 • Rezultat la interviul organizat in data de 26.07.2017

  Rezultat la interviul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat la proba scrisa 24.07.2017

  Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat, incepand cu data de 24.07.2017, in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul DGASPC Suceava

  Citeste mai mult