X
 • Rezultate concurs

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 79.040 din 14.08.2018

  REZULTATELE FINALE

    ale concursului organizat  începând cu data de

   6 august 2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul final al probei scrise

  Punctajul final al interviului

  Punctajul final al concursului

  Rezultatul probei

  1.

  MUNTEAN ERICA-LOREDANA

  89,00

  97,67

  186,67

  Admis

  2.

  BOLOHAN ALINA-ELENA

  67,80

  94,67

  162,47

  Respins

  3.

  GALAN MARINELA

  43,73

  -

  43,73

  Respins

  4.

  NIGA SIMONA-LILIANA

  33,40

  -

  33,40

  Respins

  5.

  ABUTNĂRIȚI CAMELIA-VIOLETA

  26,13

  -

  26,13

  Respins

  6.

  POPA MARIA

  Absent

  -

  -

  Respins

  7

   ȘUȘU RAMONA-ANA

  Respins dosarul

  -

  -

  Respins

   

  Afişat astăzi, 14.08.2018, ora 9,30  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 78.439 din 10.08.2018

   

  Rezultatele interviului

    la concursul organizat  începând cu data de

   6 august 2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  MUNTEAN ERICA-LOREDANA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  97,67

  Admis

   

  2.

  BOLOHAN ALINA-ELENA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  94,67

  Admis

   

   

               Promovarea interviului  se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi, 10.08.2018, ora 9,40  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

   

  Secretar:   Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual debutant şi

  de promovare în funcţie organizat  în  ziua de 07.08.2018

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

   

  1.

   

  GLIGA NICOLAE

   

       
      88,33 puncte

   

  ADMIS

   

  2.

   

  DIMOFTE NADIA

   

  
   

   

  84,33 puncte

   

  ADMIS

   

   

  Promovarea probei scrise pentru posturile de execuţie se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum  de 50 puncte.

              Afişat astăzi  07.08.2018 ora, 14,00  la sediul instituţiei, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării.

      Secretar : Marianciuc Ionela – Consilier, grad profesional superior la Serviciul Resurse Umane


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 77549 din 07.08.2018

   

  Rezultatul la proba scrisă

    la concursul organizat  în data de

   6 august 2018 în vederea ocupării funcției publice  de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  ABUTNĂRIȚI CAMELIA-VIOLETA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  26,13

  Respins

   

  2.

  POPA MARIA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  Absent

  -

  3.

  MUNTEAN ERICA-LOREDANA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  89,00

  Admis

   

  4.

  NIGA SIMONA-LILIANA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  33,40

  Respins

   

  5.

  GALAN MARINELA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  43,73

  Respins

   

  6.

  BOLOHAN ALINA-ELENA

  consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

  67,80

  Admis

   

   

               Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi, 07.08.2018, ora 12,30  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 de ore  de la data afişării, la scretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Interviul va avea loc în data de 09.08.2018, ora 13,00, la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava.

  Secretar:    Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 75.427 din  26.07.2018

      REZULTATUL

   selecției  dosarelor candidaților înscriși  la concursul organizat  în data de

   06 august 2018 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Nr. crt.

  Numele  şi prenumele candidatului

  Rezultatul selecției dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  ABUTNĂRIȚI CAMELIA-VIOLETA

  ADMIS

  -

  2.

  POPA MARIA

  ADMIS

  -

  3.

  MUNTEAN ERICA-LOREDANA

  ADMIS

  -

  4.

  NIGA SIMONA-LILIANA

  ADMIS

  -

  5.

  GALAN MARINELA

  ADMIS

  -

  6.

  ȘUȘU RAMONA-ANA

  RESPINS

  Nu îndeplinește condițiile specifice(candidatul are altă specializare decât cea stabilită și solicitată în anunțul de recrutare).

  7.

  BOLOHAN ALINA-ELENA

  ADMIS

  -

  Afişat astăzi, 26.07.2018, ora 10.00 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 27.07.2018, ora 10.00  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

  Comisia de examinare:

  Preşedinte:  Cerlincă Carmen Monica, consilier superior  la  Serviciul buget -salarizare

  Membri:      Hermeniuc Cristina, şef serviciu la  Serviciul resurse umane

                       Mihaela Adriana Semian, auditor, Instituția Prefectului – Județul Suceava, responsabil de procedură, reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

  Secretar:   Tașcă Rodica, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultat la interviul organizat in data de 26.07.2017

  Rezultat la interviul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat la proba scrisa 24.07.2017

  Rezultatul la proba scrisa la concursul organizat, incepand cu data de 24.07.2017, in vederea ocuparii a trei functii publice de executie vacante din cadrul DGASPC Suceava

  Citeste mai mult